Zdeněk Chytra: „O Istanbulské úmluvě, praktikách neziskovek a další zajímavé informace“