Seminář na téma MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY a ISTANBULSKÁ ÚMLUVA: Úmluva Rady Evropy o prevenci boji proti násilí na ženách a domácími násilí (v kontextu s plánovanou legislativou)

Spolek Tradiční rodina z.s. uspořádal v pondělí 6. března 2023 na půdě Poslanecké sněmovny pod záštitou poslance Jaroslava Foldyny seminář, jehož cílem bylo poskytnutí informací a předložení důkazů týkajících se dopadů Istanbulské úmluvy a Manželství pro všechny. Vývoj v provádění zákonů navázaných na tyto dvě předlohy k zákonům lze sledovat zejména v zahraničí.

Jako důkaz skutečnosti, že Istanbulská úmluva – celým názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – skutečně obsahuje povinnost zavedení genderového mainstreamingu, narušuje rodinné vazby, diskriminuje a kriminalizuje muže, zavádí povinnost sexuálně a pohlavně (genderem) ovlivňovat děti od předškolního věku a upírá rodičům právo na vlastní výchovu svých dětí, jsme na semináři předložili Důvodovou zprávu Istanbulské úmluvy též vydanou Radou Evropy.

Právě tuto Důvodovou zprávu jsme nechali úředně přeložit do českého jazyka a předali ji přítomným poslancům a senátorům s poznatky, kde se diskutabilní články a odstavce v obou dokumentech vyskytují a jak spolu souvisí.

Záznamy účinkujících můžete shlédnout zde:

 

 

 

 

 

One Reply to “Seminář na téma MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY a ISTANBULSKÁ ÚMLUVA: Úmluva Rady Evropy o prevenci boji proti násilí na ženách a domácími násilí (v kontextu s plánovanou legislativou)”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *