Zákon umožňující odebírání dětí bez soudního rozhodnutí je nutné okamžitě zastavit!

Ilustrační foto – Foto od Hans Kretzmann z Pixabay

Do senátu putuje novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 6. 8. 2021 schválili poslanci v Poslanecké sněmovně. Senát se jí bude zabývat v průběhu září. Tato novela zákona legalizuje praktiky známé norské sociální organizace Barnevernet, které bude moci používat v České republice OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Novela zákona jde jednoznačně proti zájmu dětí i proti zájmu rodin.

 

Na tuto novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí upozornila sociální pracovnice a sociální pedagožka Mgr. Blanka Vildová. Jak uvádí nejen na svém facebookovém profilu, ale zejména potom v dopise adresovaném Senátu ČR, tento zákon otevírá dveře Barnevernetu v České republice, jednoznačně jde proti zájmu dětí i proti zájmu rodin, znevýhodňuje dlouhodobé pěstounství, které pro dítě představuje trvalé zázemí po celou dobu, kdy nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, znevýhodnění nezprostředkované pěstounské péče znamená snížení šancí, že si dítě vezme do dlouhodobé pěstounské péče někdo z jeho blízkého okolí a je v rozporu s článkem 9 Úmluvy o právech dítěte a článkem 32 Listiny základních práv a svobod.

 

 

Je zajímavé, že ani pracovníci OSPOD, kteří nesou za ochranu dětí nebyli k odborné diskusi k poslaneckým návrhům vůbec přizváni. Zmíněná novela zákona nechrání děti, zato ale chrání ty neziskové organizace, které si vlastní existenci vybudovaly na doprovázení pěstounů.

 

Novela zákona dává v §27, ods. 10 sociálním pracovníkům OSPOD pravomoc předávat děti bez řádné péče z rodin přímo PŘECHODNÝM pěstounům, a to BEZ ROZHODNUTÍ SOUDU. To je naprosto v rozporu s článkem 9 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého se nesmí oddělit dítě od rodičů bez rozhodnutí soudu.

 

Jak dále uvádí Mgr. Blanka Vildová, odebrat dítě v krizové situaci rodičům a odvézt ho například na druhý konec republiky přechodným pěstounům je proti zájmům dítěte a je v rozporu s čl. 32 Listiny základních práv a svobod, který deklaruje, že ochrana rodiny a rodičovství je pod ochranou zákona.

 

Novela zákona stanovuje, že děti ve věku do tří let nesmějí být umisťovány do ústavní péče. Přitom u evidovaných přechodných pěstounů je zcela evidentní, že jsou ochotni přijmout jen ty děti, které splňují jejich kritéria. Bohužel novela zákona vůbec neobsahuje příkaz, že každý přechodný pěstoun je povinnen přijmout jakékoliv dítě v jakoukoliv dobu, čímž dochází k nadužívání institutu přechodné pěstounské péče.

 

A konečně novela zákona zvýhodňuje doprovázení pěstounských rodin s jedním svěřeným dítětem, protože garantovaný státní příspěvek „doprovázejícím neziskovým organizacím“ ve výši 54 000,- Kč ročně se vyplácí bez ohledu na počet dětí v pěstounské rodině. Toto navýšení bylo navíc provedeno BEZ PŘEDCHOZÍ REVIZE vynakládání takto získaných finančních prostředků na potřeby pěstounů.

 

Z této novely zákona jasně vyplývá, že je zde upřednostněn ekonomický zájem účelově vzniklých „doprovázejících neziskových organizací“ nad zájmy dítěte a že se budou moci děti odebírat bez rozhodnutí soudu!  Dětem nepomůže, naopak mnoha z nich může ublížit. Tato novela zákona je naprosto nepřijatelná a je více než důležité, aby ji Senát ČR jako celek zamítl.

5 Replies to “Zákon umožňující odebírání dětí bez soudního rozhodnutí je nutné okamžitě zastavit!”

  1. Jsem proti nezakonnemu odebirani deti od rodičů, bez rozhodnuti soudu, a vyvozu deti k vychove do zahranici,coz může nastat,a ne vzdy je s detma v pestounskych pecich zachazeno s láskou, z takovych deti se pak stavaji psychicky labilni deti,preferuji výchovu u vlastnich rodičů, pokud k tomu nejsou velmi závažné duvody.

  2. V žádném případě nesouhlasím a jsem proti nezákonnému odebírání dětí rodičům bez rozhodnutí řádného soudu!!!!
    A chtěla bych znát osobu která tuto novelu zákona navrhla …tento člověk není a nikdy nebude schopen zastupovat Český lid a tradiční zachování rodiny!!!!

  3. Jsem proti nezákonnému odebíráni dětí bez rozhodnuti soudu a žádám senát, aby takový zákon zamítl.

  4. To už tu bylo za Hitlera, kdy se dávali děti na „převýchovu“ ve správné Evropany. Konec- konců občas problesknou zprávy Z Anglie, Norska, Švédska, kdy odebrané dítě bylo předáno do „péče“ muslimské rodiny či homosexuálnímu páru … o to tu jde 🙁

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *