Pedofilní hry v německých školkách, organizace „Original Play“ působí i u nás

Německem a Rakouskem otřásá skandál týkající se sexuálního a fyzického zneužívání dětí v mateřských školách. Nadace „Original Play“ zde čelí těžkým obviněním z poskytování služeb pedofilům a následnému přístupu do mateřských škol, kde v rámci her mělo podle výpovědí dětí a jejich rodičů a psychologů docházet ke zneužívání. Závažnosti na případu dodává skutečnost, že německá veřejnoprávní televize ARD ve spolupráci s rakouskou veřejnoprávní ORF natočily společně reportáž, ve které odkryly praktiky odehrávající se za zdmi mateřských škol. Česká televize, přestože stejná nadace působí i v českých školních zařízeních, nepřinesla jako veřejnoprávní médium jedinou zprávu.

Zdeněk Chytra: „O Istanbulské úmluvě, praktikách neziskovek a další zajímavé informace“

O Istanbulské úmluvě, praktikách neziskovek a další zajímavé informace

Co je účelem boje za „práva“?

Kdo má pravdu? Zastánci tradiční rodiny nebo ti, kteří usilují o Manželství pro všechny?   Podařilo se nám dohledat svědectví novinářky, která otevřeně přiznala, že účelem boje za „práva“ je zničit rodinu. Tak jak my tvrdíme, že jim jde o radikální redefinici

Malé, ale o to důležitější ohlédnutí za pondělní Konferencí

V pondělí byl Jan Gregor ze spolku Aliance pro rodinu v Poslanecké sněmovně na konferenci k tématu Istanbulské úmluvy. Pořádal ji Odbor rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR. Měl na srdci několik důležitých otázek. Jasnou odpověď na žádnou z nich ale nedostal. Místo aby úředníci řešili skutečné problémy a dodržování našich platných a účinných zákonů, lobbují za přijetí Istanbulské úmluvy, která nebyla v ČR ratifikována, tedy není součástí právního řádu.

V pondělí 7. října se konala KONFERENCE pod záštitou JUDr. H. Válkové.

Využili jsme této příležitosti, abychom účastníkům JASNĚ ukázali, že ne všichni s ratifikací Istanbulské úmluvy souhlasí. Proto jsme v pondělí ráno od 8.45 do 14.45, kdy se účastníci konference rozcházeli, byli před Poslaneckou sněmovnou s petičním stánkem. Kolemjdoucí poslanci, senátor i další lidé nám rádi podepsali petici. Byly i diskuze s účastníky konference. Na konferenci byla i TV Prima, která nám položila pár otázek, ale do vysílání se dostala pouze jedna odpověď, která vystihuje „nové genderové (rodové) stereotypy“.

Úřad vlády dělá politickou kampaň proti konzervativním politikům

Úředníci zaměstnaní na Úřadu vlády či na ministerstvech by měli plnit zadané úkoly a zdržovat se veškerého aktivismu. Odbor pro rovnost (dále OpR) s ředitelem Radanem Šafaříkem ale opakovaně překračuje své úkoly a pravomoce, a to předně v souvislosti s ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy. Kontroverzní mezinárodní smlouvy, kterou Bulharsko prohlásilo za protiústavní, další země (např. Polsko, Lotyšsko, Chorvatsko) přijalo s výhradami a sousední Slovensko ratifikaci odmítlo.

O nás bez nás

Zaráží nás, že nakladatelství napřed osloví odborníka MUDr. Zvěřinu a potom knížku vydá bez něj.? Bez konzultace s předsedou České pediatrické společnosti Jiřím Zemanem. Autorka knížky pro děti od 4 let je z Francie – kde jsou opravdu někde jinde než v ČR. LGTB lobby ve Francii prosadila Manželství pro všechny a Istanbulskou úmluvu ratifikovali. My jsme v ČR a ne Francie. Proč stále hledí na Západ? Jedny nařknou agenty Kremlu a čí jsou agenti dotyční agenti snad Bruselu či jiného západního města ? Jsme občané České republiky – ptejte se našich odborníků.

Pedofilie: O nás bez nás? Nebo konečně s námi?

Co si myslet, když dnes Československá pedofilní komunita o sobě prohlašuje, že má sexuální orientaci. https://www.pedofilie-info.cz/

Co so myslet, když v roce 2015 Česká ženská lobby ve své „Stínové zprávě“ se poprvé zmiňuje o pedofilii jako sexuální orientaci:

„LGTB studující tak postrádají podporu a informace, které by jim mohly být nápomocny. Alarmující je to v případě integrování pedofilní sexuální orientace do své identity a jejího rozlišení od sexuálního zneužívání. Právě období dospívání je nejrizikovější, co se týče možného selhání v tomto směru. Media nabízejí jen odstrašující vzory, které pak mohou fungovat jako sebenaplňující se předpověď.“

Je jen jedna láska či více?

Malé zamyšlení:

Tak, jak nyní „Jsme fér“ tvrdí, že je jen jedna láska. Já si dovolím nesouhlasit.

Je láska bezpodmínečná, kdy matka miluje dítě takové jaké je, kolik dětí se narodilo s Downovým syndromem, či jinak postižených a matky se obětavě o ně starají.

Je láska sobecká, kdy chci jen pro sebe výhody a nevidím dopady na druhé.
Pokud chtějí geyové zdravé dítě na objednávku a v případě poškození, musí dotyčná „ukončit svou práci na objednávku“, co to tedy je?
Tyto ženy podstupují velké zdravotní riziko, při hormonální léčbě, která všemu předchází, i při odběru vajíček. Podstupují riziko, že si někdo umanul.