Výzva „STOP zavedení Barnevernetu v České republice! – Zákon umožňující odebírání dětí bez soudního rozhodnutí je nutné okamžitě zastavit!“

 

Počet jednotlivých zaslaných Výzev: 78.051

Senátorům a senátorkám Senátu České republiky


Do senátu putuje novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 6. 8. 2021 schválili poslanci v Poslanecké sněmovně. Budete se jí zabývat v průběhu září. Tato novela zákona legalizuje praktiky známé norské sociální organizace Barnevernet, které bude moci používat v České republice OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Novela zákona jde jednoznačně proti zájmu dětí i proti zájmu rodin. Zmíněná novela zákona nechrání děti, zato ale chrání ty neziskové organizace, které si vlastní existenci vybudovaly na doprovázení pěstounů. Vyzývám Vás, aby jste tento zákon jako celek zamítl(a).

 

Návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. odmítám z následujících důvodů:

 

Tento zákon otevírá dveře Barnevernetu v České republice, jednoznačně jde proti zájmu dětí i proti zájmu rodin, znevýhodňuje dlouhodobé pěstounství, které pro dítě představuje trvalé zázemí po celou dobu, kdy nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, znevýhodnění nezprostředkované pěstounské péče znamená snížení šancí, že si dítě vezme do dlouhodobé pěstounské péče někdo z jeho blízkého okolí a je v rozporu s článkem 9 Úmluvy o právech dítěte a článkem 32 Listiny základních práv a svobod.

 

Novela zákona dává v §27, ods. 10 sociálním pracovníkům OSPOD pravomoc předávat děti bez řádné péče z rodin přímo PŘECHODNÝM pěstounům, a to BEZ ROZHODNUTÍ SOUDU. To je naprosto v rozporu s článkem 9 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého se nesmí oddělit dítě od rodičů bez rozhodnutí soudu.

 

Odebrat dítě v krizové situaci rodičům a odvézt ho například na druhý konec republiky přechodným pěstounům je proti zájmům dítěte a je v rozporu s čl. 32 Listiny základních práv a svobod, který deklaruje, že ochrana rodiny a rodičovství je pod ochranou zákona.

 

Novela zákona stanovuje, že děti ve věku do tří let nesmějí být umisťovány do ústavní péče. Přitom u evidovaných přechodných pěstounů je zcela evidentní, že jsou ochotni přijmout jen ty děti, které splňují jejich kritéria. Bohužel novela zákona vůbec neobsahuje příkaz, že každý přechodný pěstoun je povinnen přijmout jakékoliv dítě v jakoukoliv dobu, čímž dochází k nadužívání institutu přechodné pěstounské péče.

 

A konečně novela zákona zvýhodňuje doprovázení pěstounských rodin s jedním svěřeným dítětem, protože garantovaný státní příspěvek „doprovázejícím neziskovým organizacím“ ve výši 54 000,- Kč ročně se vyplácí bez ohledu na počet dětí v pěstounské rodině. Toto navýšení bylo navíc provedeno BEZ PŘEDCHOZÍ REVIZE vynakládání takto získaných finančních prostředků na potřeby pěstounů.

 

Z této novely zákona jasně vyplývá, že je zde upřednostněn ekonomický zájem účelově vzniklých „doprovázejících neziskových organizací“ nad zájmy dítěte a že se budou moci děti odebírat bez rozhodnutí soudu!  Dětem nepomůže, naopak mnoha z nich může ublížit. Tato novela zákona je naprosto nepřijatelná a je více než důležité, aby ji Senát ČR jako celek zamítl.

Kompletní Analýza novely zákona:

Analýza novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

Výzvu obdrželi všichni senátoři a všechny senátorky:

Ing. Zdeněk Nytra ODS
Jiří Oberfalzer ODS
Mgr. Jan Tecl, MBA ODS
Ing. Vladislav Vilímec ODS
RNDr. Miloš Vystrčil ODS
Mgr. Václav Chaloupek OPAT
Ing. Leopold Sulovský Ostravak
Ing. Lukáš Wagenknecht Piráti
Jaroslav Doubrava S.cz
Mgr. Václav Láska SEN 21
Ing. Michael Canov SLK
Jiří Vosecký SLK
Ing. Jan Horník STAN
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. STAN
Marek Ošťádal STAN
David Smoljak STAN
Petr Štěpánek STAN
MUDr. Ivo Trešl STAN
Petr Orel SZ
Ing. Tomáš Czernin TOP 09
Mgr. Jan Grulich TOP 09
Mgr. Herbert Pavera TOP 09
Mgr. Tomáš Třetina TOP 09
RNDr. Miloš Vystrčil ODS předseda Senátu
Mgr. Jiří Růžička BEZPP 1. místopředseda Senátu
RNDr. Jitka Seitlová KDU-ČSL místopředseda Senátu
Jiří Oberfalzer ODS místopředseda Senátu
Ing. Jan Horník STAN místopředseda Senátu
Ing. Ondřej Feber ANO
Mgr. Miroslav Adámek BEZPP
Ing. Miroslav Balatka BEZPP
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. BEZPP
doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. BEZPP
MUDr. Alena Dernerová BEZPP
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. BEZPP
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. BEZPP
JUDr. Ladislav Faktor BEZPP
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA BEZPP
Pavel Fischer BEZPP
Ing. Tomáš Goláň BEZPP
JUDr. Jan Holásek, LL.M. BEZPP
Petr Holeček BEZPP
Mgr. Miluše Horská BEZPP
Ing. Bc. Anna Hubáčková BEZPP
MUDr. Jitka Chalánková BEZPP
Ing. Jaroslav Chalupský BEZPP
Renata Chmelová BEZPP
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. BEZPP
Mgr. Pavel Kárník BEZPP
Ing. Zbyněk Linhart BEZPP
RNDr. Helena Pešatová BEZPP
prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný BEZPP
MVDr. Přemysl Rabas BEZPP
Ing. Jan Sobotka BEZPP
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. BEZPP
Mgr. Adéla Šípová BEZPP
MUDr. Ladislav Václavec BEZPP
Mgr. Jaroslav Větrovský BEZPP
Jaroslav Zeman BEZPP
MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. BEZPP
Hana Žáková BEZPP
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. BEZPP
Ing. Ladislav Kos HPP 11
Josef Bazala KDU-ČSL
Jiří Čunek KDU-ČSL
Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL
Ing. Josef Klement KDU-ČSL
Ing. Bc. Patrik Kunčar KDU-ČSL
RNDr. Jitka Seitlová KDU-ČSL
Ing. Petr Šilar KDU-ČSL
Ing. Jaromíra Vítková KDU-ČSL
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. MHS
Ing. Lumír Aschenbrenner ODS
Mgr. Martin Červíček ODS
Bc. Hynek Hanza ODS
Mgr. Ladislav Chlupáč ODS
Ing. Tomáš Jirsa, MBA ODS
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek ODS
Michal Kortyš ODS
Rostislav Koštial ODS
MUDr. Roman Kraus, MBA ODS
Miroslava Němcová ODS
MUDr. Raduan Nwelati ODS

 

Kampaň již skončila. Děkujeme všem za účast, tomuto tématu se budeme věnovat i nadále.

28 Replies to “Výzva „STOP zavedení Barnevernetu v České republice! – Zákon umožňující odebírání dětí bez soudního rozhodnutí je nutné okamžitě zastavit!“”

 1. Zlo vítězi tehdy, když dobří lidé nedělají nic!!

  Podporuji vaši práci a úsilí o zachování práv dětí v ČR. Chraňme křesťanskou tradici a nedovolme, aby byl rozložen a zničen model tradiční rodiny pro nové generace dětí!

  Děkuji vám za odvahu dělat a prosazovat správné věci a za vaši aktivitu směrem k veřejnosti.

 2. Stop, zákaz .tohle je totalita, fašismus, germanizace. Není možné bez rozhodnutí soudu a důkazů odebírat děti svým rodičům. Tohle se dá lehko zneužít. A neziskové organizace která hlásají blaho děti, mají jen finanční profit.
  Okamžitě zastavit tento totalitní návrh zákona.
  Poškozuje to jak děti tak rodiče.

 3. Stop tomuto fašistickému zákonu!!! V žádném případě nelze svévolně odebírat děti rodičům!!!

  1. Zákon o odebírání dětí rodičům bez soudu je do nebe volající zlo, které již v některých zemích existuje. Je třeba ho rezolutně odmítnout. Nenusíme přebírat všechny špatnosti, které jsou nám diktovány. Zaražme tuto diktaturu. Jediným vládcem nad lidmi je jejich stvořitel Trojjediný Bůh. Řiďme se jen jeho zákony!!!!!!!

 4. Děsí mně, že by se to odhlasovalo! To jsme se nepoučili z okolních států? Prosím, nedovolte, aby zavedení Barnevernetu prošlo!!!

 5. Nesouhlasím s odebíráním dětí jejich rodičům bez soudu a navrhuji zavést trest smrti pro politiky na základě hlasování původních obyvatel ČR přes internet.

  1. Prosím nezapomeňte zaškrtnout poličko se souhlasem zpracování osobních údajů, mnoho lidí ho přehlédne.

 6. Z mnoha nově zaváděných zvěrstev do našich zákonů považuji toto za zvěrstvo nejtěžšího kalibru…

 7. Toto je jasný důkaz, že chtějí naše děti odebírat a záminku si vždy najdou. Je to připravený plán , rodiče chraňte svoje děti!!

 8. Slyšeli jsme, jaké hrůzy jsou v Norsku spojené s uplatňováním tohoto zákona. Velmi apeluji na to, aby bylo hlasováno proti tomuto zákonu.
  Mlada Stehlíková

 9. Tohle u nás nikdy nedovolit stop takovýmu zločinu. Je to největší zvěrstvo co chtějí zavést odebírání dětí bez rozhodnutí soudu.To nesmíme připustit lidičky pište apeluje na vládu.

 10. Našla jsem starší článek z 31.8.2016, Marksová zuří: soudci často posílají děti do ústavů bez rozmyslu, ve kterém se hovoří cituji: …soudci kývli na doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) či znalce a poslali děti do ústavu. Rodičům, se kterými žily, zakázali stýkat se s nimi a nutili je vídat druhého z rodičů, kterého děti původně odmítaly. Potřebovaly, podle názoru soudců, neutrální prostředí, aby se naučily mít rády otce či matku, s nimiž do té doby nežily. …„Jsem přesvědčena (říká Marksová), že bez vzniku senátů specializovaných pouze na dětské kauzy včetně zavedení povinného a pravidelného vzdělávání příslušných soudců to nepůjde. Není únosné, aby o dětech rozhodoval soudce, který je specialista třeba na majetkové či obchodní právo. Konec citace. Můj dotaz: Kdo dnes rozhoduje o dětech a v jaké kvalitě? Změnilo se něco od roku 2016? Co lze očekávat? Pokud i toto není vyřešeno, je to protiargument.

 11. Našla jsem článek z 2.8.2016, Recept úřadů na rodičovskou lásku: zavřít dítě do ústavu. Cituji: Pro sociálku rozsudek neplatí
  OSPOD skutečně ženě napsal, že takové setkání mimo soudem stanovený styk je v pořádku. „Ráda bych upozornila, že rozsudek soudu je zavazující pro matku a otce, nikoli pro OSPOD,“ dodala v písemné zprávě pracovnice sociálky na vysvětlenou. Konec citace. Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/recept-uradu-na-rodicovskou-lasku-zavrit-dite-do-ustavu-40003766

 12. Odkazy jsem našla u Petice proti odebírání dětí do ústavů za účelem vynucené lásky, rok 2016, ale myslím si, že články vystihují zvrácenost moci některých úředníků

 13. ČESKO PATŘÍ KRISTU I JEHO RODINY, KÉŽ NENÍ PŘIJAT TENTO A ŽÁDNÝ JINÝ ZÁKON PROTI BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A JEHO LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ. Svazujeme skutky ďábla v naší republice a uvolňujeme Boží skutky a moc Ducha svatého do naší vlády od největšího do nejmenšího a do všech srdcí obyvatel ČR A VŠECHNY ROZVAZUJEME K ČINĚNÍ POKÁNÍ A POZNÁNÍ STVOŘITELE BOHA OTCE, SYNA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A DUCHA SVATÉHO A VYHLAŠUJEME VLÁDU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA V NAŠEM NÁRODĚ NAD KAŽDÝM, JE MU DÁNA VEŠKERÁ VLÁDA A MOC NA NEBI I NA ZEMI. ON JE PÁN.

 14. Každý normální člověk se musí stavit proti takové šílenosti. Jde někde dohledat hlasování jednotlivých poslanců? Nemůžu nic najít, tohle je další důkaz jejich totální nevolitelnosti.

 15. Jsem pro maximální ochranu dětí, ochranu rodiny, právo dítěte narodit se do rodiny, právo biologických rodičů pečovat, vychovávat s chránit své děti, právo rozhodovat a volit jejich dobro. Stát nechť podporuje a zvýhodňuje úplnou rodinu, vytváří tlak na nezodpovědné otce a příp.i matky, pomáhá samoživitelkám. Zde se mohou angažovat různé pomáhající organizace pod vedením skutečných odborníků. Rodina potřebuje ochranu, pomoc, nikoliv její rozbití.
  Mgr. Michaela Auerová, klinická psycholožka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *