Tradiční rodina

 

 

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Tradiční rodina

Spolek Tradiční rodina z.s. vznikl v reakci na globální agresivní kampaň vedenou politickými, aktivistickými a mediálními zájmovými skupinami směřující ke změně postojů a mentality společnosti – jak je uvedeno například v Istanbulské úmluvě – a destrukci tradiční rodiny a jejích účelů a hodnot. Přitom právě funkční rodinné svazky jsou nezbytnou součástí a zejména stavebním kamenem dobře fungující a prosperující společnosti. Proto je ochrana tradiční rodiny naprosto nezbytná. Cílem spolku Tradiční rodina z.s. je chránit a bránit osvědčené hodnoty, na kterých je naše společnost postavena.

 

1) Tradiční rodinu dle našeho chápání tvoří jeden heterosexuální muž a jedna heterosexuální žena, kteří žijí sezdaní v manželství, a jejich vlastní – biologické, nebo i další – adoptované děti (toto je náš ideál – pomíjíme zde společensky akceptované odchylky).

 

 

 

 

2) Nejsme homofobní, nevadí nám LGBT menšina. Důrazně se ale vymezujeme proti snahám LGBT a
feministických lobbistů prosazujících přizpůsobení většinové společnosti životnímu stylu a nadřazení práv
genderistů a homosexualistů nad práva většinové společnosti a zejména nad práva dětí, a to i těch mezinárodně uznaných.

 

 

3) Odmítáme jakoukoliv formu násilí nejen na ženách, ale na každém člověku. Jsme plně pro širokou
společenskou prevenci, kterou nevyřeší ideologické postupy, ale kvalitní národní legislativa.

 

 

 

 

 

4) Moderní ženu žijící v tradičním manželství chápeme jako sebevědomou, rovnoprávnou ženu, která se svým dobrovolně vyvoleným mužem záměrně a cílevědomě vytváří manželský svazek za účelem přivedení dětí na svět, zajištění jim řádnou a slušnou výchovu a připravení je do života.

 

 

 

 

5) Oba manželé respektují, ctí a váží si vzájemných přirozených rozdílů i předností a jsou si vědomi, že jen muž a žena ve vztahu vyvážených práv a povinností a vzájemné úcty tvoří podstatu celého člověka.

 

 

 

 

 

6) Jsme rozhodní odpůrci všeho, co harmonické manželství podrývá, narušuje a boří. Zdravý průběh dětství vyžaduje kompletní rodinu (otce = muže i matku = ženu). To je prokazatelně prevence mnoha nežádoucích problémů dětí a dospívající mládeže.

 

 

 

 

7) Jasně zastáváme názor, že máma a táta žijící v harmonickém vztahu jsou nejlepším rodinným modelem a vzorem pro děti, což je ničím jiným nenahraditelné. Proto se takové svazky musí podporovat a chránit, a ne za pomoci jejich podrývání a omezování nadřazovat svazky netradiční.

 

 

 

 

K dosažení našich cílů vedeme kampaně, kterými dáváme nejen jasně najevo naše postoje a cíle, ale informujeme i veřejnost skutečnostmi, které jsou jí často záměrně zamlčovány a zatajovány. Přidejte se k nám, pro naše děti a jejich budoucnost.

 

Přejete si více informací? Přihlaste se k odběru ZPRAVODAJE:

Jméno:
Příjmení:
Email:
Oslovení:
Titul:
Ulice:
č.p.:
Město:
PSČ:
Země: