WHO, OSN a UNICEFu se ujali šílenci – děti jako pokusná zvířata v rukou pedofilů?

Zdroj – YouTube – Coronavirus outbreak WHO chief fiercely defends handling of pandemic after Trump criticism

 

Všechny zmíněné mezinárodní organizace jsou úzce propojeny Istanbulskou úmluvou. WHO – Světová zdravotnická organizace – vznikla v roce 1948. V polovině 70. let se změnilo její financování, kde začaly převládat účelové příspěvky, a tak se postupně stala nástrojem elit a lobby pro farmaceutický průmysl. Na veřejnost nyní vyplouvají závažné informace, které na WHO vrhají velmi negativní stíny. A oprávněně.

 

Stávající šéf Světové zdravotnické organizace byl odhalen jako podvodník a lhář

 

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) největší zdravotní organizace na světě, který má na starosti rozhodování o životě a smrti ve velkém měřítku, byl obviněn z utajení epidemií cholery, podpory teroristické organizace a nafouknutí jeho životopisu, v torem uvedl, že překonal malárii a HIV, informuje FoxNews.

 

Zdroj – Screenshot Fox News

Tedros Adhan Ghegreyes momentálně čelí protikampani, která mimo jiné zpochybňuje i jeho schopnost správně vést globální agenturu během pandemie koronavirus.

 

https://www.hlavnydennik.sk/2020/03/28/pochybna-minulost-sefa-who-odhalena-az-pocase-pandemie/?fbclid=IwAR2x0vISZ3XVzXFlzt9XxJmEyHAgeVC-cmb63VD43Zeo2gz14GhftFzwjFw

 

Ještě závažnější jsou informace o očkování, o kterém již nyní někteří víme a máme špatné zkušenosti s vedlejšími účinky. Je podstatný rozdíl mezi očkováním před 20. lety a nyní.

 

Global Vaccine Safety Summit byla dvoudenní schůzka, která byla zorganizována Světovou zdravotnickou organizací a konala se v sídle WHO v Ženevě ve Švýcarsku ve dnech 2. a 3. prosince 2019. V záznamech, které unikly na veřejnost, přiznala jedna z vůdčích vědkyň OSN, že některé očkovací látky jsou nebezpečné a zabíjejí lidi. To jen pár dní poté, co ubezpečila veřejnost tím, že očkovací látky jsou tím nejbezpečnějším prostředkem lidstva.

 

Neuvěřitelné, ale pravdivé: Dr. Soumya Swaminathan, zástupkyně generální ředitelky pro programy Světové zdravotnické organizace, přiznala během globálního bezpečnostního summitu WHO, že některé očkovací látky zabíjí lidi a příčiny jejich smrti se tutlají.

 

https://www.vipnoviny.cz/zastupkyne-generalni-reditelky-who-nechala-vybuchnout-bombu-ockovani-zabiji-a-priciny-se-tutlaji/?fbclid=IwAR1oyTLKAZSwFyW_czzUPRMN37eFpUNyggAtucHoG63lJZVn73zQoAlIaMI

 

Největším donátorem Světové zdravotnické organizace je Bill Gates

Robert F. Kennedy Jr. Poslal odpověď zakladateli Microsoftu Billu Gatesovi na jeho plány „zachraňovat svět“. Podle Kennedyho nedokázal Bill uchránit před viry ani svůj Windows systém, takže místo svých plánů bojovat očkováním proti CV se má raději uklidnit“.

 

https://newspunch.com/robert-f-kennedy-jr-bill-gates-couldnt-save-windows-from-viruses-sit-down/?fbclid=IwAR1KcfkcL5dLq5h_Y9A848yytO4xbzkBHoXtMcHZ9fPM1a-bDuTLBCzOoTo

 

Kdo jsou největší donátoři WHO?

 

Zdroj – Screenshot Stern

 

 

Americký prezident Donald Trump kvůli fatálnímu selhání WHO při informovanosti o Koronaviru zastavil této organizaci finanční příspěvky

 

„Dnes jsem nařídil pozastavení financování Světové zdravotnické organizace po dobu, kdy budeme provádět studii ohledně role WHO při špatném zvládání a při skrývání šíření koronaviru,“ řekl Trump a dodal, že WHO „selhala ve své základní povinnosti a musí být pohnána k odpovědnosti“.

 

 

Zdroj – Donald Trump – Wikimedia Commons

 

 

OSN jako „zachránce světa“ ?

 

Oficiálním cílem OSN je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Tato tvrzení ale nekorespondují s jejími postupy.

 

V prosinci 2018 Íránská islámská republika, která je členem Rady OSN pro ženy, odmítla parlamentní návrh na zákaz manželství dětí mladších 13 let. To znamená, že muslimská dívka může být nucena se vdát od okamžiku, kdy se narodí. 90. letý muslimský muž se může oženit se čtyřletou dívkou. Každý rok je v Íránu nuceně provdáno více než 300 dívek mladších 9. let a 40 000 dívek mladších 13. let.

 

 

Jistě zůstáva mnohým v paměti „divadlo“ Bílých přileb v Idlíbu, kde více natáčeli, než by zachraňovali…. Pod tlakem OSN a WHO byl v roce 2013 v ČR i proti vetu tehdejšího prezidenta Václava Klause přijat zákon o OSPODu (orgán sociálně právní ochrany dětí), který pracuje – jak jinak – v „nejlepším zájmu dítěte“. Co vše se do tohoto pojmu dá skrýt moc dobře znají ti, kteří se ním setkají. Spokojenost s OSPODem je snad jen v 10%. Pracovníci OSPODu nenesou odpovědnost za svá rozhodnutí. Zákon o OSPODu jen podporuje „adopční průmysl“.

 

WHO a její „Sexuální standardy pro Evropu“

 

„Sexuální standardy pro Evropu“, kde se dítě má učit vnímat své pohlaví již od narození, učit se sexuální výchovu již od narození, učit se různým druhům lásky a další „perverznosti“ v rámci interaktivních her, a tak děti „naservírovat pedofilům na podnose“. Na základě těchto standardů vydala Evropská Unie nové Evropské směrnice o sexuální výchově, kde: „odborníci tvrdí, že sexuální výchova by měla začít od narození.

 

V rámci této novodobé „sexuální revoluce“ byly vydány knihy a další výukové materiály pro mateřské školy:

 

Kniha Co tam mám?

 

 

Sexuální výchova je šířena i v norské veřejnoprávní TV – údajně “kvalitní” a bez ostychu – je tam několik otřesných videí:

 

 

Zde “pokroková” západní výchova v Kanadě:

 

 

Text článku pod videem:

 

Opravdu je rozumné malé děti atakovat sexualitou? Nutit jim masturbaci a učit je být “gay”? To vše ve videu uvidíte. Děti z toho mají trochu legraci a při debatě o masturbaci vidíte opravdu velké rozpaky a stud. Je mi jich líto – aktivisté jim kradou dětství a naprosto je znejišťují v období, kdy potřebují naopak jistoty a klid na svůj rozvoj. Je to zvrhlost a každý soudný člověk musí proti tomuto úchyláctví, kterým jsou zaplavovány nebohé děti, protestovat!

 

Nové evropské směrnice o sexuální výchově

 

WHO v roce 2018 rozhodla o tom, že být transgender není duševní nemoc

 

V současné době probíhají na půdě WHO debaty, zda má být i pedofílie zařazena do sexuálních orientací a vyjmuta z kateorií deviací.

 

Zdroj – Web Česká televize

 

 

Pedofilie je hojně rozšířena v kruzích elity tak, aby za ni nebyli postižitelní. Podstatou Istanbulské úmluvy Rady Evropy není prevence domácího násilí páchaného na ženách, jak uvádí její název, ale výchova „nového člověka“ od všech stupňů vzdělávání (čl.14)., prosazování genderismu a s tím souvisejících X-50 či více pohlaví.

 

Další organizací pro „ochranu nejmenších“ je UNICEF. Zde se provalila skutečnost, že expert z UNICEF, 77. letý Peter Newell  je pedofil

 

Zdroj – Screenshot Protiproud

 

 

Mezinárodní standardy a normy v oblasti práv dětí a lidských práv obecně jsou klamavé a nebezpečné,“ poznamenávají vedoucí zástupci analytického centra.

 

„V našich materiálech již dlouho věnujeme pozornost skutečnosti, že mnohá taková opatření jsou založena na radikálních ideologiích, které jsou pro společnost nebezpečné a vycházejí doslova z ničeho. Ukazuje, že u vytvoření celého systému norem nebyli jen abstraktní ideologové, ale skuteční pedofilové a jimi řízené struktury. Veřejnost by měla vědět, kdo a jak vytváří „mezinárodní standardy“, jež mají údajně chránit děti, ale ve skutečnosti sledují ničení rodiny a jiné krajně neblahé cíle.„

 

U zrodu Istanbulské úmluvy byla i ILGA (Mezinárodní LGBT organizace, která v roce 1993 úzce spolupracovala s NAMBLA – mezinárodní organizace pedofilů. Není náhodou, že se Prague Pride také účastní ČEPEK-česká pedofilní společnost), stejně jako není náhodou, že Česká ženská lobby ve své stínové zprávě z roku 2015 píše o pedofilii jako o sexuální orientaci, kdy ve zprávách z roku 2019 neskrývají nadšení nad tím, jak jsou férové a podporují Prague Pride.

 

Zdroj – Wikipedia – NAMBLA

 

 

Zkráceně: elity si vytváří dokumenty, aby dosáhly svých cílů. Vyšetřovací tribunál Mezinárodního tribunálu pro přirozenou spravedlnost (ITNJ) v případě obchodování s lidmi a zneužívání dětí zveřejňuje šokující informace o angažování globální elity v těchto zločinech.

 

 

Důvěřujete OSN, důvěřujete WHO a UNICEFU, že usilují o blaho lidstva?

 

Budete důvěřovat GREVIU, nadnárodnímu politickému dohlížecímu orgánu na zavádění a provádění Istanbulské úmluvy, na lidi s neomezenou imunitou nejen pro členy GREVIA, ale také pro všechny členy delegace dokonce i pro tlumočníky. S imunitou na dokumenty, na soukromá zavazadla a tato imunita se bude vztahovat, i když skončí s činností?

 

Již nyní podle výročních zpráv GREVIA víme, že jsou rádi za ty „správné učební materiály“ v MŠ a nějaké domácí násilí na ženách – za což je Turecko kritizovalo, je vůbec nezajímá. V roce 1980 jsme se v OSN zavázali, že budeme bojovat proti diskriminaci žen. Česká republika má v otázce prevence a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí vlastní zákonné prostředky, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami. Lidská práva zaručuje Ústava České republiky společně s Listinou lidských práv a svobod. Istanbulská úmluva je z těchto důvodů zbytečná a s genderovou ideologií i nebezpečná. A jak jsme se dověděli, Rada Evropy se vyjádřila, že GREVIO je politický orgán. S politickými orgány máme své zkušenosti a nejsou hezké.

 

Zdroj – Screenshot Ceska Justice

 

One Reply to “WHO, OSN a UNICEFu se ujali šílenci – děti jako pokusná zvířata v rukou pedofilů?”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *