JUDr. H.Válková bojuje za přijetí Istanbulské úmluvy.

Výměna jednoho slova a udělání nového překladu nemá žádný význam, podstata úmluvy se tím nezmění. Navíc závazné jsou úmluvy v anglickém jazyce a tak je jasně slovo Gender.

 

Co je to vlastně Gender?

 

gender/genederismus = původně slovo gender určovalo rod. On, ona, ono. Dnes se význam slova Gender mění na pocitový. Čím se v tu chvíli kdo cítí a popírá tak biologickou identitu, zda je muž nebo žena a i bez ohledu na to, jak je sexuálně orientován. Takže máme někde 70, někde 122 a někde dokonce 350 „pohlaví“. Např. Cis Man, Transgender Female..  Ze 30 genderistů 15 má jinou definici, tak ani oni nejsou zajedno, co to vlastně je.

 

 

Navíc asi paní JUDr. H.Válková nezná Důvodovou zprávu, kde je jasně popsané zavádění IU do praxe!

 

My ji přeložili a máme na webu ZDE

Zdroj:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/valkova-bojuje-za-prijeti-istanbulske-umluvy/r~a4bf4342b2b911e993a6ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2okKGAVBWs27g2egjIYYG2tsgRwBrRaSyeZa4maXkubt3deW0IIqbAUrs

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *