Pokusy měnit lidskou přirozenost se opakují.

Čím dál častěji se setkáváme s pojmem non-binární, genderově neutrální.

Istanbulská úmluva (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí), chce vymýtit tradiční vzory. Co to vlastně znamená v realitě?

Pokud se podíváme do minulosti, pokus o vymýcení tradičních rolí tu už bylo a co to vlastně znamenalo?

Jak uvádí vědecká pracovnice Sociologického ústavu Akademie věd prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD. v minulém století vznikaly zemědělské osady v Izraeli jako kolektivistická družstva, takzvané kibucy, která zde založili emigranti z východní Evropy ovlivnění komunistickou revolucí a utopickým feminismem.

Tato družstva chtěla úplně zrušit rodinu a zrušit základní vztahy nebo základní definice toho, co je muž a žena. „Děti se odevzdávaly po narození do kolektivní výchovy.

V těchto „dětských domech“ byly děti rozděleny podle věku a trávily tam téměř veškerý svůj čas, včetně spánku. Ideologickým cílem takovéhoto zřízení bylo zmírnit emocionální problémy, které podle tvůrců systému měl na svědomí rodinný život, vštípit co nejvíce ideu rovnosti mezi pohlavími a jiné ideologické zásady kibucu. Výchova probíhala v unisex režimu.  A to například včetně společných sprch. „Tlak na to, abychom zapadli do normy, byl vytrvalý. Individualitou a soutěživostí jsme pohrdali. Dětem, které byly výstřední nebo se chtěly odlišovat, jsme se vyhýbali. Byli jsme socializováni, abychom byli silní, jednodušší, bezproblémoví a navzájem podobní. Citové projevy byly považovány za ponižující, projevy slabosti a zainteresovanosti,“ popisuje Noam Shpancer svoje dětství v kibucu v šedesátých letech. Je zřejmé a zajímavé, že ve výchově, která byla programově genderově neutrální,

Potlačovaly se jakékoli znaky odlišnosti pohlaví, ženy se měly oblékat stejně jako muži, dělaly úplně stejnou práci. V podstatě šlo o to, opravdu vymazat pohlaví,“ vysvětluje profesorka Hamplová.

Toto vše se opět děje. Chtějí měnit definici ženy a muže.

  • V Německu se může „trans“ muž zapsat do rodného listu jako matka. Trans muž nám dnes tvrdí, že je muž a trans žena bude trvat na svém, že je žena. Popírají biologii.
  • Na rodiče je veden tlak, aby děti dávali do jeslí a mateřských školek, aby byly co nejdříve v kolektivní výchově státu.
  • Móda je někdy tak univerzální, že odhadnout pohlaví je opravdu problém.
  • Muži se líčí, jedinci nosí dámské sukně, je smazáván rozdíl mezi ženou a mužem. Dříve výstřelek, který dnes je vidět stále častěji.

Jak dopadl tento experiment v minulosti?

Obyvatelé kibuců se opět vrátili do tradičních genderových rolí. Po hospodářské stránce to byl krach! Kibucy neuspěly vůbec v ničem, ani v kolektivním vlastnictví.

Stále častěji se dostávali do větších a větších ekonomických problémů. V roce 1989 došlo k velké dohodě mezi organizacemi kibuců a bankami. Přibližně 160 kibuců získalo nový splátkový harmonogram a byla jim odmazána část dluhů (další část dluhů odepsala izraelská vláda). Dohoda sice dočasně umožnila stabilizovat ekonomickou situaci kibuců, ale postupně se ukázalo, že ani nové podmínky oddlužení nejsou zvládnutelné a kibuci se znovu ocitly v rozpočtových problémech.

Cokoliv je proti zdravému rozumu, proti přírodě, zajde na úbytě. Experimenty jen lidi trápí.

https://www.konzervativninoviny.cz/izraelske-kibucy-jeden-z-nejvetsich-socialnich-experimentu-20-stoleti/

https://www.epochtimes.cz/2023/06/13/podle-genderove-ideologie-v-istanbulske-umluve-lidska-prirozenost-neexistuje-chce-vytvorit-noveho-cloveka-rika-profesorka-hamplova/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *