Pravda leží v šuplíku, zveřejnit Důvodovou zprávu RE v českém překladu nikdo nechce

Fotka od André Rau z Pixabay

 

Již to bude rok, co jsme žádali Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády o zveřejnění Důvodové zprávy Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, zkráceně nazývanou Istanbulská úmluva, a to v českém jazyce. Zveřejnění této Důvodové zprávy je nezbytné k další diskusi týkající se ratifikace Istanbulské úmluvy. Proč? Protože jinak můžeme počítat do budoucna s tím, že si děti budou podobně jako ve Francii moci hrát na „bezpohlavních hřištích“, a to pouze ty, které se nebudou genderově vymezovat.

 

Tento překlad již existuje, protože jak již ministryně spravedlnosti Marie Benešová na tiskové konferenci, která se konala po jednání Vlády dne 27. července 2020 zmínila:
„Co se týče páchání domácího násilí, tak v tomto směru Istanbulskou úmluvu již dávno naplňujeme.“
Ano, skutčně Istanbulskou úmluvu z velké části naplňujeme, slouží k tomu i schválený „manuál“: Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na rok 2015 – 2018.

 

Jak se na straně 7 můžeme dočíst, byl inspirován Istanbulskou úmluvou. Politická nezisková organizace Česká ženská lobby stále upozorňuje na skutečnost, že máme málo azylových domů a proto potřebujeme Istanbulskou úmluvu. Přitom se na straně 17 lze dočíst, že tyto azylové domy jsou v gesci MPSV a dokonce je tam termín, do kdy se má úkol realizovat.

 

Vraťme se ale na stránku 7, kde se také píše: „Akční plán případné přijetí k Istanbulské úmluvě nepředjímá, což znamená, že Akční plán není závislý na tom, zda bude IU přijata či nikoliv!“

 

Istanbulská úmluva se tedy bude provádět tak, jak si to v budoucích akčních plánech vymyslí zástupci genderových a LGBT neziskových organizací, jenž zaujímají pozice ve vládních poradních výborech.

 

Proč ovšem není oficiálně zveřejněn překlad Důvodové zprávy vypracované přímo Radou Evropy? Právě tato Důvodová zpráva je totiž naprosto zásadní, protože právě ta podrobně popisuje články a odstavce obsažené v Istanbulské úmluvě, dále vysvětluje pojmy, které se v Istanbulské úmluvě vyskytují a vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva po ratifikaci prováděna.

 

Proč? Protože by nám museli odpůrci dát zapravdu. Tak bez zveřejnění překladu, odkazy pouze na další vedlejší Důvodové zprávy uvádí lidi v omyl a nás obviňují z šíření mýtů a lží, což se naposledy povedlo senátorovi Mgr. Jiřímu Dientsbierovi:
„To, že tady jsou nějaké desítky, stovky typů genderů a že to někdo chce definovat, to je doopravdy blud odpůrců Istanbulské úmluvy, kteří si hledají naprosto nesmyslné záminky k tomu, aby tu úmluvu odmítli.“

 

Informaci „o nějakých desítkách typů genderů“ šíří genderový odborník a prorodinný poradce Jiří Procházka, který patří pod Českou ženskou lobby, my se jen odkazujeme na jeho genderové zkušenosti. Nám je zcela jasné, že pohlaví jsou pouze dvě.“

 

Ve Francii, kde byla Istanbulská úmluva ratifikována existují kromě rodičů číslo 1 a 2 i Manželství pro všechny, a pro děti dokonce i „bezpohlavní hřiště“.

 

„Chlapci byli nyní překvapeni, když zjistili, že fotbalové hřiště bylo odsunuto na stranu hrací plochy. Dominantní prostor nádvoří byl přetvořen jako prostor pro nespecifikované dětské hry. Jak tvrdí radnice, rekonstrukce hřišť má totiž být způsobem boje proti „genderovým stereotypům.“

To je do detailu dotažený „boj proti genderovým stereotypům“ podle čl. 12 Istanbulské úmluvy. Jak že to bylo v té písničce? „A mají si kde děti hrát?“…docela nadčasové, můžeme se ptát: „Budou si mít děti kde hrát?“ Zůstane jim vůbec něco?

___________________________________________________________________________

Komentář autora:

Takže přátelé,
18. září 2020 je to již rok, co žádáme o překlad Istanbulské úmluvy, který Vládu stojí jen „vytáhnout ji ze šuplíku“ a zveřejnit. Fakticky je to pár kliknutí myší. Ale není se co divit, museli by nám dát za pravdu. Nebo, že bychom se mýlili?

Zde se můžete připojit k naší dlouhodobé kampani:

https://tradicni-rodina.cz/kampane/zadame-o-preklad-duvodove-zpravy-rady-evropy-istanbuske-umluvy/

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *