Trojský kůň

V rámci informační kampaně nám opět vyšel článek v nákladu 1 500 000 ks napříč Českou republikou: ostravsko, Olomoucko, Zlínsko, Brněnsko, Vysočina, Plzeňsko, kde již máme mnoho nových, ale i pravidelný čtenářů.

 

Tlaky na ratifikaci mezinárodní, právně vymahatelné Istanbulské úmluvy opět stoupají, a to jak na úrovni Evropské unie, tak v České republice. Úmluva je veřejnosti prezentována jako nástroj určený k potírání násilí na ženách. Ano, násilí páchané na ženách je odsouzení hodné a každá iniciativa, vedoucí k jeho skutečnému potírání je žádoucí. To ale rozhodně neplatí o Istanbulské úmluvě. Ta totiž staví násilí páchaném (nejen) na ženách na genderové ideologii, kde násilí podmiňuje genderem. Právě gender je Trojským koněm, který Úmluva po její ratifikaci hluboce zakoření v našem právním systému, včetně ústavním. Společně s Istanbulskou úmluvou se ratifikuje i její Důvodová zpráva, vydaná Radou Evropy stejně jako Úmluva. V samotné Istanbulské úmluvě najdeme pouze náznaky toho, co se má pod rouškou ochrany žen před násilím skutečně ratifikovat. Důkazy o tom, že Istanbulská úmluva zavádí povinnost převychovat společnost v souladu s genderovou a LGBT ideologií, zavádí diskriminační zákony vůči mužům – manželům a otcům, rozdělí společnost a rozbije rodiny mezigeneračními konflikty, indoktrinuje (povinně ovlivňuje) genderem děti již od předškolního věku, upírá rodičům právo na výchovu svých dětí a zavádí povinnost trestat rodiče i odebráním jejich dětí v případech, kdy si dítě postaví hlavu a rozhodne se přes nesouhlas rodičů změnit si pohlaví (u genderu je to změna role pohlaví – chlapeček se rozhodne být holčičkou a umane si nosit do školy růžové šatičky), nenajdeme v Úmluvě samotné, ale právě v její Důvodové zprávě a dalších dokumentech a proklamacích. Dalším důkazem toho, co Istanbulská úmluva skutečně obsahuje, je chování samotného kontrolního orgánu GREVIO, který se o skutečné násilí nezajímá, ale rádo hodnotí implementaci genderových učebnic na školách.
Spolek Tradiční rodina z.s. se rozhodl, že nechá úmyslně zatajovanou a nediskutovatelnou Důvodovou zprávu Rady Evropy oficiálně přeložit do Českého jazyka. Úředně ověřený překlad jsme v průběhu semináře na půdě Poslanecké sněmovny předali
přítomným poslancům a senátorům.

Dále jsme se stali partnery Mezinárodní aliance pro domácí zneužívání a násilí – DAVIA, která se skládá ze 70 členských organizací z 25 zemí Afriky, Asie, Austrálie, Evropy, Latinské Ameriky, Severní Ameriky, jenž se snaží zajistit, aby zásady domácího násilí a zneužívání byly vědecky podložené. Odmítáme zneužití tak citlivé problematiky,
jakou je násilí páchané na ženách genderovými, feministickými a homosexualistickými lobbisty k prosazení jejich ideologických zájmů. Pevně věříme, že poskytnutý důkaz zákonodárci využijí efektivně v rámci rozhodování ratifikace Istanbulské úmluvy.

One Reply to “Trojský kůň”

  1. Zvrácenosti nelze podporovat a v dnešním světě vedeném bandou sociopatických debilů už vůbec ne!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *