Česká tradiční rodina

Tradiční rodina

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Tradiční rodina.

 

V roce 2011 byla poprvé v Istanbulu podepsána Úmluva o prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí vydaná Radou Evropy, zkráceně nazývaná Istanbulská úmluva. 2.května 2016 ji Česká republika podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy pana Emila Ruffera.
Skutečnost, že Amnesty International vytvořila petici na přijeté této úmluvy bylo podezřelé, protože o ní nikdo z veřejnosti nevěděl. Více ZDE:

 

 

Když se do úmluvy začtete, ze začátku si říkáte, to je výborné, že je taková úmluva proti násilí páchaném na ženách. Při pročítání dalších stránek a dokumentů navazujících na IStanbulskou úmluvu už tento názor ztrácíte a závěrem lze konstatovat, že tato úmluva je nebezpečná a svou vágností zneužitelná. Samotná úmluva má 28 stran, váže se k ní ale ještě „Důvodová zpráva Rady Evropy“, která jasně uvádí, jak bude úmluva aplikovaná v praxi. Tato Důvodová zpráva – v podstatě manuál k provádění Istanbulské úmluvy po její ratifikaci – nebyla dodnes oficiálně přeložena do českého jazyka.

 

Chtěli jsme vyvolat diskuzi, odbornou diskuzi, aby odborníci posoudili, zda ji potřebujeme či ne. A ne, aby ji prosazovaly neziskové organizace, jejichž počet a vliv by rapidně narostl.
Na těchto stránkách shromažďujeme vše co se týká této úmluvy, vše co se týká pojmu „GENDER“, co to vlastně je, jak se vyvíjí situace v okolních a státech a ve světě. Zda by nám ratifikace přinesla dobro nebo je to vlk v rouše beránčím či Trojský kůň?

 

Kampaň na oficiální překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“

 

Tato kampaň byla spuštěna 19.9., k 24.9. VÝZVA byla již 5 304x odeslána. Příjemci VÝZVY se průběžně mění, tak ji máte možnost co 3-4 den vždy odeslat novým příjemcům.

 

Výzvu již obdrželi:
Úřad vlády ČR
Mgr. Radan Šafařík – ředitel Odboru rovnosti žen a mužů
prof. JUDr. Helena Válková, Csc. – zmocněnkyně vlády pro lidská práva (místopředsedkyně)
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. – ministr zahraničních věcí ČR
Jan Hamáček 1. – místopředseda vlády a ministr vnitra
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví
Mgr. Marie Benešová – ministryně spravedlnosti
PhDr. Lubomír Zaorálek – ministr kultury
Mgr. Richard Brabec – ministr životního prostředí
Ing. Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj
Ing. Hana Aulická Jírovcová – poslankyně
Mgr. Andrea Babišová – poslankyně
Ing. Jan Bauer – poslanec
PaedDr. Alena Gajdůšková – poslankyně
Ing. Markéta Pekarová Adamová – poslankyně
PhDr. Olga Richterová, Ph.D. – poslankyně
Ing. Petr Beitl – poslanec
Ing. Petr Bendl – poslanec
Andrea Brzobohatá – poslankyně

 

Překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“ je v otázce ratifikace naprosto zásadní, protože podrobně popisuje články a odstavce obsažené v Istanbulské úmluvě, dále vysvětluje pojmy, které se v Istanbulské úmluvě vyskytují a vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva prováděna.

 

Připojte svůj podpis i Vy a rozešlete tuto výzvu dále, ať mají všechny strany možnost seznámit se s úplným obsahem Istanbulské úmluvy ještě před její ratifikací.

 

Proč TRADIČNÍ? Slovem TRADIČNÍ myslíme ,,normální rodinu“, tak, jak ji popisují slovníky od nepaměti – žena + muž + děti

 

RODINA je základní kámen každého fungujícího státu. Jen harmonicky fungující rodiny vytvoří fungující národ. Správně fungující národy vytváří harmonii lidstva, kde každá nota má své místo a nelze ji smíchat s jinou, nebo násilně ji přemístit. Kdo začne rozbíjet základní kameny, ten zničí celou stavbu a sám pod ní zahyne. A je jedno, jestli to myslel ,,dobře“, nebo skutečně chtěl škodit.

 

RODINA – NÁROD – MÍR – to tvoří trio pro lidstvo a svět. Necháme-li zahynout rodiny, zahyne lidstvo. Nedopusťme to!!!

Všechny dobré a důležité věci vznikaly z iniciativy aktivních jednotlivců.

Očekávat, že naše rodiny a občany budou chránit politikové se zdá být velmi naivní – viz. situace ve světě i v národě. Je tedy na čase převzít iniciativu a nečekat na ,,spásu úředníků“, ale spojit naše síly, které přece nejsou zanedbatelné.

,,Bude-li každý z křemene, pak bude celý národ z kvádrů“. Jan Neruda

Věřme mu, spojme se a ochraňujme společnou věc – naše životy, naše děti, náš národ, naše sexualita…naše životy a celou naši budoucnost. Nikdo jiný to za nás neudělá!