Česká tradiční rodina

Hájíme a vždy budeme hájit zájmy tradiční rodiny!

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Tradiční rodina.

Proč jsme vůbec vznikli?

Protože v roce 2011 vznikla a byla prvně podepsána v Istanbulu úmluva Rady Evropy tzv. Istanbulská úmluva, celým názvem „úmluva o prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí“ a 2.května 2016 ji Česká republika podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy, pana Emila Ruffera. Už to že Amnesty International udělala petici na přijeté této úmluvy bylo divné, když o ní nikdo z veřejnosti nevěděl. Více ZDE:

Vláda podepsala IU
shadow

Když se do úmluvy začtete, ze začátku si říkáte, to je výborné, že je taková úmluva proti násilí. Ale na dalších stránkách už ten názor ztrácíte a na konci máte zcela opačný názor, tj., že tato úmluva je nebezpečná a svou vágností zneužitelná. Samotná úmluva má 28 stran, ale k ní je ještě „Důvodová zpráva“, která seznamuje, jak bude aplikovaná v praxi. Ta byla přeložena až v lednu 2019.

Chtěli jsme vyvolat diskuzi, odbornou diskuzi, aby odborníci posoudili, zda ji potřebujeme či ne. A ne, aby ji prosazovaly neziskové organizace, jejichž počet a vliv by rapidně narostl.
Na těchto stránkách shromažďujeme vše co se týká této úmluvy, vše co se týká pojmu „GENDER“, co to vlastně je, jak se vyvíjí situace v okolních a státech a ve světě. Zda by nám ratifikace přinesla dobro nebo je to vlk v rouše beránčím či Trojský kůň?

Istanbulská úmluva by přinesla rozklad tradiční rodiny. Je nespravedlivá k mužům, nebezpečná výchově dětí, rozkladná v udržení vztahů v práci i doma a patří k dokumentům, které zásadně otevírají dveře nelidské gender ideologii.

Vláda podepsala IU

Kampaň na oficiální překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“

Tato kampaň byla spuštěna 19.9., k 24.9. VÝZVA byla již 5 304x odeslána. Příjemci VÝZVY se průběžně mění, tak ji máte možnost co 3-4 den vždy odeslat novým příjemcům.

Výzvu již obdrželi:
Úřad vlády ČR
Mgr. Radan Šafařík – ředitel Odboru rovnosti žen a mužů
prof. JUDr. Helena Válková, Csc. – zmocněnkyně vlády pro lidská práva (místopředsedkyně)
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. – ministr zahraničních věcí ČR
Jan Hamáček 1. – místopředseda vlády a ministr vnitra
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví
Mgr. Marie Benešová – ministryně spravedlnosti
PhDr. Lubomír Zaorálek – ministr kultury
Mgr. Richard Brabec – ministr životního prostředí
Ing. Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj
Ing. Hana Aulická Jírovcová – poslankyně
Mgr. Andrea Babišová – poslankyně
Ing. Jan Bauer – poslanec
PaedDr. Alena Gajdůšková – poslankyně
Ing. Markéta Pekarová Adamová – poslankyně
PhDr. Olga Richterová, Ph.D. – poslankyně
Ing. Petr Beitl – poslanec
Ing. Petr Bendl – poslanec
Andrea Brzobohatá – poslankyně

Překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“ je v otázce ratifikace naprosto zásadní, protože podrobně popisuje články a odstavce obsažené v Istanbulské úmluvě, dále vysvětluje pojmy, které se v Istanbulské úmluvě vyskytují a vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva prováděna.

Připojte svůj podpis i Vy a rozešlete tuto výzvu dále, ať mají všechny strany možnost seznámit se s úplným obsahem Istanbulské úmluvy ještě před její ratifikací.

Proč TRADIČNÍ? Slovem TRADIČNÍ myslíme ,,normální rodinu“, tak, jak ji popisují slovníky od nepaměti – žena + muž + děti

RODINA je základní kámen každého fungujícího státu. Jen harmonicky fungující rodiny vytvoří fungující národ. Správně fungující národy vytváří harmonii lidstva, kde každá nota má své místo a nelze ji smíchat s jinou, nebo násilně ji přemístit. Kdo začne rozbíjet základní kameny, ten zničí celou stavbu a sám pod ní zahyne. A je jedno, jestli to myslel ,,dobře“, nebo skutečně chtěl škodit.

RODINA – NÁROD – MÍR – to tvoří trio pro lidstvo a svět. Necháme-li zahynout rodiny, zahyne lidstvo. Nedopusťme to!!!

Všechny dobré a důležité věci vznikaly z iniciativy aktivních jednotlivců.

Očekávat, že naše rodiny a občany budou chránit politikové se zdá být velmi naivní – viz. situace ve světě i v národě. Je tedy na čase převzít iniciativu a nečekat na ,,spásu úředníků“, ale spojit naše síly, které přece nejsou zanedbatelné.

,,Bude-li každý z křemene, pak bude celý národ z kvádrů“. Jan Neruda

Věřme mu, spojme se a ochraňujme společnou věc – naše životy, naše děti, náš národ, naše sexualita…naše životy a celou naši budoucnost. Nikdo jiný to za nás neudělá!

shadow