Články

Vývoj v Německu: Pokroková školka?

Vznikla moderní pokroková školka: Chlapci si tam hrají tak, že si navzájem cumlají penisy. Tříletá Laura pravidelně před spaním masturbuje.

Štěpán Cháb informuje o zásadním textu, který na faktech odhaluje nechutné praktiky „pokrokové sexuální výchovy“, která má vzít dětem lásku a nahradit ji deviantním sexem

Kartuziánské nakladatelství vydalo v překladu knihu Gabriele Kuby Globální sexuální revoluce. Kniha se v Německu stala široce diskutovanou a také široce odsuzovanou. Její téma je totiž v rozporu s nynějšími politickými proudy genderové korektnosti. Autorka se věnuje obsáhle homosexualitě, rovnoprávnosti, ničení dětí sexuální výchovou ve školách a školkách, pornografii, pedofilii a mnoha dalším tématům.

Kauzy v duchu Istanbulské úmluvy

Otřesný případ údajného domácího násilí probíhá v těchto dnech u Okresního soudu Praha – východ v Praze na Poříčí. Paní Vlčková obvinila svého manžela Petra Vlčka z toho, že jí předávání synů vykroutil klíče z ruky. To už spolu tři roky nežili.

Ivana Schneiderová: Poslanecká sněmovna 6.11.2018

Vážené dámy, vážení pánové!
Jsem iniciátorkou petice, která vznikla 30. března tohoto roku. O IU vím od 5. dubna 2016 a od začátku jsem proti ratifikaci
Naše petice má 8 737 podpisů, které jsme sbírali za každého počasí.Na internetu máme v tuto chvíli 6 020 podpisů. Informujeme o všech aspektech IU. Nyní předkládám body, proč odmítáme ratifikaci:

Istanbulská úmluva III.díl – Indoktrinace genderovým mainstreamingem dětí a mládeže

Istanbulská úmluva politicky a ideologicky útočí na hlavně na děti. Ratifikací této úmluvy vzniká státu povinnost zavést genderovou ideologii na všechny stupně formálního i neformálního vzdělávání. Istanbulská úmluva zadává ve článku 14. odstavci 1. povinnost zavést genderový mainstreaming do škol a vzdělávacích zařízení. Dále zavazuje k „využívání výukového materiálu o otázkách, jako je rovnost mezi ženami a muži, genderové role bez stereotypů, vzájemná úcta, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí na ženách a právo na osobní integritu, který by byl přizpůsoben měnící se úrovni vnímání žáků a zahrnut do formálních školních osnov na všech úrovních vzdělávacího systému.“ 

Istanbulská úmluva II. Drastický zásah do práv dětí a rodičů

V minulém díle jsme si rozebrali v souvislosti s Istanbulskou úmluvou Genderový mainstreaming a poukázali jsme na články a odstavce, podle kterých budou muset být do právního řádu zaneseny opatření vedoucí ke změně mentality a postojů společnosti, vymýcení kulturních vzorců chování a tradic. Dnes si povíme něco více o tom, jak je Genderová ideologie neslučitelná s mezinárodními i národními právy rodičů a jak její ratifikace omezí práva rodičů týkajících se výchovy svých dětí. Aby byla stávající národní i mezinárodní legislativa týkající se práv rodičů a dětí slučitelná s Istanbulskou úmluvou, je implementace genderového mainstreamingu do národní legislativy nezbytná.