Analýza novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

 

Dne 9. září bude Senát ČR hlasovat o přijetí návrhu novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonech (tisk PS č. 911, tisk č. 145). Tato velice kontroverzní novela zákona děti nechrání, naopak chrání ty neziskové organizace, které si vybudovaly existenci na doprovázení pěstounů, a které schválení tohoto zákona v Poslanecké sněmovně prosadily bez ohledu na to, v jakém stavu se celý systém péče o ohrožené děti nachází. To se ale v žádném případě netýká všech doprovodných neziskových organizací.

 

Je naprosto skandální, že sociální pracovníci OSPOD, kteří nesou za ochranu dětí zodpovědnost v první linii, k odborné diskusi k poslaneckým návrhům nebyli prakticky vůbec přizváni. Ještě šokující je skutečnost, že tato novela zákona obsahuje ustanovení, která jsou zmatečná a v rozporu s platnou právní úpravou!

 

Jedná se zejména o § 27a odst. 10 (který je dokonce i v přímém rozporu s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte), § 42a odst. 1 (bod 48), § 42a odst. d), § 42c odst. 5 (bod 50), (§ 42g odst. 3, písm. a) – bod 52, § 42 odst. 2, změna zákona o výkonu ústavní výchovy č. 109/2002 Sb.- § 1 odst. 2 a § 12 odst. 3, § 20 odst. 1, písm. d), změna zákona o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb. – § 454 odst. 1. Jednotlivá kontroverzní ustanovení jsou detailněji rozepsána v této Analýze.

 

Analýza novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

3 Replies to “Analýza novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *