Česká tradiční rodina

Hájíme a vždy budeme hájit zájmy tradiční rodiny!

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Tradiční rodina.
Proč jsme vůbec vznikli?
Protože v roce 2011 vznikla a byla prvně podepsána v Istanbulu úmluva Rady Evropy tzv. Istanbulská úmluva, celým názvem „úmluva o prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí“ a 2.května 2016 ji Česká republika podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy, pana Emila Ruffera. Už to že Amnesty International udělala petici na přijeté této úmluvy bylo divné, když o ní nikdo z veřejnosti nevěděl. Více ZDE:
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/ceska-republika-podepsala-istanbulskou-umluvu-proti-nasili-na-zenach–143594/

Když se do úmluvy začtete, ze začátku si říkáte, to je výborné, že je taková úmluva proti násilí. Ale na dalších stránkách už ten názor ztrácíte a na konci máte zcela opačný názor, tj., že tato úmluva je nebezpečná a svou vágností zneužitelná. Samotná úmluva má 28 stran, ale k ní je ještě „Důvodová zpráva“, která seznamuje, jak bude aplikovaná v praxi. Ta byla přeložena až v lednu 2019.
Chtěli jsme vyvolat diskuzi, odbornou diskuzi, aby odborníci posoudili, zda ji potřebujeme či ne. A ne, aby ji prosazovaly neziskové organizace, jejichž počet a vliv by rapidně narostl.
Na těchto stránkách shromažďujeme vše co se týká této úmluvy, vše co se týká pojmu „GENDER“, co to vlastně je, jak se vyvíjí situace v okolních a státech a ve světě. Zda by nám ratifikace přinesla dobro nebo je to vlk v rouše beránčím či Trojský kůň?

Istanbulská úmluva by přinesla rozklad tradiční rodiny. Je nespravedlivá k mužům, nebezpečná výchově dětí, rozkladná v udržení vztahů v práci i doma a patří k dokumentům, které zásadně otevírají dveře nelidské gender ideologii.

Kampaň na oficiální překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“
Tato kampaň byla spuštěna 19.9., k 24.9. Tato VÝZVA byla již 2676 x odeslána. Příjemci VÝZVY se průběžně mění, tak ji máte možnost co 3-4 den vždy odeslat novým příjemcům.
Výzvu již obdrželi.

Úřad vlády ČR
Mgr. Radan Šafařík – ředitel Odboru rovnosti žen a mužů
prof. JUDr. Helena Válková, Csc. – zmocněnkyně vlády pro lidská práva (místopředsedkyně)
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. – ministr zahraničních věcí ČR
Jan Hamáček 1. – místopředseda vlády a ministr vnitra
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví
Mgr. Marie Benešová – ministryně spravedlnosti
Nyní je výzva zasílána:
PhDr. Lubomír Zaorálek – ministr kultury
Mgr. Richard Brabec – ministr životního prostředí
Ing. Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj

Překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“ je v otázce ratifikace naprosto zásadní, protože podrobně popisuje články a odstavce obsažené v Istanbulské úmluvě, dále vysvětluje pojmy, které se v Istanbulské úmluvě vyskytují a vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva prováděna.

Připojte svůj podpis i Vy a rozešlete tuto výzvu dále, ať mají všechny strany možnost seznámit se s úplným obsahem Istanbulské úmluvy ještě před její ratifikací.

http://kampaneprolidi.cz/2019/09/18/zadame-o-preklad-duvodove-zpravy-rady-evropy-istanbuske-umluvy/

Proč TRADIČNÍ? Slovem TRADIČNÍ myslíme ,,normální rodinu“, tak, jak ji popisují slovníky od nepaměti – žena + muž + děti

RODINA je základní kámen každého fungujícího státu. Jen harmonicky fungující rodiny vytvoří fungující národ. Správně fungující národy vytváří harmonii lidstva, kde každá nota má své místo a nelze ji smíchat s jinou, nebo násilně ji přemístit. Kdo začne rozbíjet základní kameny, ten zničí celou stavbu a sám pod ní zahyne. A je jedno, jestli to myslel ,,dobře“, nebo skutečně chtěl škodit.

RODINA – NÁROD – MÍR – to tvoří trio pro lidstvo a svět. Necháme-li zahynout rodiny, zahyne lidstvo. Nedopusťme to!!!

Všechny dobré a důležité věci vznikaly z iniciativy aktivních jednotlivců.

Očekávat, že naše rodiny a občany budou chránit politikové se zdá být velmi naivní – viz. situace ve světě i v národě. Je tedy na čase převzít iniciativu a nečekat na ,,spásu úředníků“, ale spojit naše síly, které přece nejsou zanedbatelné.

,,Bude-li každý z křemene, pak bude celý národ z kvádrů“. Jan Neruda

Věřme mu, spojme se a ochraňujme společnou věc – naše životy, naše děti, náš národ, naše sexualita…naše životy a celou naši budoucnost. Nikdo jiný to za nás neudělá!

shadow