Výzva „Žádnou genderovou rozvojovou pomoc do zahraničí!“

 

Počet zaslaných výzev (aktualizuje se jednou za 24 hodin):  4 092

 

Výzva:

 

Ve dnech 11. – 22. března 2024 proběhla na půdě OSN v New Yorku 68. Konference o stavu žen (CSW68) iniciovaná feministickou agenturou OSN UN Woman. Konference se oficiálně za Českou republiku účastnila zmocněnkyně vlády Petra Fialy pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a ministr zahraničních věcí ČR Jan Lipavský. Jedním z bodů konference bylo i odsouhlasení dokumentu Komise pro stav žen s názvem Urychlení dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek prostřednictvím řešení chudoby a posilování institucí a financování z genderového hlediska, který zavazuje rozvinuté státy k mnohamiliardové finanční rozvojové pomoci na genderový mainstreaming rozvojovým státům. V případě České republiky by se částka mohla vyšplhat až na neuvěřitelných 16 miliard korun.

 

Žádám Vás o zveřejnění informací, k jakým novým závazkům se Česká republika prostřednictvím ministra zahraničí Lipavského v OSN zavázala a zároveň důrazně odmítám jakoukoliv „finanční genderovou pomoc“ rozvojovým státům. Dále Vás vyzývám k pozastavení plateb agentuře OSN UN Woman, která neplní své původní poselství, kterým je skutečné dosažení rovných podmínek pro muže a ženy, a to i z důvodu, že se Česká republika nepřipojila k ratifikaci Istanbulské úmluvy, která agendu UN Woman obsahuje, čímž nevznikla jakákoliv povinnost takové závazky plnit ani podporovat.

 

Výzvu odeslat členům Zahraničního výboru, ministrovi zahraničí a zmocněnkyni pro lidská práva zde:

  Výzvu „Žádnou genderovou rozvojovou pomoc do zahraničí!“ poslat členům vlády a členům zahraničního výboru zde:
  (Vaše údaje nebudou nikde zveřejněny a slouží pouze pro petiční účely.)

  Oslovení (povinné)

  Ulice (nepovinné)

  Číslo popisné (nepovinné)

  Dodatek k adrese (nepovinné)

  Město (nepovinné)

  PSČ (nepovinné)

  Vaše doplňující zpráva pro nás (nepovinné)

  Kliknutím na tlačítko "Odeslat" udělujete souhlas spolku Tradiční rodina z.s., aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení a poštovní a emailovou adresu, které budou využity pouze k petičním účelům dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákonu č. 58/1990 Sb., předsednictva ČNR a vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 85/1993Sb., o právu petičním. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje spolku Tradiční rodina z.s..

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony srdce.

   

  Odůvodnění:

   

  V dokumentu UN Woman (Komise pro stav žen) „Urychlení dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek prostřednictvím řešení chudoby a posilování institucí a financování z genderového hlediska“ jsou rozvinuté členské státy vyzvány, „aby plně realizovaly svou příslušnou oficiální rozvojovou pomoc. včetně cíle 0,7 % jejich hrubého národního produktu na oficiální rozvojovou pomoc. rozvojovým zemím a cíl 0,15 až 0,20 procenta jejich hrubého národního produktu na oficiální rozvojovou pomoc nejméně rozvinutým zemím a vybídnout rozvojové země, aby navázaly na pokrok dosažený při zajišťování účinného využívání oficiální rozvojové pomoci k plnění rozvojových cílů a úkolů, a to prostřednictvím investic do rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a mužů.“

   

  Dokument v originálním znění „Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective“ je opět neveřejný, což je skandální. Občané České republiky mají právo na informace, jak je nakládáno a plánováno s jejich penězi a na to, jaké závazky ať už ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, nebo zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková (má li k tomu vůbec pověření) podepisují.

   

  Děkuji za odpověď

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *