Jak snadno skončí muž a otec za mřížemi – politické neziskovky mají obrovskou moc

Zdroj: Pixabay

České feministické neziskové organizace proFem, ROSA a zastřešující politická nezisková organizace Česká ženská lobby urputně bojují za ratifikaci Istanbulské úmluvy. Přijetí této úmluvy se jim totiž náramně vyplatilo. Vláda přijala Akční plány vypracované neziskovkami v souladu se zněním Istanbulské úmluvy a tak tyto neziskové organizace mohly konečně „vyhlásit válku“ mužům. Bohužel, jak se ukázalo v případě kauzy manželů Vlčkových, i těm, u kterých se domácí nebo genderově podmíněné násilí neprokázalo.

Příspěvek od Ivana Schneiderová a Zdeněk Chytra

Za každou činností stojí vždy určití lidé. Jakou práci provádějí ve feministické neziskové organizaci proFem ukázala kauza manželů Vlčkových, kde panu Petru Vlčkovi hrozilo 8 let odnětí svobody za údajné domácí násilí. Podrobnější zprávu přinesl například SECURITY magazín.

Petr Vlček byl po odvolání nakonec zproštěn viny ve všech bodech obžaloby. Paní soudkyně ale dál řeší jeho opatrovnickou kauzu (pozn.: jedna a ta samá soudkyně řeší opatrovnickou i trestní kauzu), kdy matka například vůbec nechodí k soudu, chodí tam za ni právníci z neziskové organizace ROSA a proFem. Poskytnuté právní služby má narozdíl od Petra Vlčka hrazené neziskovými organizacemi. Otce, původně vysokoškolsky vzdělaného ředitele velké IT firmy s mnohamilionovými výdělky, dostala manželka falešnými obviněními, které jí prošly, zcela na dno.

Posledním rozsudkem nalézacího soudu Praha východ mu byl uložen podmíněný trest 4 roky, ale pan Vlček i státní zástupce se odvolali, a proto mu v případě odsouzení hrozí trest do 5. let vězení, pokud bude odvolání státního zástupce vyslyšeno.

Co je nezisková organizace proFem?

„Zaměřujeme na boj proti genderově podmíněnému násilí. V rámci přímé podpory poskytuje právní, sociální a psychologické poradenství ženám (v případě zájmu také mužům), které zažily či zažívají domácí násilí, sexuální násilí, stalking či další formy genderově podmíněného násilí… Součástí naší činnosti je také lobbying za přijetí potřebných legislativních změn, výzkumná činnost, osvěta široké i odborné veřejnosti a vydávání publikací.“

Obě politické neziskové organizace – proFem a ROSA – se na případu a doslovné „likvidaci“ Petra Vlčka podílely. Tímto případem organizace proFem seznámila veřejnost s jejich „odbornou a kvalifikovanou“ prací.

Takto vypadá právo podle proFemu inspirované Istanbulskou úmluvou. Není tedy divu, že tyto politické neziskové organizace žádají ratifikaci Istanbulské úmluvy a tím zajištění paralelního práva, na jehož základě mohou rozšiřovat a vykonávat svojí činnost exluzivně dotovanou nejen státem, ale hlavně z fondů Evropské Unie. ProFem poskytuje svým klientům služby zdarma, tudíž je platíme my všichni ze svých daní, dále pobírá dotace od MPSV, které je čerpá z Norských fondů. Kdyby nebylo vykonstruovaných případů, asi by neměli co na práci, tak si je proto vyrábí? Chtějí snad tak zdůvodnit svou nepostradatelnost?

Vůbec nezlehčujeme domácí násilí, nicméně jeho zneužití považujeme za mnohem zrůdnější.
Odmítáme jakékoliv násilí, zvláště na lidech co nic nespáchali a jsou obětí křivých obvinění.

Po ratifikaci Istanbulské úmluvy by vznikaly další neziskovké organizace v rámci Programu zaměstnanosti, které by se takto živily, ničily rodiny, otce, děti. Navíc by měly finanční tok od státu GARANTOVÁN!

Na tomto konkrétním případě vidíme velké nebezpečí Istanbulské úmluvy:

1. kdy je k muži automaticky přistupováno jako k násilníkovi
2. žena k soudu nechodí, zastupují ji právníci neziskovek
3. ženě se věří, protože je žena a pravda se nehledá

Jsou to neustále stejné body na které poukazujeme a za které jsme nazýváni dezinformátory, dokonce nás stále přesvědčují, že jsme ji ani nečetli. Na tyto body a na kriminalizaci mužů poukazuje i europoslanec Tomáš Zdechovský ve svém článku ze dne 22.10.2018 „Istanbulská úmluva pomůže ženám lépe kriminalizovat muže“.

Navíc existuje „tajný manuál pro matky, které chtějí ze svého života odstranit otce ze života svého dítěte“. Matky, jejichž záměrem je eliminovat otce ze života dítěte, postupují podle stejného scénáře. Většinou jim tento postup poradí v organizacích dotovaných státem, např.: Profem, Naše dítě, Fond ohrožených dětí, Rosa, Koordona, Dům tří přání, Acorus, Balance, Bílý kruh bezpečí, Dona, Kerit, Mahdala, krizová centra, apod., jsou jich stovky.

Otcové jsou zcela bezmocní už roky. Kdo vrátí panu Vlčkovi zdraví, společenskou prestiž, práci? Kdo vrátí synům zdraví a psychickou újmu? Bude to snad proFem?

Konkrétní případy a konkrétní neziskovky snad už přesvědčí další, proč tak stále odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy. Zastavme ZLO jménem Istanbulská úmluva.

Do statistik, kterými neziskovky zdůvodňují nutnost ratifikace, se dostane hlášení o domácím násilí, ale pokud se prokáže, že je křivé, už není ze statistiky odstraněno. A nevinně odsouzení, ti se ze statistiky nedostanou vůbec. Potom jsou takové statistiky o domácím násilí zcela nevěrohodné.

Navíc nezisková organizace ProFem, lobbuje za přijetí potřebných legislativních změn a již nyní pracuje v duchu Istanbulské úmluvy přesně podle Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018.

V „Souhrnné zprávě za rok 2017 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018“ doporučuje proFem ZVÝŠIT TRESTNÍ SAZBY!

Jak snadno skončí muž a otec za mřížemi – politické neziskovky mají obrovskou moc

Děti z rodin, kde bylo a kde je křivé obvinění otců si prožívají doslova utrpení, co na nich zanechá?
Známe další konkrétní případ, kde byl otec odsouzen dokonce na 8,5 roku a nyní si odpykává tento trest.
Navíc je zde je ještě jeden velice důležitý aspekt: finanční poškození státu.

1. Dotyční otcové pan Vlček a pan XY měli vysoké příjmy, stát přichází o nemalé daně.
2. Finanční zátěž soudů a přísedících, psychologických posudků, advokáta neziskovky, které na toto berou dotace. Soudy se táhnou někdy i roky (od 2015 a 2016)
3. Při odsouzení stojí vězeň 1200 Kč na den. Odsouzený na 5 let stojí stát 2 190 000 Kč, na 8, 5 roku = 3 723 000 Kč
4. V některých případech potom jsou ženy s dětmi závislé na státních příspěvcích.

Děti z rodin, kde bylo a kde je křivé obvinění otců, si prožívají doslova utrpení. Následky si ponesou celý život. Co to na nich zanechá? Na to už matky ani neziskové organizace, které toto podporují už vůbec nemyslí.

Zvláště dnes je to tak důležité, protože tyto neziskovky prosazují ratifikaci IU a mají novou kampaň, kdy vyrazily do boje.

Kdepak mají genderovou ideologii, která je obsažena v Istanbulské úmluvě?
Musíme vysvětlovat a informovat jaká je skutečná podstata IU.

Proto bychom rádi zmapovali tuto skutečnost. Místopředsedkyně České ženské lobby, která zaštiťuje proFem, ROSU, ACORUS a další organizace je členkou v Radě vlády pro rovnost žen a mužů, podílí se na mnoha projektech a chodu celé naší společnosti. Podílí se na tvorbě Akčních plánů vlády, které jsou již nyní inspirovány Istanbulskou úmluvou, tak se nedivíme, že skutečnost je taková, jaká je. Neziskovky v této radě tvoří 1/3.

1. Kolika otců se to týká.
2. Jaké neziskovky se na tom podílí.

Jedině společným úsilím můžeme dosáhnout změny.

Pokud nám chcete pomoci, napište nám: info@tradicni-rodina.cz
Jméno, stručný příběh v 3 bodech a jméno neziskové organizace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *