Výzva členům vlády k zamítnutí postoupení ratifikace Istanbulské úmluvy do Parlamentu

Počet zaslaných Výzev (aktualizuje se jednou za 24 hodin):  18 144

 

VÝZVA je ukončena

 

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

 

dle zveřejněných informací ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem měla vláda dne 14. června 2023 projednávat návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011). K projednávání ratifikace Istanbulské úmluvy v tomto termínu nedošlo, byl přesunut na následující týden. Žádám Vás, abyste tento bod zamítli a ratifikaci této úmluvy dále nepostoupili do Poslanecké sněmovny.

 

ODŮVODNĚNÍ

 

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, dále jen „Istanbulská Úmluva“, případně Úmluva nebo IÚ, je široké veřejnosti předkládána jako prostředek sloužící k prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí, kdy zastánci této úmluvy argumentují nutností její ratifikace.

 

Neoddělitelnou součástí Istanbulské úmluvy je Důvodová zpráva, která vysvětluje každý odstavec IÚ a uvádí přesné postupy, jak Úmluvu provádět. Potírání násilí na ženách a domácího násilí je v IÚ postaveno na genderové ideologii nebo také genderovém mainstreamingu, kde se v obou dokumentech tento termín vyskytuje 154krát. „Istanbulská Úmluva“ je nyní dostupná v plném znění včetně její neoddělitelné součásti procházející ratifikací, Důvodové zprávy Rady Evropy. Z celého znění Istanbulské úmluvy jasně a zřetelně vyplývá, že primárně řeší implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace nepřijatelná.

 

Ratifikace Istanbulské úmluvy je dále nepřijatelná i proto, že:
a) ideologicky a politicky indoktrinuje děti již v předškolním věku;
b) diskriminuje rodiče, a to jak ženy-matky, tak otce-muže tím, že jim omezuje právo na výchovu svého dítěte;
c) diskriminuje muže ještě před tím, než je prokázána jejich vina ze spáchání násilí na ženě;
d) zásadně zasahuje do azylové politiky;
e) neúměrně zatíží státní rozpočet a veřejné finance;
f) neuměrně zatíží legislativu a státní správu;
g) je v rozporu s legislativou Evropské unie;
h) a zavádí kontrolní mechanismus správného provádění IU, tedy implementace genderového mainstreamingu do naší legislativy, kontrolním orgánem GREVIO.

 

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ ISTANBULSKÉ ÚMLUVY KE STAŽENÍ ZDE:
https://tradicni-rodina.cz/wp-content/uploads/2023/06/Kompletni-text-cele-Istanbulske-umluvy-v-ceskem-jazyce.pdf

 

Komu bude výzva doručena?

 

Petr Fiala – předseda vlády České republiky
Vít Rakušan – 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Marian Jurečka – místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí¨
Ivan Bartoš – místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Vlastimil Válek – místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Zbyněk Stanjura – ministr financí
Jana Černochová – ministryně obrany
Pavel Blažek – ministr spravedlnosti
Jan Lipavský – ministr zahraničních věcí
Jozef Síkela – ministr průmyslu a obchodu
Martin Kupka – ministr dopravy
Mikuláš Bek – ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Petr Hladík – ministr životního prostředí
Zdeněk Nekula – ministr zemědělství
Martin Baxa – ministr kultury
Martin Dvořák – ministr pro evropské záležitosti
Helena Langšádlová – ministryně pro vědu, výzkum a inovace
Michal Šalomoun – ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády

 

16 Replies to “Výzva členům vlády k zamítnutí postoupení ratifikace Istanbulské úmluvy do Parlamentu”

 1. Zdravím,
  podepisuji, jelikož jsem zastáncem tradiční rodiny a opravdu nepřipouštím trangender šílenství a prznění našich dětí, viz minulý týden četba přiteplené pohádky monstrem v dámských šatech!!!

 2. Istanbulská úmluva primárně řeší zavedení genderové ideologie do národních zákonů a do Ústavy
  České republiky.
  Ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace nepřijatelná. !!!!!!!!

  Pokud by Istanbulská úmluva byla vládou schválena, potom vláda bude muset dále genderovou
  ieologii zavádět do národních zákonů a do Ústavy dle této Istanbulské úmluvy.

  Ochanu žen a domácí násilí dostatečně řeší zákony České republiky a Ústava.

  Proto naše česká vládo „NE, NE, NE “ ratifikaci Istambulské úmluvě.

  František Kohoutek

 3. Podepsáno. Obávám se však, že naopak tato vlastizrádná antivláda patolízalů půjde přijetí ještě naproti. ODS jako pirátské béčko taky 👎👎👎

 4. Odmítám Istambulskou Úmluvu a to především kvůli segregaci bílých mužů protože je zaměřena na ně a jejich likvidaci ,muslim za znásilnění nebude nikdy trestán,dále odmítám militantní feminismus a genderovou ideologii – inteligentní deviace a dekantní pro lidský rod vůbec.

 5. Nesouhlasím s Istambulskou smlouvou a politikou současné vlády Petra Fialy, prezidentem Petrem Pavlem a s chováním senátu a parlamentu. Jednají proti zájmům naší země.

 6. Istanbulská úmluva, nepřináší nic dobrého. Naši zástupci, by měla začít konečně jednat ve prospěch lidí a ne proti nim. Což se od těchto nedá absolutně čekat. Tvrdě jede proti lidem. A ne že neplní své sliby, oni dokonce dělají pravý opak. Což je vlastizrádné !!!

 7. Ačkoliv mi chodí newsletter Tradiční rodiny z.s., dopis s výzvou k podpisu mi Google schoval do spam koše!! Čtu až dnes 🙁

 8. Prosím o zamítnutí postoupení ratifikace Istambulské úmluvy do Parlamentu. Jestli naši politici Istanbulskou úmluvu chtějí ať se z ČR odstěhují do Bruselu.Jsem tvrdě proti této Úmluvě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *