KOMENTÁŘ: Istanbulská úmluva – další krok k diktatuře tolerance – Patrik Nacher

Istanbulská úmluva. Tato dvě slova budeme slýchávat v nejbližších týdnech a měsících poměrně často. Cílem je (nebo bych měl spíše trefněji napsat, že původně bylo) chránit ženy před násilím. Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva iniciovaná Radou Evropy, která zavazuje podepsané státy k postupu vůči násilí na ženách, pomocí prevence, ochrany, stíhání zločinů a monitorování této kriminality.

Vyjádření pana Radima Uzla k pohlaví

Stále více Čechů podstupuje operativní a úřední změnu pohlaví a čím dál víc je lidem podsouván unisex. Na to téma bychom nejen na sociálních sítích našli nespočet diskusí a polemik o tom, co je a není správné. V rozhovoru pro server Sputniknews.cz svůj názor připojil i sexuolog Radim Uzel. „Člověk je od přírody muž, nebo žena,“ říká jasně s tím, že něco takového by si neměli lidé nechat vymluvit ani Facebookem.

Jak genderová ideologie zabíjí děti a mladistvé

Na celém světě se zvyšuje počet mladých lidí, kteří se nazývají transgender. Někteří z nich chtějí změnit své pohlaví. Pro některé to znamená spásu, ale pro některé to také může vést k zoufalství a smrti, jak ukazuje příběh Alexe.

Příběh bývalého transsexuála Walta Heyera

Pan Walt Heyer pomáhá lidem s přechodem zpět k původnímu pohlaví.Na vlastní kůži zakusil předělání na trans – ženu. Ve věku 4 let prožil rozhodující moment, kdy ho babička ujišťovala, jak roztomile vypadá v dívčích šatech. Znamenalo to pro něho, jako kdyby říkala „nejsi dokonalý“, „něco je s tebou špatně“. Pokládá to za zneužití dítěte.“To není ujišťování dítěte, ale naopak důvod k obavám a depresi z toho, kdo vlastně jsou. Když se navíc začne s blokováním hormonů a s proměnou jejich těla, není divu, že později v životě trpí problémy jako jsou bipolární syndrom, disociační syndrom, schizofrenie a další nemoci.“Popisuje, že po více než 40 let pomocí dlouhodobé psychoterapie přešel zpět k mužskému pohlaví.

Ze světa i od nás: Fluidní výchova v MŠ

Něco lze nalézt pouze na facebooku. Proto řeším tuto formu zprávy. V New Yorku navštěvují mateřské školy pracovníci neziskových organizací a vyprávějí dětem o genderové (genderové) rozmanitosti. Jak je úžasné být transvestitou či LGBT. Nic proti těmto lidem nemáme, ale neměly by děti ve školkách se učit něco jiného? A když už jsme u tohoto tématu, pak zajisté by i zde měla nastat ona genderová vyváženost, aby děti měli možnost, porovnat, který vzor je jim blízký a neznásilňovat tak dětskou duši něčím, co nezná, o čem nemá nedostatek jiných informací, co je mu předkládáno s jistotou, že ze zvědavosti se nechá zlákat k něčemu, co by pak toto dítě později v životě hluboce litovat. Nebo je to tak, že do škol chodí nešťastní lidé, kterým se něco podobného přihodilo a nechce v tomto neštěstí zůstat sám?

Neziskovka Člověk v tísni ve školách.

Před týdnem začaly „na českých středních školách tzv. týdny mediálního vzdělávání, které jsou studentům exportovány tzv. nevládní neziskovou společností Člověk v tísni. Její aktivisté, a s nimi spřátelení novináři, se rozjíždějí do škol s cílem naučit studenty „orientaci ve světě“ a předat jim „znalosti a dovednosti s mediálním vzděláváním“.Informujte se u třídního učitele, jak toto „vzdělávání“ vypadá na vaší škole a zda lze jednoznačně vyloučit indoktrinaci studentů politickými názory nátlakové organizace Člověk v tísni. Zeptejte se svých dětí a budeme rádi, když se zde podělíte s ostatními čtenáři.

Ivana Schneiderová: Děti jsou budoucností a pokladem národa.

Proč tak Norské fondy hojně dotují MPSV, proč jdou tyto peníze na Juvenilní justici? Proto, aby se u nás zaváděl norský systém Barnevernetu, jak jinak. Pro nic za nic nám nebudou dávat jen tak 5 miliadr. V tom duchu je také Istanbulská úmluva, kdy pod pojmem, „ochrana“ dětských svědků, při „domácím násilí“, kdy nahlašovatel se může domnívat, že v rodině byl nebo bude v budoucnosti v rodině spáchám trestný čin (čl.27). Co to by to v našich životech znamenalo?Křivá svěděctví, udávání.

Nina Nováková: Nebezpečí istanbulské úmluvy

Setkání s Ninou je vždy zážitek, protože do detailu zná problém Istanbulské úmluvy a genderové ideologie a dovede výstižně popsat daný problém. Asi je to tím, že je učitelka. Odpověděla na pár otázek:A proč vlastně Istanbulská úmluva?Istanbulská úmluva mě zmobilizovala hned z několika důvodů: je nespravedlivá k mužům, nebezpečná výchově dětí, rozkladná v udržení vztahů v práci i doma a patří k dokumentům, které zásadně otevírají dveře antilidské gender ideologii.

Neomezený feminismus odsouvá chlapce na stranu

V Německu, které před lety ratifikovalo Istanbulskou úmluvu a schvaluje „feminstickou“ legislativu jak na běžícím pásu, jsou čím dál více mladí chlapci a muži společensky odsouváni stranou. Domácí výchova, výchova ve školkách a školách je feministicky oreintovaná, v jejímž důsledku mnoho chlapců vyrůstá bez mužských vzorů – a to s vážnými důsledky pro jejich duševní vývoj, jak v jednom rozhovoru uvedl německý dětský psychoterapeut Dr. Hans Hopf.

Divíme se, že nás lidé nechápou, když závěrečné práce vysokoškoláků jsou na tyto témata?

Student: Jan Dužda
Název absolventské práce: Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině
Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění.
Vedoucí práce: Mgr. Michael Beníšek
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta obor studia: Romistika (ROM)
Cikánský fekálismus — na levičáckých humanitních oborech je to vědecky hodnotné téma. Autor za tuto práci získal diplom a titul Bc.