Výzva k zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“

 

Počet jednotlivých zaslaných Výzev:                         181 702

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

 

na pořadu 100. schůze Poslanecké sněmovny dne 29. dubna 2021 opět navrhujete projednávat a předkládáte Návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 201/ – prvé čtení, veřejně diskutovaný jako Manželství pro všechny.

 

Žádám Vás, abyste tento zákon zamítl/a. Projednávání zákona Manželství pro všechny v době krize, ať se jedná o pandemickou nebo mezinárodní, považuji mimo jiné za nemorální a účelové zneužití momentální krizové situace, ve které se všichni nacházíme.

 

Návrh zákona o Manželství pro všechny dále odmítám z těchto důvodů:

 

• Manželství pro všechny je určené zejména pro LGBT+ osoby. Nejen pro homosexuály a lesby, ale také transsexuály, transvestity a osoby, které se neztotožňují s biologickým pohlavím, se kterým se narodily. Společensky tak zmizí důležitost a nezaměnitelnost otce – muže a ženy – matky coby nejpřirozenějšího a nejlepšího rodičovského modelu.

 

• V případě vstupu dvou homosexuálů do manželství přijde plánované dítě o matku ještě před jeho početím. Takové dítě přijde automaticky o možnost vyrůstat a vyvíjet se v přítomnosti matky, přijde o mateřskou lásku, dojde u něj k odtržení od přirozených biologických a citových vazeb na matku, které vznikají devět měsíců. V případech vstupu lesbických párů do manželství přijde dítě o otce a tím o mužský výchovný vzor.

 

• Otevřou se možnosti využívání surogátního neboli náhradního mateřství z jiných důvodů než zdravotních. Náhradní matky budou plnit úlohu „plnění přání a chtíčů homosexuálním párům“ mít dítě. Tento zákrok umělého oplodnění může vážně ohrozit zdraví náhradní matky, a to jak fyzické, tak časem i psychické. V Bruselu na veletrhu „stojí“ dítě nabízené neziskovou organizací Men Having Babies a zahraničními neevropskými reprodukčními klinikami 60 – 180 000 dolarů. Již se vyvíjí i umělé dělohy. Je to zneužívání ženy, degradace mateřství a obchod s lidským biologickým materiálem a dětmi.

 

• V návrhu se nadále setkáváme se zaměněním pojmů „muž a žena“ za pojem „dvě osoby“. Jedná se o progresivní protlačení genderového mainstreamingu do legislativy, kdy již v případě manželství nebude biologické pohlaví a rodová příslušnost hrát žádnou roli.

 

• Existuje relevantní předpoklad další progrese – rozšiřování – možnosti vstupu do manželství pro další skupiny osob. Bude u nás docházet k sňatkům mezi třemi homosexuály jako v Kolumbii? Nebo mezi dvěma homosexuály a ženou, která jim odnosí dítě tak, jak to navrhují některé politické strany v Německu? Snahy o takové rozšiřování po přijetí Manželství pro všechny následovaly ve státech, které Manželství pro všechny uzákonily.

 

• Manželství pro všechny v případech stejnopohlavních párů upírá dětem ještě před jejich početím právo vyrůstat v přirozeném domácím prostředí, kde výchovnou funkci a výchovný vzor plní muž a žena a kde je vývoj dítěte ovlivňován oběma vzory.

 

• Žádné právo na Manželství pro LGBT páry neexistuje. Podle Evropského soudu pro lidská práva neexistuje právo na manželství homosexuálů, které by bylo možné dovodit z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Soudní dvůr EU potvrdil, že tato otázka je plně v gesci národních států. V případě neuzákonění možnosti manželství LGBT párům nedochází k jejich diskriminaci.

 

• Dítě má právo znát své rodiče kvůli správnému vývoji své identity, kdy navrhovatelé novely zákona 89/2012 Sb. tento fakt naprosto ignorují.

 

  Výzvu k zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“ poslat poslancům zde:
  (Vaše údaje nebudou nikde zveřejněny a slouží pouze pro petiční účely.)

  Oslovení (povinné)

  Ulice (povinné)

  Číslo popisné (povinné)

  Dodatek k adrese (nepovinné)

  Město (povinné)

  PSČ (povinné)

  Vaše doplňující zpráva pro nás (nepovinné)

  Kliknutím na tlačítko "Odeslat" udělujete souhlas spolku Tradiční rodina z.s., aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení a poštovní a emailovou adresu, které budou využity pouze k petičním účelům dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákonu č. 58/1990 Sb., předsednictva ČNR a vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 85/1993Sb., o právu petičním. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje spolku Tradiční rodina z.s..

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony star.

  Výzva je zasílána předkladatelům novely zákona č. 89/2012 Sb. Manželství pro všechny:

   

  PIRÁTI
  František Kopřiva
  PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
  Ondřej Profant
  Mgr. Mikuláš Peksa
  Lukáš Kolářík
  Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
  PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
  Bc. Jan Pošvář
  Jan Lipavský
  Tomáš Vymazal
  Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
  Bc. Vojtěch Pikal
  Ing. Lukáš Černohorský
  Ing. Martin Jiránek
  Ing. Tomáš Martínek
  Ing. Ondřej Polanský
  Bc. František Elfmark, DiS

   

  ANO 2011
  Ing. Radka Maxová
  JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
  Ing. Eva Fialová
  Marcela Melková
  Ing. Jan Schiller
  Mgr. Barbora Kořanová
  Ing. Adam Kalous
  Ing. Jaroslav Kytýr
  David Štolpa
  Ing. Jan Řehounek
  Mgr. Jana Pastuchová
  Mgr. Lenka Dražilová, MBA
  Robert Králíček
  Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA
  Ing. Jan Kubík
  Mgr. Andrea Babišová, MBA
  Ing. Stanislav Fridrich
  Ing. Karla Šlechtová
  MUDr. David Kasal, MHA
  prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
  Andrea Brzobohatá

   

  ČSSD
  Jan Hamáček
  Petr Dolínek
  JUDr. Jan Chvojka
  PhDr. Lubomír Zaorálek

   

  STAN
  Vít Rakušan

  KSČM
  Ing. Jiří Dolejš

  TOP 09
  JUDr. Dominik Feri
  prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

  49 Replies to “Výzva k zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“”

  1. Manželství by mělo být vztahem muže a ženy. Tak jak je to i v přírodě, kde se magnety přitahují jen svýmí opačnými póly a stejnými se odpuzují.
   Nejsem v žádném případě nijak proti homosexuálům, jsou to lidé jako my, jde mne o zachování institutu manželství jako vztahu muže a ženy, protože jen z takového vztahu s emohou rodit děti. Děkuji.
   Alexander Torok, Havířov

  2. MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY mohl vymyslet jenom nějaký fašistický havloidní magor !!!
   Slušný a poctivý člověk nikdy takové fašistické havloidní kurevstvo nemůže podporovat !!!
   Rozhodně nesouhlasím s návrhem zákona o MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY !!!

  3. Manželství pro všechny je pro mě, a myslím že i pro valnou (cca 90%) většinu Čechů, nepřijatelné. Jediný vzor manželství je manželství mezi mužem a ženou a jediný vzor rodiny je muž – otec, žena – matka a jejich děti. To je ostatně i vůle Stvořitele.

  4. Tento návrh je těžký neomarxizmus. Než lidi na to příjdou že LGTB je ze stejného odpadkového koše jako feminizmus,gender a liberalizmus jako takový,tak bude muset být ještě hodně škody než to vyhnije.Je třeba aby se lidi probudili včas.Jak popisuje sociolog Petr Hampl blížíme se jako západní civilizace období kdy byl starý Řím v úpadku morálním ekonomickém a všeobecném.Proto také zaniknul.homosexualita byla jedním z důvodů pádu toho slavného starého Říma.

  5. RODINA je ZÁKLAD nás samých. chrańme ji. chráníe tím zdraví našich dětí. ať nevymizí z jejich duší slova otec, matka.

  6. Pro mně je rodina muž, žena a děti vždy to tak bylo a nic to nezmění je to základ státu.

  7. Nesouhlasím s tímto návrhem zákona. Jsem pro zachování tradičního pojetí rodiny.

  8. Manželství je muž a žena, takto byli a jsou stvořeni. Nejedná se jen o tělesnost, ale také o mentální a duševní činnost, také v této rovině jsou muž a žena stvořeni tak aby se doplňovali. Definice „dva lidé“ je o dvou lidech nikoli o manželích, kteří mají zodpovědnost za výchovu dětí.

  9. Lidstvo zašlo až příliš daleko…
   Přežije pouze, pokud se navrátí k biblickým hodnotám
   a začne žít s Bohem…

  10. Lidstvo zašlo až příliš daleko…
   Pokud se nenavrátí k biblickým hodnotám,nemůže
   očekávat požehnání od Nejvyššího…

  11. Manželství je jasná definice svazku mezi mužem a ženou.A na tom je založena fungující rodina a fungující
   ZDRAVÁ společnost.

  12. Nesouhlasím s tímto zákonem, jsem pro zachování tradiční rodiny: muž- otec, žena- matka + děti!!!

  13. Manželství je od nepaměti, chtějí žít spolu JINÍ NEŽ MUŽ A ŽENA !!! ??? PROSÍM JINÉ USKUPENÍ !!!

  14. Manželství je instituce existující od nepaměti, pro osoby muž a žena !!! Pro jiné složení zúčastněných osob si najděte PROSÍM jiné uskupení !!!

  15. Jsem přesvědčená, že manželství a rodina musí zůstat vyhrazena pro partnerství muže a ženy, jen toto je přirozené a správné po výchovu dětí.

   1. Manželství ženy a muže je přirozené pro správný vývoj dítěte a vzor pro jejich další život v jejich budoucím manželství.
    Zmrzlá

  16. Bude česká vláda tak slabá a zbabělá, že nedokáže odolat ani tlakům sobeckých zájmů LGBT, a nebo naopak vezme rozum do hrsti a rozhodne v zájmu zachování života tohoto národa?

  17. Náš pán učiteľ, zakladateľ a predseda Rady a VV Únie mužov Slovenska – Hnutie pre rodiny a Klubu žien a matiek pri ÚMS už pred viac ak 30.rokmi upozorňoval, že autorky hesla “ Manželstvo pre všetkých“ a predkladateľov zákonov žen=muž, idiotka=génius, lesba= žena, gay=heterosexuál, vrahyně, zloději= slušní lidé atd. je potrebné posúdiť odbornou komisiou na duševné zdravie.

   V prípade ak sú duševne zdraví, je potrebné ich izolovať od normálnej spoločnosti, od detí vo väzniciach, v prípade, ak nie sú duševne zdraví zdraví, tak ich izolovať v ústavoch pre duševne chorých.

   Pochopiteľne, mužov a ženy, postihnutých úchylnými problémami, ktorí sú schopní a ochotní uznať, že ich chúťky nie sú normálne a podporujú normálnosť a evolučnost, je potrebné chrániť, podporovať a obdivovať !

   Je potrebné zrušiť také vzťahy medzi mužom a ženou, otcom a matkou, ktoré vedú k zdravotným, duševným a sexuálnym problémom u potomkov a tieto vzťahy taktiež zakázať a postihovať…

  18. Nevidím důvod měnit po staletí fungující a pro většinu lidí normální stav, kdy základem dobře prosperujícího stáje je fungující rodina, pro většinu máma, táta, dítě, , nechci , aby u nás byla vyzdvihována menšina LGBT, toleruji je, ale v poslední době je více než zřejmé, že se tu protěžuje jedna menšina, podporuje ideologicky, finančně na úkor většiny, nebo např. bílý, heterosexuální muž, žena se mají za svoji orientaci stydět ?

  19. Děkuji za upozornění a poskytnutí možnosti připojit se k výzvě k zamítnutí. Držím palce nám všem.

  20. Jsem pro tradiční rodinu.Děti potřebují vyrůstat v úplné rodině.Děkuji přeji požehnané dny

  21. MANŽELSTVÍ vždy uzavírali MUŽ a ŽENA! Z jejich lásky se narodili DĚTI. Rodina je základ státu. Od dětství jsem to slýchávala často. Po revoluci se toto rčení nějak vytratilo. A nyní nás chcete uvrhnout do hříchu a chcete abychom dopadli jako SODOMA a GOMORA? Nechtějte našim dětem ubližovat. Nechte je v rodině, kterou tvoří Muž a Žena. Snažte se spíše udělat zákon, který by mladým rodinám více pomohl udržet manželství a tolik se nerozváděli. Nikoho nezavrhuji, ale nechci zákon “ Manželství pro všechny.“ Chci aby zvítězil zdravý rozum.

  22. Rodinu vždy tvoří heterosexuální pár- muž a žena.Případně děti.Není o čem diskutovat.Ty snahy dnešních genderových pomatenců jsou rouháním proti Bohu,rozvracením řádu přírody.LGBTmají také právo na život,ale nemohou vykonávat řadu funkcí,které jsou dány tisísiletým vývojem přírody pouze heterosexuálům.

  23. Nesouhlasím se zákonem o změně partnerského -manželského zákona. Proč v přírodě nepočnou a nevychovávají dvě samice králíků svoje mladé, dva vlci své vůbec, pak něčí mladé, i jakékoli jiné druhy. Co takové včelstvo, bude se rozmnožovat bez matky v úle?? Vnímat posun mohu, ale proti přírodě to neberu!!! Boží zákony lidé nemají právo měnit.

  24. ..každý ví, že žena s ženou a muž s mužem nemůžou počít dítě přirozenou cestou…

  25. Pýcha člověka si vybrala z Přikázání, co člověku vyhovuje. Nesesmilníš, nezcizoložíš – to ne, to je přece nesvoboda!… Ale „nepokradeš“, to už člověk respektuje v tom smyslu, že krádež odsuzuje a trestá. Náš Stvořitel však vidí, že každé přestoupení desatera nám škodí. To by si zloději mohli říci, jsme menšina,založíme klub, zlegalizujeme se, …

  26. Každé dítě potřebuje maminku a tatínka pro zdravý vývoj. Je to od počátku věků a nejde to jinak. Proto stojím o to aby nebylo uzákoněno manželství pro všechny. Tradiční rodina nejde nahradit a tečka .

  27. Žádám všechny poslance, kteří tento nesmyslný zákon porsazují, aby byl zrušen.
   Naše klasická rodina by již neexistovala.
   Držme se zdravého rozumu.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *