OSN: Zpráva A/HRC/53/36 je neomarxistickým útokem na děti a rodinu

23. června 2023 – Úmluva OSN o právech dítěte v článku 9 stanoví, že „smluvní strany zajistí, aby dítě nebylo odděleno od svých rodičů proti jejich vůli“, ledaže příslušný orgán rozhodne, že oddělení „je nezbytné v nejlepším zájmu dítěte“. (1)

Nedávné video mladé ženy ukazuje, jak byla tato práva po dobu 20 let opakovaně porušována, což jí způsobilo vážné psychické problémy (2).

„Táta byl můj nejlepší přítel,“ vypráví žena. Když jí však bylo osm let, její rodiče se rozvedli.  „Prostě nás opustil,“ tvrdí její matka. „Bolestí mého života v posledních 20 letech bylo: ‚Můj táta mě nemiluje… Musím být tak vadná, když můj vlastní rodič nedokáže milovat to, co vytvořil‘.“ (2).

Při odhalování dlouhodobých důsledků rodičovského odcizení devětadvacetiletá žena vzpomíná: „Většinu dětství, dospívání a puberty jsem se potýkala s problémy se sebevědomím, úzkostí, depresemi, problémy s jídlem, obtížemi se zvládáním vztahů, problémy s důvěrou.“

Své třináctiminutové video končí prostou otázkou: „Proč Organizace spojených národů vydala zprávu, která popírá mé životní zkušenosti?“

Zpráva „Opatrovnictví, násilí na ženách a násilí na dětech“ (3), kterou v současné době projednává Rada pro lidská práva, kategoricky popírá existenci rodičovského odcizení, které je známou závažnou formou zneužívání dětí (4).

Dokument Rady pro lidská práva je v souladu se socialistickou ideologií. Marxističtí teoretici považují nukleární rodinu za překážku vzestupu socialistického státu, protože je prostředkem, kterým rodiče předávají majetek svým dětem (5). Proto Komunistický manifest vyzývá ke „společné výchově dětí v národních institucích a na národní náklady“. (6)

Je známo, že rodiny jsou „základním kamenem spravedlivější společnosti“. (7) Dr. David Noebel však shrnuje marxistickou perspektivu touto mrazivou předpovědí: „S tím, jak se bude přechod ke komunismu stávat stále dokonalejším, bude rodina stále více mizet z obrazu.“ (8)

Je nevysvětlitelné, že zpráva A/HRC/53/36 nezmiňuje článek 9 Úmluvy o právech dítěte. Ve skutečnosti jednoduše ignoruje stovky výzkumných studií, které dokumentují dynamiku, rozšířenost a široké právní uznání rodičovského odcizení (9).

Pokud Rada pro lidská práva zprávu A/HRC/53/36 nevyvrátí, „miliony dětí budou trpět traumatem a zneužíváním, které jim vážně zkazí a zničí život,“ uzavírá smutně žena.

 

https://endtodv.org/pr/a-hrc-53-36-report-is-neo-marxist-attack-on-children-and-the-family/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *