Drag Gueens

Kde mají chlapci brát vzor mužnosti, ani žena se tak nelíčí.

Kde dívky mají brát vzor k mateřství? Aha to jsou ty staré genderové role! To je řece fuj!

Děti rády napodobují, takže jim dávají za vzor maškary? Nereálné příběhy, lidí, jak potom naše děti mají obstát v běžném životě, když jsou takto klamány od mala? To je účel…. pozlátko a v realitě se hroutí…

Salámovou metodou k předčasné sexualizaci dětí.

  1. Stupeň: pohádky, tak nevinné? Opravdivý příběh o dvou tučňácích, jak vysedí vejce?

Brno byl začátek, Ústí nad Labem….zatím „krásné“.

Na západě se to ovšem už zvrhlo.

Děti samozřejmě napodobují, takže jak se potom začnou oblékat a líčit, když vidí tyto zmalované a nevkusné převleky? Ukradené dětství. V 9 letech mají mít děti jiné zájmy.

  1. Stupeň: tanec, zábavy

Potom dětem přijde zcela přirozené nestandartní výjimky zavádět do života.

K tomu si přidejte předčasnou sexualizaci podle WHO, podle které mají děti vnímat svou sexualitu od narození, výuka masturbace od 4 let (Nizozemí), tlaky na přijetí pedofilie jako sexuální identity. Knížky v MŠ s LGBT tématikou.

  1. Stupeň blokátory puberty, hormonální terapie, zničené nejen dětství a přirozené dospívání.

K čemu směřují tyto kroky?

Buďme obezřetní, kdo navštěvuje MŠ, kdo pořádá besedy.

Ještě máme na výběr.

A začalo to tak nevinně, královna Drag Gueen čte pohádku o dvou tučňácích.

Malé zamyšlení:

„Žena“ s mužským hlasem. Jak to vysvětlí dítěti?

Má si dítě zvykat na doteky cizích mužů v ženském oblečení?

Proč?

Jen proto, že je to progresivní?

Že staré genderové typy, žena muž mají být potírány?

Kam vede tato progrese?

 

Zjednodušeně řečeno, Istanbulská úmluva naprosto popírá, zakazuje a trestá pojímání ženy jako ženy a muže jako muže ve společnosti. Pokud někdo nesouhlasí s tím, že muž nemůže menstruovat ani kojit dítě, dopouští se stereotypního pojímání rolí žen a mužů. A pozor, týká se to i žen. Důvodová zpráva potom ukládá státu povinnost přijmout opatření, která jsou nezbytná k podpoře změn mentality a postojů společnosti formou násilné a nátlakové převýchovy (IU Článek 12. odstavec 1, DZ odstavec 85).

 

I „práva“ Drag Queer se stupňují, například v Rakousku. Taková je progrese!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *