JUDr. H.Válková bojuje za přijetí Istanbulské úmluvy.

Výměna jednoho slova a udělání nového překladu nemá žádný význam, podstata úmluvy se tím nezmění. Navíc závazné jsou úmluvy v anglickém jazyce a tak je jasně slovo Gender.

Co je to vlastně Gender?

gender/genederismus = původně slovo gender určovalo rod. On, ona, ono. Dnes se význam slova Gender mění na pocitový. Čím se v tu chvíli kdo cítí a popírá tak biologickou identitu, zda je muž nebo žena a i bez ohledu na to, jak je sexuálně orientován. Takže máme někde 70, někde 122 a někde dokonce 350 „pohlaví“. Např. Cis Man, Transgender Female..  Ze 30 genderistů 15 má jinou definici, tak ani oni nejsou zajedno, co to vlastně je.

Zdroj: You tube: Genderový mainstreaming a Istanbulská úmluva, Mgr. Nina Nováková a Zdeněk Chytra

Navíc asi paní JUDr. H.Válková nezná Důvodovou zprávu, kde je jasně popsané zavádění IU do praxe!

My ji přeložili a máme na webu ZDE

Zdroj:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/valkova-bojuje-za-prijeti-istanbulske-umluvy/r~a4bf4342b2b911e993a6ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2okKGAVBWs27g2egjIYYG2tsgRwBrRaSyeZa4maXkubt3deW0IIqbAUrs

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *