DŮVODOVÁ ZPRÁVA RADY EVROPY K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ

Na stránkách Istanbulská úmluva je zajímavá diskuse týkající se Důvodové zprávy k IU. Zmíněná Důvodová zpráva nebyla přeložena do českého jazyka a není vůle ji přeložit. Prý není legislativní součástí IU. Je to jako tvrdit, že se auto může prodávat bez techničáku. Důvodová zpráva Rady Evropy samozřejmě existuje a je nedělitelnou součástí Istanbulské úmluvy, jsou zde vypsány definice a postupy provádění IU. Kdo umí anglicky, může si stáhnout a přečíst.

Význam pojmů – další důvod proč odmítáme Istanbulskou úmluvu

V Istanbulské úmluvě se setkáváme s výrazem „gender“, jehož pravý význam zná málokdo. A  co je ještě zajímavější, na jeho výkladu se neshodnou ani samotní „genderisté“. Náhradní, nebo li surogátní mateřství je pojem, o kterém má většina společnosti pouze povrchní informace. Tento pojem je často zmiňován v souvislosti s Manželstvím pro všechny. Přinášíme Vám trochu hlubší rozbor některých pojmů spojovaných právě s plánovanými kontroverzními legislativními změnami.

Istanbulská úmluva v praxi již nyní

Istanbulskou úmluvu podepsala vláda 2.5.2016, tak se nedivme, jaké již nyní nese ovoce. Ale ještě máme šanci. Nebyla ratifikována. Pokud se ratifikace odmítne, tak takové knížky mohou zajít na úbytě, pro nezájem. V případě ratifikace bude nad námi bdít GREVIO a tyto knížky budou muset MŠ mít všechny povinně, tak jak je tomu např. v Rakousku.

Jaké děti chce mít stát?

Nejlépe začít s výchovou od plenek. Proto ministryně Maláčová prosazuje bez opory v zákoně mikrojesle.

Toto je již nyní zavádění Istanbulské úmluvy do praxe:
Vychovat nového člověka, osvobodit děti od špatných návyků. Plán péče a výchovy z dílny MPSV :“ Děti jsou vedeny k vědomí rozdílnosti a různorodosti v lidské společnosti z hlediska kulturních a hodnotových odlišností k vědomí odlišnosti mezi lidmi s důrazem na potírání předsudků o mužích a ženách“. To v praxi znamená, že pohádky mají být různé: “Vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen“.

Projev předsedy vlády Andreje Babiše na demografickém summitu v Budapešti

Premiér Andrej Babiš měl v Maďarsku projev o demografickém vývoji u nás a v celé Evropě. Bereme jeho slova vážně, přejeme si, aby stát skutečně rodinu podporoval tak, jak o tom hovořil v Budapešti.

ANDREJ BABIŠ GENDEROVÝM NEZISKOVKÁM PENÍZE SEBRAL, TĚM ZABÝVAJÍCÍM SE RODINNOU POLITIKOU VÝRAZNĚ PŘIDAL

Méně peněz půjde například na rovné příležitosti žen a mužů (GENDEROVÉMU MAINSTREAMINGU) Místo nynějších 4,1 milionu a loňských víc než sedmi milionů pro ně vláda vyčlenila 2,1 milionu. To už zkritizovala Česká ženská lobby (ČŽL).
Naopak posílit by měla rodinná politika z letošních 96,5 na 120 milionů. Ještě před týdnem to mělo být ale 140 milionů.

GENDEROVÁ LOBBY SE OFICIÁLNĚ PŘIHLÁSILA K LGBT LOBBY. „GENDERISTY“ Z TÉTO NEZISKOVKY JSOU PROLEZLÉ I VLÁDNÍ VÝBORY

Nejsilnější nezisková organizace působící v oblasti feminismu a genderového mainstreamingu Česká ženská lobby ČŽL se letos oficiálně přidala k LGBT neziskovým organizacím.
ČŽL ve své zprávě uvádí spolupráci s Prague Pride, „stala se Fér“. Nezisková LGBT organizace Jsme fér usiluje dva roky o uzákonění Manželství pro všechny, ČŽL prolobovala přijetí a nyní bojuje za ratifikaci Istanbulské úmluvy. A protože se LGBT a Genderová lobby dobře doplňují, načasování obou legislativních změn není zcela náhodné.

Aktuální informace: 10.září nebude projednávána Istanbulská úmluva.

Uvádíme na pravou míru informaci, že by 10. září měla být projednávána Istanbulská úmluva v Poslanecké směnovně. Ověřovali jsme to z několika zdrojů. Stále vše pozorně sledujeme.
Velkou roli hraje ANO, nejdůležitější je, co řekne Andrej Babiš a ten se do toho nechce pustit, sice vloni 19. března 2018 na kafi to slíbil České Ženské Lobby, ale od té doby se mnohé změnilo.
Nyní když byl v Maďarsku, měl projev, kde hovoří pozitivně a zastává se tradičních rodin. Bude cílit na tuto skupinu voličů, jak IÚ tak „Manželství pro všechy“ tento rok projednávány vysoce pravděpodobně nebudou.

JUDr. H.Válková bojuje za přijetí Istanbulské úmluvy.

Výměna jednoho slova a udělání nového překladu nemá žádný význam, podstata úmluvy se tím nezmění. Navíc závazné jsou úmluvy v anglickém jazyce a tak je jasně slovo Gender.

DEN PRO RODINU A MANŽELSTVÍ

Spousta lidí se v průběhu LGBT festivalu Prague Pride ptala, jestli se uskuteční i nějaká akce na podporu tradičního manželství a rodin. Ano, uskuteční. Pořádá jí Aliance pro rodinu z.s. v Praze, a to v sobotu 14. září od 14:00 hodin. Vzhledem