Výzva „Senátoři, zamítněte ratifikaci Istanbulské úmluvy!“

 

POČET ODESLANÝCH VÝZEV:  146 286 – Kampaň je ukončena

(aktualizuje se po 24 hodinách)

 

Vážené paní senátorky, Vážení páni senátoři,

žádám Vás, abyste dne 25. ledna 2024 v Senátu hlasovali pro zamítnutí ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011). K dispozici máte Důvodovou zprávu vydanou Radou Evropy, která jasně dokazuje, že Istanbulská úmluva primárně řeší implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace nepřijatelná. Senátní ústavně právní výbor doporučil horní komoře neratifikovat takzvanou Istanbulskou úmluvu. Ten konstatoval, že úmluva je „ideologický dokument, který v praktické rovině obětem domácího násilí nepomůže“. Ratifikaci Istanbulské úmluvy nepodpořil ani senátní zahraniční výbor.

Odůvodnění:

Neoddělitelnou součástí Istanbulské úmluvy je Důvodová zpráva vydaná Radou Evropy, která vysvětluje každý odstavec Istanbulské úmluvy a uvádí přesné postupy, jak Úmluvu provádět. Potírání násilí na ženách a domácího násilí je v Istanbulské úmluvě postaveno na genderové ideologii nebo také genderovém mainstreamingu. Tato Důvodová zpráva od Rady Evropy byla předložena do českého jazyka a i Vy máte možnost se s ní detailně seznámit. Istanbulská úmluva tedy primárně řeší implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace nepřijatelná.

Ratifikace Istanbulské úmluvy je dále nepřijatelná i proto, že:

a) ideologicky a politicky indoktrinuje děti již v předškolním věku;
b) diskriminuje rodiče, a to jak ženy-matky, tak otce-muže tím, že jim omezuje právo na výchovu svého dítěte;
c) diskriminuje muže ještě před tím, než je prokázána jejich vina ze spáchání násilí na ženě;
d) zásadně zasahuje do azylové politiky;
e) zavádí kontrolní mechanismus správného provádění smlouvy, tedy implementace genderového mainstreamingu do naší legislativy, kontrolním orgánem GREVIO;
f) stát bude povinen zřídit nové úřady a financovat stávající i nově vzniklé neziskové organizace, což enormně finančně zatíží stát.

Výzvu obdrží tito senátoři:

Věra Procházková ANO
Ing. Ondřej Feber ANO
Mgr. Jiří Růžička BEZPP
Mgr. Miroslav Adámek BEZPP
Ing. Miroslav Balatka BEZPP
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. BEZPP
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. BEZPP
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. BEZPP
JUDr. Ladislav Faktor BEZPP
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA BEZPP
Pavel Fischer BEZPP
Ing. Tomáš Goláň BEZPP
JUDr. Jan Holásek, LL.M. BEZPP
Petr Holeček BEZPP
Mgr. Miluše Horská BEZPP
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. BEZPP
Ing. Bc. Anna Hubáčková BEZPP
MUDr. Jitka Chalánková BEZPP
Ing. Jaroslav Chalupský BEZPP
JUDr. Hana Kordová Marvanová BEZPP
Mgr. Martin Krsek BEZPP
JUDr. Daniela Kovářová BEZPP
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. BEZPP
Mgr. Pavel Kárník BEZPP
Ing. Zbyněk Linhart BEZPP
prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc. BEZPP
RNDr. Helena Pešatová BEZPP
prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný BEZPP
MVDr. Přemysl Rabas BEZPP
MUDr. Marek Slabý BEZPP
Ing. Jan Sobotka BEZPP
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. BEZPP
Mgr. Adéla Šípová BEZPP
doc. MgA. Tomáš Töpfer BEZPP
MUDr. Ladislav Václavec BEZPP
Mgr. Jaroslav Větrovský BEZPP
Jaroslav Zeman BEZPP
MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. BEZPP
Hana Žáková BEZPP
RNDr. Jitka Seitlová KDU-ČSL
Josef Bazala KDU-ČSL
Jiří Čunek KDU-ČSL
Ing. Eva Rajchmanová KDU-ČSL
Ivana Váňová, MBA KDU-ČSL
Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL
Ing. Josef Klement KDU-ČSL
Ing. Bc. Patrik Kunčar KDU-ČSL
RNDr. Jitka Seitlová KDU-ČSL
MUDr. Bohuslav Procházka KDU-ČSL
Ing. Jaromíra Vítková KDU-ČSL
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. MHS
RNDr. Miloš Vystrčil ODS
Ing. Jarmila Smotlachová ODS
Jiří Oberfalzer ODS
Ing. Lumír Aschenbrenner ODS
Mgr. Martin Červíček ODS
Bc. Hynek Hanza ODS
Mgr. Ladislav Chlupáč ODS
Ing. Tomáš Jirsa, MBA ODS
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek ODS
Michal Kortyš ODS
Rostislav Koštial ODS
MUDr. Roman Kraus, MBA ODS
Miroslava Němcová ODS
MUDr. Raduan Nwelati ODS
Ing. Zdeněk Nytra ODS
Mgr. Jan Tecl, MBA ODS
Ing. Vladislav Vilímec ODS
Ing. Leopold Sulovský Ostravak
Ing. Lukáš Wagenknecht Piráti
Mgr. Václav Láska SEN 21
Ing. Michael Canov SLK
Jiří Vosecký SLK
Marek Ošťádal STAN
David Smoljak STAN
Petr Štěpánek STAN
MUDr. Ivo Trešl STAN
Ing. Tomáš Czernin TOP 09
Mgr. Jan Grulich TOP 09
Mgr. Herbert Pavera TOP 09
Mgr. Tomáš Třetina TOP 09
Ing. Petr Vícha SOCDEM
Petr Fiala SproK
Mgr. Jan Paparega ProMOST
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová BEZPP

 

23 Replies to “Výzva „Senátoři, zamítněte ratifikaci Istanbulské úmluvy!“”

 1. Ratifikace je zbytečná naše zákony vše řeší. Nemáte jiné starosti? Podporujete svinstva a potřebné a aktuální věci neřešite.

 2. Odmitam ratifikaci Istambulske smlouvy, odmitam vmesovani se do tradiční rodiny pod rouškou tzv pomoci, prisim o zachovavani desatera..
  Růžena Adéla Čermáková

 3. Tradiční rodina je Základ všeho dění.ODMITAM vše co se jen kolem toho děje. A.M.Hacajové

 4. Stopněte a zamítněte Istanbulskou smlouvu. Rozhodovat si o dění v Česku musíme sami a nikdo jiný. Ztratíme tak další svobodu rozhodování nedopusťte to.

 5. Tento nesmysl zničí životy děti a rodina je to hnus největšího kalibru .
  Jestli to schválite tak jste největší odpad společnosti .

 6. 🙏 Senátoři,nepodporujte Istambuskou smlouvu,tento paskvil se týká Vás i vašich rodin 🇨🇿

 7. Hlasuji pro zamítnutí ratifikace Istanbulské smlouvy, ve jménu nás občanů, prosím, zamítněte.

 8. Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,
  Bůh Vás jako každého člověka obdařil rozumem, abyste dokázal(a) rozpoznat životu odporující, a proto zločinnou licoměrnost, která je obsažena v dokumentu, o jehož ratifikaci za Českou republiku budete zítra rozhodovat.
  Až tak budete činit, opřete se prosím o výjimečnost českého jazyka, v němž rod znamená milióny rodičovských párů, jimž i Vy vděčíte za svoji existenci, každý živý tvor ze možnost být spolu-stvořitelem nového života a zajistit tak pokračování sebe sama ve svém potomstvu, toto potomstvo (z)rodit a s tím, bez jehož aktivní spoluúčasti by to nebylo možné, ho v lidské společnosti uvést do života.
  Člověk jako druh je zhruba v polovině svého vývoje. Jako živý organismus je geneticky předurčen expandovat do vesmíru.
  Instanbulská úmluva je dílem těch, kteří nejsou schopni rozpoznat v sobě podnět, který odstartuje tomu odpovídající restrukturalizaci lidského genomu. Z obavy, aby se neocitli v evolučním propadlišti jako jejich dávní bratranci – šimpazi bonobo – usilují o naprosté rozvrácení mysli dětí těch, kteří v sobě tuto schopnost mají – jejich bonobizaci. To je pravý význam Instanbulské úmluvy – zastavit přirozený způsob lidské reprodukce a vyloučit jakoukoli možnost, že by se tak stalo. Postupují tak, aby se autentickým lidem pomstili za to, že aby před vyvražděním uchránili své – pro ně tehdy již děti – opustili živočišnou říši a vydali se na samostatnou, povýtce již lidskou cestu napříč věky. Biologická naléhavost potřeby překonat nebezpečí, jemuž byly vystaveny děti jednotlivců lidského rodu v tropickém pralese a jejich rod jako takový, v nich aktivovalo latentně již dřímající rozum, posměšně dnes nazývaný rozumem zdravým. Nebezpečí pro děti této evolučně-perspektivní části lidského rodu není dnes o nic menší než tehdy.
  Jen si nejsem jista, zda rozum této části lidstva ve smyslu individuálním i kolektivním stačí ještě na to srovnat si vše v hlavě tak, aby své děti a sebe sama jako lidský rod ochránila i v této politicky nepochybně složitější, biologicky však stále nad slunce jasné situaci.
  Pokud Vám v tom, vážené paní senátorky a páni senátoři, nepomůže Váš rodný jazyk ani zmínka o pečlivě zamlžované evoluční historii lidského rodu, věřím, že Vám v tom pomůže ústřední teze západních společenských věd – „vše přirozené v člověku nahradit specificky lidským“.
  Bez toho by ostatně nebylo možné odstartovat ani restrukturalizaci lidského genomu přirozenou cestou.
  Nejste bezmocnými, tím méně bezvýznamnými loutkami na politické šachovnici dnešní doby.
  V rukou každého z Vás není nic menšího než osud milióny let trvajícího lidského rodu a možnost každého jednotlivého člověka podílet se na stvoření nového života.

 9. Za me je to protiustavni a Usrtava je nadrazena mezinarodnim zakonum a je pro vas zavazna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *