Dokumenty

Dokumenty

Důležité dokumenty pro Vaši orientaci i dění kolem nás – bez informací se stáváme jen stádem bez pastýře…

Analýza zákona k Manželství pro všechny

 

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D.: Istanbulské úmluvě se vyhněme obloukem“]

Doc. Harald Scheu: K problematickým bodům Istanbulské úmluvy

JUDr. Aleš Nytra: Právní a jiná úskalí Istanbulské úmluvy

 

Odpověď premiéra Andreje Babiše na interpelaci Istanbulská úmluva

28.10 Stanovisko České advokátní komory k IÚ

 

13.10 Důležitý dokument : Standardy pro sexuální výchovu v Evropě

Originální plné znění Istanbulské úmluvy

 

Uskutečněné první setkání občanů na náměstí v Olomouci

Textový přepis ze setkání 6.5. v Olomouci

Leták Je manželství skutečné pro všechny?

 

Rozborová zpráva Istanbulské úmluvy a Důvodové zprávy Rady Evropy

Důvodová zpráva k Úmluvě Rady Evropa o prevenci a potírání násilí proti ženám a domácímu násilí.

Dopis politikům biskupů z Byzantsko katolického patriarchátu

Mgr. Michal Heres: Istanbulská úmluva a trestní právo

 

Mgr. Nina Nováková: Otazníky kolem Istanbulské úmluvy

Dopis pro pana prezidenta

 

POMOZTE ŠÍŘIT DŮLEŽITÉ INFORMACE! Rozesílejte, informujte, šiřte, vždyť přece jde o naše děti

12.10. Jde o naše děti

 


ODKAZY