Kampaně

Kampaně

Podpořit náš cíl můžete i objednáním praktických propagačních předmětů, které si můžete objednat v sekci „kampaně“
Hrníčky lze objednat i jednotlivě. Objednávky ZDE:

dary

Pro efektivní prosazování společných cílů je nejdůležitější informovanost a sdílení informací. K tomuto účelu vytváříme kampaně týkající se různých politických a společenských témat.

Objednávky reklamních předmětů a letáků ZDE.

Zasíláme vždy k 15. a 30. dni v měsíci.

Leták: Význam pojmů – další důvod proč odmítáme Istanbulskou úmluvu smlouvu Rady Evropy o „prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí“. Ke stažení ZDE:

Leták STOP ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ – NE politické a ideologické indoktrinaci našich dětí. Ke stažení v PDF ZDE.
Leták STOP ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ – NE politické a ideologické indoktrinaci našich dětí. Vhodný na domácí tiskárnu – i černobílý. Ke stažení v PDF ZDE:
Leták STOP ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ – STOP GENDEROVÉ IDEOLOGII. Ke stažení v PDF ZDE.

Leták Istanbulská úmluva – smlouva Rady Evropy o „prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí“, ke stažení ( na A4 – 1x, nebo na A4 – 4x ) ZDE.

Podpisy na petici sbíráme až do doby, kdy je bude jednat o Istanbulské úmluvě, což bude pravděpodobně konec června nebo září.
Zapojte se, oslovte své okolí, nechte podepsat svou rodinu, přátele, známé, spolupracovníky.

Text petice ke stažení ZDE.
Podpisový arch petice ZDE.

Lze také vyplnit Internetovou petici ZDE – https://www.petice24.com/stats.php?id=200837