Komunismus ani marxismus nezmizel, jen převléká kabáty.

  1. června se konala na Twitteru diskuse o Istanbulské úmluvě s odborníkem na Istanbulskou úmluvu Stephenem Baskerville a europoslanci Marcel de Graff a Joachum Kuhs.

Podcast se jmenoval „Twitter Space: Diskuse o Istanbulské úmluvě.“  Jedním z hostů podcastu byl Stephen Baskerville jako odborník na Istanbulskou úmluvu.

Stephen Baskerville je profesorem politických studií na Collegium Intermarium.  Píše o politice, historii, právu, náboženství, sexualitě a vzdělávání.

Moderátorem byl John Laughland

(Ředitel @FVD_Intl, přednáší politologii a historii na Katolickém institutu ICES ve Vendée,  Autor,  Boj proti globalismu po celém světě #FVD), který je spolu se Stephenem Baskervillem profesorem na Collegium Intermarium ve Varšavě.

Dalšími hosty podcastu byli dva poslanci Parlamentu Evropské unie,

Marcel de Graff

a Joachum Kuhs.

V neposlední řadě byla v pořadu také Bridget Ryderová.  Je autorkou a zpravodajkou Evropské konzervativní strany. Pro European Conservative napsala tento nedávný článek o Istanbulské úmluvě: https://europeanconservative.com/articles/news/eu-council-quietly-ratified-istanbul-convention/

 

Moderátor John Laughland uvedl, že na začátku tohoto měsíce Evropská rada ratifikovala smlouvu o Istanbulské úmluvě.  Co to znamená? 

Podle něj to znamená, že evropské instituce jsou nyní vázány smlouvou o Istanbulské úmluvě a uplatňují ji v rámci institucí svých zemí.  Jednotlivé státy budou rovněž podléhat Evropské radě, pokud jde o uplatňování Istanbulské úmluvy.  Některé země jako Maďarsko jsou proti smlouvě z důvodů genderové teorie.  V Bulharsku se domnívají, že je protiústavní, a odmítli ji, a na Slovensku smlouvu o úmluvě odmítli také.

Marcel de Graff zmínil, že Evropská unie (EU) má nyní s přijetím Istanbulské úmluvy právní moc.  EU z ní učiní součást právního státu, což znamená, že členské státy budou nyní muset smlouvu dodržovat, což způsobí, že evropští poslanci budou muset za 2 až 3 roky přijmout vlastní zákony, které budou v souladu s Istanbulskou úmluvou.

Joachum Kuhs uvedl, že pro něj je větším problémem to, že Evropská unie se chová jako stát, ale státem není.  Tato smlouva je porušením státního práva, protože EU není státem, ale lidé si myslí, že jím je.  To je větší problém, vytvořit nové právo nebo nový systém.   John Laughland, moderátor, se přidal a řekl, že právní stát je nyní využíván k šikanování zemí, jako je Maďarsko a Polsko, a k prosazování v těchto zemích LGBT a imigrační politiky.

Marcel de Graff také uvedl, že oni (myšleno představitelé dalších zemí, které podepsaly smlouvu o Istanbulské úmluvě) budou říkat, že se jedná o „evropské hodnoty“, hodnoty, které všichni sdílíme, ačkoli to ve smlouvě není uvedeno.  Vytváří si tak větší prostor pro vytváření zákonů, které musí členské státy EU dodržovat.

Stephen Baskerville zmínil tři odlišné, avšak související problémy s textem Istanbulské úmluvy.

Patří mezi ně:

  • implicitní kriminalizaci mužů. Že muži jsou násilnější než ženy a že ženy jsou častěji obětí násilí než muži,
  • Istanbulská úmluva vyjadřuje genderovou teorii,
  • důsledky pro právní stát, což je podle Stephena hlubší problém. Většina zemí již má násilné předpoklady ve svých zákonech.  Zeptal se, co může smlouva o mezinárodní úmluvě přidat, co již není stanoveno ve vnitrostátních zákonech všech zemí na světě.

 

Stephen Baskerville také zmínil rodinu a zničení rodiny jako klíčovým prvkem Istanbulské úmluvy.  Uvedl, že úmluva přebírá z anglofonního rozvodového práva.  Jejím cílem je získat výhody, manipulovat a rozbít rodinu prostřednictvím trestů.  Vývoz tohoto rozvodového práva do evropských zemí, aby je zavedly do zákonů svých zemí.  To se nyní děje ve Španělsku.  Bylo konstatováno, že toto je skrytá součást agendy Istanbulské úmluvy, zničení rodiny.  Jedním z původních cílů na Karlu Marxovi a marxismu je zničení rodiny a mužského patriarchátu, o kterém se také hovořilo.

Nakonec Stephen zmínil, že smlouva Istanbulské úmluvy vyzývá k úpravě chování.  Smlouva vyzývá signatářské vlády, aby vnucovaly svým obyvatelům politickou ideologii, včetně využívání veřejných vzdělávacích systémů k propagaci a šíření politické ideologie na dětech.  Úkolem vlády je provést tuto modifikaci chování.

 

Jsme rádi, že spolek Tradiční rodina z.s. je součástí mezinárodní prorodinné organizace DAVIA, díky ní, můžeme mít tyto aktuální informace.

DAVIA už sdružuje přes 90 organizací z celého světa, z Jižní a Severní Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu, Asie a Evropy. Stále se přidávají další organizace.

DAVIA usiluje o to, aby politika v oblasti domácího násilí a zneužívání byla vědecky podložená, podporovala rodinu a zahrnovala (and sex-inclusi….respektovala?) pohlaví.

https://twitter.com/i/spaces/1gqxvyEbrzBJB?s=20

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *