O nás

Tradiční rodina, zapsaný spolek

Kdo jsme?

Jsme tým lidí, pár přátel, nezávislý na politické příslušnosti nebo víře, kterým není lhostejná budoucnost naší země

 

Mámy, tátové, svobodní, všichni kdo chceme, aby se tradiční rodina rozvíjela. Podnikáme aktivity, aby zvítězil zdravý rozum a ne genderová ideologie, kterou je dnešní svět posedlý. Naše práce je postavena na dobrovolnictví, na lásce, úctě k rodině, národu a tradičních hodnotách, které společnost vedou k rozkvětu, proto jsme z občanské iniciativy přešli do spolku, který nám dává širší možnost působení.

 

Zatím jsme závislí na členských příspěvcích a sponzorských darech, ale nechceme jen čekat s nataženou rukou, proto zpracováváme projekt, který by nám částečně pokryl náklady spolku.

 

Proto jsme dočasně využili i virtuálního sídla spolku a máme doručovací adresu, než si budeme moci dovolit kontaktní místo.

Naše cíle

Podpora zachování a rozvoje tradiční rodiny, národních tradic, kultury, řemesel a hrdosti na svou vlast.

Motto:

Hájíme a vždy budeme hájit tradiční rodinu.

 

Dne 13.12. 2018 jsme byli zapsáni do spolkového rejstříku.

Současný Výkonný výbor spolku:

  • Ivana Schneiderová – předsedkyně
  • Zdeněk Chytra – místopředseda
  • Petr Král – místopředseda

Celková zpráva o činnosti občanské iniciativy 5.dubna do 12.prosince 2018

Petice na odmítnutí Istanbulské úmluvy, která žádá Vládu ČR a premiéra, vznikla a byla rozeslána na Velký pátek 30. března 2018.

Cílem bylo oslovit 2 000 000 občanů, proto 5. dubna vznikly FB stránky a 19. dubna vznikly webové stránky. Celkem bylo 35 petičních stánků v Olomouci, zajeli jsme i do Orlové, Havířova, Smilovic, Prahy, Moravské Třebové, byl i v Blansku.

Setkání rodin proběhlo 4 x na Horním náměstí v Olomouci u sloupu Nejsvětější Trojice, památky UNESCA, která je symbolem křesťanství, ze kterého pramení Evropská civilizace a i naše víra v rodinu, v lásku, v budoucnost. Abychom lépe mohli oslovit své spoluobčany nechali jsme vyrobit placky s logem, bylo jich 800 ks. Po napsání článků na Pravý prostor a Czech Free Press, začalo se více psát o této úmluvě. Na FTV Prima byl rozhovor mezi novinářem P. Žantovským a H. Stelzerovou z České ženské lobby. V rádiu byla diskuze mezi Mgr. N. Novákovou a Mgr. J. Dientsbierem.

V květnu vznikla druhá petice na odmítnutí od Středoevropské inspirace pod vedením Mgr. N. Novákové, která oslovuje poslance a senátory. Následně se k Istanbulské úmluvě vyjádřila Unie rodinných advokátů a Česká advokátní komora. Proběhly semináře na dané téma v Olomouci a Vendryni (Mgr. N.Nováková, Mgr.Bc. P. Golasowská) 10. října jsme udělali první krok k založení spolku Tradiční rodina.

Dne 16. října proběhl seminář k Istanbulské úmluvě v poslanecké směnovně pod patronací Ing. A. Juchelky a Mgr.Bc.P. Golasowské, kterého jsme se účastnili. Bylo přítomno cca 300 lidí a novináři.

Od 28. října jsme začali rozesílat letáky, celkem jich bylo 60 000 kusů, do více jak 70 měst a obcí. Další byly stažené z webu a vytištěné, těch se nedopočítáme.

Dne 6. listopadu byly odevzdány petice PRO A PROTI ratifikaci petičnímu výboru JUDr. H. Válkové. Petice na odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy – občanské iniciativy Tradiční česká rodina a Středoevropské inspirace, petici pro přijetí od Amnesty International.

Naše petice měla 8 789 originálních podpisů na 580 petičních arších, sbírané na ulicích za každého počasí, internetová 6 020 podpisů, Středoevropská inspirace měla 12 500 originálních podpisů na petičních arších. Celkem 27 309. Petice na přijetí ratifikace od Amnesty International měla 10 556 podpisů, která byla pouze internetová, originálních podpisů na petičních arších měli 44. Celkem 10 600.

Následně proběhlo veřejné slyšení, kdy obě strany předkládají své argumenty. Fotky najdete v „Naše aktivity“. Všem kdo se aktivně zapojili nebo nás finančně podpořili z celého srdce velice děkujeme.

S pevnou vírou pokračujeme od 13. prosince jako registrovaný spolek.

Vznik a aktivity občanské iniciativy:

  • 27. 3. Ivana Schneiderová energicky přijala výzvu zorganizovat shromáždění na uchránění české rodiny od ratifikace Istanbulské úmluvy a od přijetí Dublinu IV. Byla sepsána petice, která byla záhy prezentovaná na FB. Bylo zorganizováno setkání občanů v Olomouci a na Velikonoční pondělí na Horním Náměstí. Zde byla informována veřejnost.
  • Byla dána do oběhu petice v tištěné podobě, prostřednictvím e-mailů, FB, Messengeru, osobními setkáními.
  • Bylo zorganizováno Velikonoční setkání, umístěny odkazy na FB
  • 3. – 5. 4. byly založeny FB stránky, které do 5-ti dnů zaznamenaly dosah 31.500 občanů a 360 sledujících.
  • od 5.4. jsou organizovány petiční stánky každý čtvrtek a pátek u vlakového nádraží v Olomouci a v sobotu u Kauflandu.
  • Byla založena občanská iniciativa a zveřejněn MANIFEST, vyzývající vládu, Parlament a odpovědné úředníky, aby konali ve prospěch českých občanů byla založena internetová petice.
  • 11. 4. byly zaslány jménem občanské iniciativy dopisy jednotlivým poslancům ve vedení PS, vedoucím klubů jednotlivých politických stran a většině poslanců.

Průběžně zjišťujeme relevantní a především ověřené informace o aktivitách, které mohou ohrozit fungování naši země především ve vztahu k tradičním rodinám, otcům, matkám, dětem, tradičním historickým a kulturním hodnotám.