DŮVODOVÁ ZPRÁVA RADY EVROPY K ISTANBULSKÉ ÚMLUVĚ

Na stránkách Istanbulská úmluva je zajímavá diskuse týkající se Důvodové zprávy k IU. Zmíněná Důvodová zpráva nebyla přeložena do českého jazyka a není vůle ji přeložit. Prý není legislativní součástí IU. Je to jako tvrdit, že se auto může prodávat bez techničáku. Důvodová zpráva Rady Evropy samozřejmě existuje a je nedělitelnou součástí Istanbulské úmluvy, jsou zde vypsány definice a postupy provádění IU. Kdo umí anglicky, může si stáhnout a přečíst.
Istanbulská úmluva tak to není 500, ale 70 stránek a odkaz je zde:

Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

 

Posted in EU Tagged

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *