Istanbulská úmluva v praxi již nyní

Istanbulská úmluva již nyní v praxi, seznamte se prosím.

Istanbulskou úmluvu podepsala vláda 2.5.2016, tak se nedivme, jaké již nyní nese ovoce. Ale ještě máme šanci. Nebyla ratifikována. Pokud se ratifikace odmítne, tak takové knížky mohou zajít na úbytě, pro nezájem. V případě ratifikace bude nad námi bdít GREVIO a tyto knížky budou muset MŠ mít všechny povinně, tak jak je tomu např. v Rakousku.

Seznamte se s nabídkou knížky v mateřské školce pro děti od 3 let. „Holky a kluci? V čem je rozdíl?“

Myslíte si, že taková knížka je vhodná pro 3-leté dítě?

Proč autor nenapíše i to, že se v Íránu upálila 30-letá žena, která měla jít do vězení proto, že si dovolila vyjít ven bez šátku?

Je nutné, aby 3-leté dítě vědělo co je to „machismus“?
Co je to myzogynie?
A seznámení s takovou hrůzou jako je obřízka dívek? Tříletému dítěti říkat, že po takovém zákroku dívka zemře?

To je výchova nového člověka, jak popisovala JUDr. D. Kovářová na semináři v PS.
Toto je článek č. 14 z Istanbulské úmluvy – Vzdělávání
1. Smluvní strany učiní tam, kde je to vhodné, nezbytné kroky k využívání výukového materiálu o otázkách jako je rovnost mezi ženami a muži, genderové role bez stereotypů, vzájemná úcta, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí na ženách a právo na osobní integritu, který by byl přizpůsoben měnící se úrovni vnímání žáků a zahrnut do formálních školních osnov na všech úrovních vzdělávacího systému.

 

2. Smluvní strany učiní nezbytné kroky k podpoře zásad uvedených v odstavci 1 v neformálních vzdělávacích zařízeních, stejně jako ve sportovních a kulturních zařízeních, zařízeních pro trávení volného času a v médiích.

 

Pamatujme:
V případě ratifikace ISTANBULSKÉ ÚMLUVY nad námi bude pilně bdít nadnárodní skupina GREVIO, tyto a jiné podobné knížky budou povinné v každé mateřské školce.
Nyní máme ještě šanci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *