Ivana Schneiderová: Poslanecká sněmovna 6.11.2018

Vážené dámy, vážení pánové!
Jsem iniciátorkou petice, která vznikla 30. března tohoto roku. O IU vím od 5. dubna 2016 a od začátku jsem proti ratifikaci
Naše petice má 8 737 podpisů, které jsme sbírali za každého počasí.Na internetu máme v tuto chvíli 6 020 podpisů. Informujeme o všech aspektech IU. Nyní předkládám body, proč odmítáme ratifikaci:
Skupina Grevio.
Je prý genderově vyvážená, ale nyní ji tvoří 13 žen a 2 muži.
Je to genderově vyvážené? Není.
Tato skupina odborníků a všichni členové delegace požívají imunitu za všechna vyřčená slova, na písemnosti, na zavazadla, imunity na právní řízení. Požívají imunitu, i když skončí s činností, takže ji mají vyšší, jak prezident a všichni politici!
Ptám se proč? Jsme lidé. Lidé omylní.
I tito lidé se tudíž mohou mýlit, ale nikdy neponesou za své činy odpovědnost! Mají neomezenou moc.
Bdí nad státy, doporučují jim, co mají udělat, aby naplnily úmluvu.
S mocí roste chuť vládnout a zneužívat pravomocí.
Bude bdít nad dalšími neziskovými organizacemi, jichž nyní máme 130 000 – což je jedna na 80 občanů ČR.
V České republice je už nyní genderová expertní komora, čítající celkem 56 osob. Z toho 52 žen a pouze 4 muži.
Genderisté, kteří se neustále tak ohánějí rovností mezi muži a ženami, mají takový nepoměr už nyní.
Skrz neziskovky budou vyhodnocovat průzkumy a monitorovat naše rodiny. Navíc podle článku 27 IÚ Každý, kdo se rozumně domnívá – zde zdůrazňuji slovo, domnívá!!! – že se páchá, nebo by v budoucnu mohl páchat trestný čin, má nahlašovací povinnost.
Tito lidé budou dokonce ke své činnosti povzbuzováni.
Jak?
Poplácáním po rameni, to asi těžko.
Dnes jsou motivace peníze – takže to bude dobrý přivýdělek.
V rámci prevence ochrany svědků, dětských svědků, budou děti odebírány z rodin.
Už nyní je možné násilně krást děti z našich rodin. A to díky novele zákona o Ochraně sociálních práv dítěte, z 1.ledna 2013, která dává úředníkům tuto moc.
Tento zákon však neobsahuje žádné pojistky proti libovůli úředníků při posuzování toho, zda rodiče vychovávají své děti správně.

Ani IU neobsahuje žádné pojistky proti libovůli pracovníkům „nestátních institucí“, které dodržování IÚ dozorují!
Je mnoho rodičů, kterým sociální služba sebrala děti, aby nakrmila adopční a pěstounský průmysl. Mezi lidmi jsme se dověděli mnoho smutných i tragických příběhů, vazby otců, kteří jsou křivě obviněni, i jejich sebevraždy, sebevraždy dětí, zoufalství matek, kteří jsou obětmi libovůli úředníků. Co za tím stojí?

Jednoduše byznys.

Že jde o byznys, je evidentní!
Od 1. 1. 2018 byly navýšeny příspěvky pěstounským rodinám o 50%.
Když se jedná o postižené dítě, tak je příspěvek ještě navýšen.

Jak jsou na tom ale naše rodiny? Jaké jsou přídavky na dítě?
Když se narodí postižené dítě, je také tak rodina zabezpečena?
Ne, bojuje o přežití!
Neziskovky, které provází rodiny pěstounů, jsou štědře odměňovány.
Už nyní je to byznys, který se ale v případě ratifikace, rozjede na plné obrátky. Je to hon na děti, plnění limitů
Úplně stejně jako je tomu ve státech, kde IÚ byla ratifikována.
Děti nekončí v adopcí a u pěstounů, ale slouží také jako krevní konzervy a na transplantaci náhradních orgánů pro bohaté, o dalších se ani nebudu zmiňovat.
V Německu, Itálii, Anglii jsou děti rodičům nesmyslně odebírány, stejně jako v Norsku.
Proto tak štědře Norské fondy dotují MPSV, které dostalo na období 2016 – 2021 5 miliard korun.
Tyto finance jsou také určeny na Juvenilní justici a inkluzi.
Proč jsme tak štědře placeni?
Jen tak?
Jde o zavádění norského modelu tzv. kradení dětí.
Toto je týrání rodin a dětí.
Je to subjektivní pohled úředníka na výchovu dětí. Ale přece na to nelze mít žádné standardy. Ty se mění.
Co bylo dříve standard, dnes je chudoba, co bylo luxus, dnes je průměr.
Na salámy jsme zrušili ČSN a na výchovu dětí ji budeme zavádět?
Výchova je velice individuální, každá rodina je originální, stejně tak, jako každý člověk.
Toto nelze napasovat do tabulek.
Každý případ – skutečně závažný případ – by měl byt prošetřen citlivě a mělo by být využito všech nápravných prostředků a ne hned ta nejtvrdší opatření – odebrání dítěte z rodiny.
ADOPTIVNÍ a pěstounské RODINY JSOU PREZENTOVÁNY JAKO DOBRO A MILOSRDENSTVÍ PRO UBOHÉ SIROTKY.

Je to Klam autogenocidy skrze juvenilní justici.
Istanbulské úmluvě a jejich rizicích bych mohla mluvit do večera, řeknu to zkráceně.
Je to genocida rodiny, genocida dětí, mužů i žen, otců a matek.
Kdo souhlasí s ratifikací, souhlasí s genocidou svého národa.
Kdo podporuje ratifikaci, souhlasí s obchodem s bílým masem.
Kdo říká, že to tak není, že toto u nás neexistuje, pouze buď nevidí, nechce, nebo nemá informace o tom, jaká je skutečná situace v České republice.
Zajímejte se o pravdu.
Nežiji v žádné bublině.
Setkávám se s týranými ženami, křivě obviněnými muži, s rodinami, kde jsou odebrané děti. Jsme proti každému násilí páchanému na člověku.
IÚ je proti Listině práv dítěte – v článku č. 3 IÚ. je dívka mladší 18 let prohlášena ženou. Toto je diskriminační vůči chlapcům a mužům. Jak se musí cítit chlapec, když dívka má tuto výsadu? Proč ji má?
Lze ratifikovat takovou smlouvu, která zásadně porušuje rovnost mezi muži a ženami hned na začátku?
A pro všechny tyto důvody ratifikaci IÚ zásadně odmítáme.
Děkuji za pozornost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *