Co je obsahem a podstatou Dublinu IV?

Co je obsahem a podstatou Dublinu IV?

Členské země Evropské unie, tedy i

Česká republika, budou muset trvale přijímat islamisty.

Anebo platit za jejich nepřijetí miliardové pokuty (pokuta za odmítnutí 4 migrantů činí 1 milion EUR, za odmítnutí 4000 migrantů je to 1 miliarda EUR)

Po podepsání Dublinu dostanou místo české vlády moc rozhodovat o migrantech neziskové organizace! Budou pak moci bez omezení přepravovat do Česka migranty, a to jak z muslimských zemí, tak z Německa, prý aby došlo k tzv. vyrovnání. Proto také Dublin IV stanoví, že země V4, tedy Česká republika,Slovensko, Polsko a Maďarsko budou zaplavovány migranty přednostně.

Současně má v rámci EU dojít ke sjednocení sociálních dávek, aby se migranti přepraveni z Německa, či Švédska do těchto zemí nevraceli.

Měsíční příspěvek na 1 migranta činí ve Švédsku přibližně 1.000 EUR (to je dnes cca 26.000Kč), v Německu 700 EUR ( to je cca 18.200Kč).

Tím dojde k propastnému rozdílu mezi českými občany, především důchodci a migranty. Navíc islámčtí migranti budou mít na tyto závratné sumy podle Dublinu IV nárok, aniž by pracovali!

Na Dublin IV. pak automaticky navazuje takzvaný „Globální kompakt“. Je řízen z OSN a realizován opět Sorosovými neziskovkami. Jde o další zintenzivnění migrace a de facto o zrušení hranic.

Islamizace (Dublin) je jeden kulomet nastavený na člověka a z druhé strany je nastaven druhý kulomet a to GENDERU s GREVIEM (Istanbul).

A lidé to vůbec nevědí, anebo tomu nechtějí prostě věřit.
Istambulská úmluva byla podepsaná 2.5.2016.
Letos má dojít k její ratifikaci.