Předčasná sexualizace dětí vede k jejich zneužívání. Standardy sexuální výchovy tomu napomáhají.

Regionální úřad Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu požaduje, aby Evropská unie akceptovala a podporovala sexualizaci dětí, včetně normalizace toho, co je zjevně zneužíváním dětí.   Pokud jste se ještě nerozhodli postavit se proti novým mezinárodním zdravotním předpisům (IHR) a pandemické smlouvě

Pokusy měnit lidskou přirozenost se opakují.

Čím dál častěji se setkáváme s pojmem non-binární, genderově neutrální. Istanbulská úmluva (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí), chce vymýtit tradiční vzory. Co to vlastně znamená v realitě? Pokud se podíváme do minulosti, pokus o vymýcení tradičních

Sexualizace společnosti se stává celosvětovým fenoménem, jede na plné obrátky.

Nedávno se Amazon dostal pod palbu kritiky za to, že na svých webových stránkách uvádí neonové nápisy s motivem penisu, které jsou podivně zařazeny do kategorie „pro děti“. Produkt na stránkách označený jako „Lick Penis Neon Sign“ zobrazuje obrázek jazyka olizujícího penis,

Norsko zakazuje změny pohlaví u dětí. Konec genderového šílenství. Aspoň někde.

Norsko nyní také zastavilo operace na změnu pohlaví u dětí. Studie ukazují, že motivem pro operaci změny pohlaví je často pouhé napodobování svých vrstevníků. Norsko chce revidovat své právní předpisy týkající se zákroků změny pohlaví u nezletilých. Nové předpisy stanoví, že blokátory

OSN: Zpráva A/HRC/53/36 je neomarxistickým útokem na děti a rodinu

23. června 2023 – Úmluva OSN o právech dítěte v článku 9 stanoví, že „smluvní strany zajistí, aby dítě nebylo odděleno od svých rodičů proti jejich vůli“, ledaže příslušný orgán rozhodne, že oddělení „je nezbytné v nejlepším zájmu dítěte“. (1) Nedávné video