Úřad vlády dělá politickou kampaň proti konzervativním politikům

Úředníci zaměstnaní na Úřadu vlády či na ministerstvech by měli plnit zadané úkoly a zdržovat se veškerého aktivismu. Odbor pro rovnost (dále OpR)  s ředitelem Radanem Šafaříkem ale opakovaně překračuje své úkoly a pravomoce, a to předně v souvislosti s ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy. Kontroverzní[1] mezinárodní smlouvy, kterou Bulharsko prohlásilo za protiústavní, další země (např. Polsko, Lotyšsko, Chorvatsko) přijalo s výhradami a  sousední Slovensko ratifikaci odmítlo.

 

V médiích, na svých seminářích[2] a v publikacích[3] se členové OpR dlouhodobě dehonestačně vyjadřují o konzervativních kruzích a politicích, a to nezřídka jen proto, že mají na ratifikaci jiný názor. OpR vytvořil i nový překlad Úmluvy s tím, že nejproblematičtější pasáže nahradil „citlivějšími výrazy[4]“, v domnění, že to k odstranění kontroverzí bude stačit.

 

Vrcholem tohoto jejich aktivismu a neprofesionality je pak založení Fb stránky Istanbulská úmluva, kde začali vytvářet cílenou a jmenovitou antikampaň proti konzervativním politikům a odborníkům. Podobné jednání jasně překračuje meze osvěty o problému domácího násilí. Je proto nutné se ptát – kdo jsou členové OpR? Kdo je platí?

 

Obrázek 1: náhled FB stránky Istanbulská úmluva hlásící se k webu OpR – související stránky jsou mj. feministické organizace

 

 • Že OpR založí FB skupinu se objevilo i v oficiální tiskové zprávě:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/tragickym-pripadum-nasili-na-zenach-lze-zabranit–zaznelo-na-setkani-s-medii-k-istanbulske-umluve-175358/

 

„Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR se bude v následujících měsících věnovat osvětové kampani zaměřené na zvyšování informovanosti veřejnosti o Úmluvě proti násilí na ženách. Činnosti odboru je možné sledovat na facebookové stránce Istanbulská úmluva a na webové stránce www.istanbulska-umluva.cz.“

 

 • Jak tisková zpráva, tak zmíněná FB stránka odkazuje na web tojerovnostcz

POLITICKÁ KAMPAŇ ÚŘADU VLÁDY

 

 • Začala relativně nevinně, a to polemikou s citací poslance Patrika Nachera. Tento post je připnutý jako hlavní.

https://www.facebook.com/istanbulskaumluva/posts/2364570110528519

 

 

 • Dalším politickým, nikoliv pouze informačním postem, bylo zesměšnění místopředsedy PSP Tomia Okamury.
https://www.facebook.com/istanbulskaumluva/photos/a.2366675853651278/2384431501875713

 

 • Zatím v pořadí třetím politickým postem je europoslanec Tomáš Zdechovský, kde zašli nejdále a neuvedli ani zdroj citace.

Citace je jen úvod z blogu Proč Istanbulskou úmluvu kritizují právníci po celé Evropě a v ČR se o tom mlčí? – https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=683891 kdy je patrné, proč se jim nehodilo dát to celé…

 

https://www.facebook.com/istanbulskaumluva/photos/a.2366675853651278/2397651433887053/

 

  • Manipulace proti Daniele Kovářové
https://www.facebook.com/istanbulskaumluva/posts/2413882655597264

 

 • Snaha o zesměšnění Jiřího Ovčáčka

 

 

= někde si můžeme říkat, že kritika některých názorů je zasloužená, ale podstata je ne to, koho za co kritizují,

 

ale PROČ KRITIZUJE ÚŘAD VLÁDY?

 

1. Členky a členové Rady vlády pro rovnost žen a mužů

 

 • Jde o 31 lidí, 7 (žlutě označeni) pochází z organizací spadajících pod Českou ženskou lobby (viz https://czlobby.cz/cs/dokumenty/vyrocni-zprava-czl-2018, spolupráci s OpR veřejně přiznávají na str. 8).
 • Modře označeni jsou lidé, u nichž se dají najít veřejné výstupy k propagaci genderové tématiky či případně přímo IU.

 

= Zhruba třetinu členů tak jde označit za  „zaujaté“, co se ratifikace IU týče.

 

Předseda Rady:

 

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády

 

Členky a členové:

 1. prof. JUDr. Helena Válková, Csc., zmocněnkyně vlády pro lidská práva(místopředsedkyně)
 2. Ing. Michael Forman, Ministerstvo zemědělství
 3. PhDr. Marie Čermáková, Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i.[5]
 4. Ing. Vladimíra Drbalová, Svaz průmyslu a dopravy
 5. Mgr. Petra Havlíková, NESEHNUTÍ
 6. Mgr. Jana Chržová, Český svaz žen
 7. Mgr. Josef Petr, Liga otevřených mužů
 8. Mhr. Jana Hanzlíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 9. Mgr. Jiří Kaucký, Ministerstvo vnitra
 10. Mgr. Rut Kolínská, Síť pro rodinu
 11. PhDr. Branislava Marvánová Vargová, nezávislá odbornice[6]
 12. Mgr. Jan Lišák, Ministerstvo spravedlnosti
 13. Ing. Radka Sokolová, Českomoravská konfederace odborových svazů
 14. Ing. Libuše Nesčáková, MBA Ministerstvo financí
 15. Mgr. Barbara Kubátová, zástupkyně Kanceláře veřejné ochránkyně práv
 16. Mgr. Ing. Tomáš Pavlas, Otevřená společnost
 17. Ing. Zdeňka Pikešová, Ministerstvo pro místní rozvoj
 18. JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví
 19. Ing. Marek Rojíček, Ph.D., Český statistický úřad
 20. Bc. Helena Skálová, Gender Studies
 21. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy[7]
 22. PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., Česká ženská lobby (místopředsedkyně)
 23. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 24. Mgr. Markéta Kos Mottlová, Fórum 50 %
 25. PhDr. Jindřich Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 26. Mgr. Michal Uhl, nezávislý odborník[8]
 27. Ing. Petr Vančura, Ministerstvo obrany
 28. Ing. Miloslav Stašek,  Ministerstvo zahraničních věcí
 29. JUDr. Martina Děvěrová, MPA, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 30. Renata Berkyová, Slovo 21, z. s.

 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/clenky_a_clenove/clenky-a-clenove-rady-vlady-pro-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu-123042/

2. Financování odboru pro rovnost Úřadu vlády (OpR)

 

OpR získal 1. 2. 2016 z ESF – OP zaměstnanost, programové období 2014-2020

 

35 426 151,44 Kč EU, 8 475 145,36 Kč národní veřejné zdroje (rozpočet ČR)

= 43 901 296,80 Kč

 

aktivity: https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=1125

výstupy: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_OPZ/Vystupy_projektu/

 

 

 

 

 

 

[1] https://advokatnidenik.cz/2019/08/01/na-istanbulskou-umluvu-se-rozchazeji-nazory-laicke-i-odborne-verejnosti/

[2] http://www.tojerovnost.cz/cs/poslanecke-snemovne-byly-vysvetleny-disenterpretace-istanbulske-umluvy

[3] https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_OPZ/Vystupy_projektu/Brozura-Umluva-proti-nasili-na-zenach-FINAL.pdf

[4] https://www.konzervativninoviny.cz/jak-z-istanbulske-umluvy-zmizel-gender

[5] https://www.soc.cas.cz/lide/marie-cermakova, vyučuje feministickou sociologii

[6] Vedoucí intervenčního centra neziskovky ROSA, která také spadá pod ČŽL – https://www.facebook.com/czlobby/photos/a.10153284298230482/10156437473325482/?type=3&source=54

[7] https://gekcr.cz/members/irena-smetackova/

[8] Např. https://ihned.cz/svet/c1-18166460-michal-uhl-o-problemu-gender-je-treba-mluvit či

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *