Letáky ke stažení

Leták: Význam pojmů – další důvod proč odmítáme Istanbulskou úmluvu smlouvu Rady Evropy o „prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí“.

 

Leták „Ne politické a ideologické indoktrinaci našich dětí“

 

Leták „Stop Istanbulské úmluvě“

 

Leták „Je manželství skutečně pro všechny?“

 

Leták STOP ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ – STOP GENDEROVÉ IDEOLOGII.

Leták Istanbulská úmluva – smlouva Rady Evropy o „prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí“

 

 

Text petice ke stažení

 

Podpisový arch petice