Neziskovka Člověk v tísni ve školách.

Před týdnem začaly „na českých středních školách tzv. týdny mediálního vzdělávání, které jsou studentům exportovány tzv. nevládní neziskovou společností Člověk v tísni. Její aktivisté, a s nimi spřátelení novináři, se rozjíždějí do škol s cílem naučit studenty „orientaci ve světě“ a předat jim „znalosti a dovednosti s mediálním vzděláváním“.Informujte se u třídního učitele, jak toto „vzdělávání“ vypadá na vaší škole a zda lze jednoznačně vyloučit indoktrinaci studentů politickými názory nátlakové organizace Člověk v tísni. Zeptejte se svých dětí a budeme rádi, když se zde podělíte s ostatními čtenáři.

Ivana Schneiderová: Děti jsou budoucností a pokladem národa.

Proč tak Norské fondy hojně dotují MPSV, proč jdou tyto peníze na Juvenilní justici? Proto, aby se u nás zaváděl norský systém Barnevernetu, jak jinak. Pro nic za nic nám nebudou dávat jen tak 5 miliadr. V tom duchu je také Istanbulská úmluva, kdy pod pojmem, „ochrana“ dětských svědků, při „domácím násilí“, kdy nahlašovatel se může domnívat, že v rodině byl nebo bude v budoucnosti v rodině spáchám trestný čin (čl.27). Co to by to v našich životech znamenalo?Křivá svěděctví, udávání.

Nina Nováková: Nebezpečí istanbulské úmluvy

Setkání s Ninou je vždy zážitek, protože do detailu zná problém Istanbulské úmluvy a genderové ideologie a dovede výstižně popsat daný problém. Asi je to tím, že je učitelka. Odpověděla na pár otázek:A proč vlastně Istanbulská úmluva?Istanbulská úmluva mě zmobilizovala hned z několika důvodů: je nespravedlivá k mužům, nebezpečná výchově dětí, rozkladná v udržení vztahů v práci i doma a patří k dokumentům, které zásadně otevírají dveře antilidské gender ideologii.

Neomezený feminismus odsouvá chlapce na stranu

V Německu, které před lety ratifikovalo Istanbulskou úmluvu a schvaluje „feminstickou“ legislativu jak na běžícím pásu, jsou čím dál více mladí chlapci a muži společensky odsouváni stranou. Domácí výchova, výchova ve školkách a školách je feministicky oreintovaná, v jejímž důsledku mnoho chlapců vyrůstá bez mužských vzorů – a to s vážnými důsledky pro jejich duševní vývoj, jak v jednom rozhovoru uvedl německý dětský psychoterapeut Dr. Hans Hopf.

Divíme se, že nás lidé nechápou, když závěrečné práce vysokoškoláků jsou na tyto témata?

Student: Jan Dužda
Název absolventské práce: Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině
Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění.
Vedoucí práce: Mgr. Michael Beníšek
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta obor studia: Romistika (ROM)
Cikánský fekálismus — na levičáckých humanitních oborech je to vědecky hodnotné téma. Autor za tuto práci získal diplom a titul Bc.

Jak je vlastně gender hloupý

Co ty holky z genderu vlastně chtějí? Radikální feministky dotáhly svou představu o genderové rovnosti k naprosté dokonalosti. Australští vojáci už nemají při vojenských operacích chránit všechny civilisty, ale předně ženy.

V nové doktríně Královského australského letectva (RAAF) „Gender v leteckých operacích“ se například můžeme dočíst, že zničení klíčového mostu, po němž jsou distribuovány nepříteli zbraně, může mít výrazný dopad na život místních civilistů, zejména žen. Ty totiž pak třeba budou nuceny chodit po neznámých, málo osvětlených cestách a bude jim více hrozit znásilnění, které jim vlastně hrozí už tak, protože je válka…

Opět další „pohádka“?

Oslík mohl mít více manželek, „Oslík v podblanické farmě…..oslel Ramisan se oženil na farmě již víckrát. Víte, jak je to možné? On totiž pochází z Arábie a tam je mnohooslovství povolené. Tu oslí svatbu musíte vidět na vlastní oči! Stojí za to.“
Stojí dát 269 Kč za takovou knihu? Dokonce je i sleva 10%!!!
Jak zavádějící Blaničtí rytíři byli zcela o něčem jiném, jen ne o oslících.

Rodiče nás upozorňují na hry, na knížky, které se jim nelíbí

Děti v mateřské školce modelují vajíčka a spermie, tomu se říká interaktivní hry podle Sexuálních standardů v Evropě.
Tak Eliška v jisté MŠ už ví, jak vypadá spermie, jak vajíčko, jak se oplodňuje. To je dnes, co bude zítra?
Dojde na mazlící koutky jaké mají v Německu? Či na hry na doktory a sestřičky? Co budou tyto hry obsahovat?
Teď už záleží na rodičích…

Za Váš sponzorský dar – dárek pro Vás a Vaše blízké

Za sponzorské dary jsme pro vás připravili dárky s logem Tradiční rodina, v návrhu jsou další 3. Protože Vám chceme udělat radost, ale i propagovat náš úmysI. Také tímto způsobem chceme oslovit své okolí a třeba i zavést krátkou diskuzi. Rozdíl mezi výrobní cenou a doporučeným darem jde na další kampaň, což je výroba a distribuce.

Rekapitulace a naše další plány?

Od října 2018 jsme rozeslali 100 000 letáků s informacemi co znamená Istanbulská úmluva a její dopady na výchovu našich dětí, na naše rodiny.