Žádáme překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“

 

Zdroj Pixabay

 

POČET ZASLANÝCH VÝZEV 31.905

 

VÝZVA

Žádáme tímto Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády o zveřejnění Důvodové zprávy Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, zkráceně nazývanou Istanbulská úmluva, a to v českém jazyce. Tato důvodová zpráva je zásadním dokumentem ve vztahu k Istanbulské úmluvě, protože podrobně popisuje články a odstavce obsažené v Istanbulské úmluvě, dále vysvětluje pojmy, které se v Istanbulské úmluvě vyskytují a vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva prováděna. Nejen odborná a široká veřejnost, ale i poslanci mají právo být s tímto zásadním dokumentem seznámeni ještě před ratifikační procedurou Istanbulské úmluvy.

 

ODŮVODNĚNÍ

Jako každý navrhovaný zákon, tak i k Istanbulské úmluvě bylo vytvořeno několik důvodových zpráv. Zastánci ratifikace Istanbulské úmluvy argumentují veřejně „Návrhem: ROZHODNUTÍ RADY o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí – DŮVODOVÁ ZPRÁVA“, tedy Důvodovou zprávou Evropské komise. Ta ale hovoří pouze o tom, proč ratifikaci Istanbulské úmluvy Evropská komise podporuje. Zásadní je přitom „Důvodová zpráva Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence“, protože právě ta podrobně popisuje články a odstavce obsažené v Istanbulské úmluvě, dále vysvětluje pojmy, které se v Istanbulské úmluvě vyskytují a vysvětluje, jak má být Istanbulská úmluva po ratifikaci prováděna. Zveřejnění českého překladu této Důvodové zprávy Rady Evropy nabydou všechny strany – jak pro ratifikaci, tak proti ní – přesnější a ucelenější výklad Istanbulské úmluvy, který pomůže stranám lépe se v Istanbulské úmluvě orientovat.

 

Komu bude výzva doručena?

Vláda ČR:

Petr Fiala – předseda vlády České republiky
Vít Rakušan – 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ivan Bartoš – místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Marian Jurečka – místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí
Vlastimil Válek – místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Zbyněk Stanjura – ministr financí
Jana Černochová – ministryně obrany
Pavel Blažek – ministr spravedlnosti
Jan Lipavský – ministr zahraničních věcí
Jozef Síkela – ministr průmyslu a obchodu
Martin Kupka – ministr dopravy
Petr Gazdík – ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Zdeněk Nekula – ministr zemědělství
Anna Hubáčková – ministryně životního prostředí
Martin Baxa – ministr kultury
Helena Langšádlová – ministryně pro vědu, výzkum a inovace
Michal Šalomoun – ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády

Příjemci výzvy budou pravidelně obměňováni.

 

ZDE MŮŽETE K VÝZVĚ PŘIPOJIT SVŮJ HLAS:

  Oslovení (povinné)

  Kliknutím na tlačítko "Odeslat" udělujete souhlas spolku Tradiční rodina z.s., aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení a poštovní a emailovou adresu, které budou využity ke zpracování Výzvy a k jejich poskytnutí třetím stranám vztahujícím se k této Výzvě. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje spolku Tradiční rodina z.s..

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony tree.

  83 Replies to “Žádáme překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“”

  1. Vážení přátelé.
   Ano jsem plně pro to, aby se zveřejnily VŠECHNY podklady a nařízení (tedy asi CELÝ tento dokument), které spadají pod Istanbulskou úmluvu a která se nás občanů České republiky týkají. Pro mne je Istanbulská úmluva velmi závažným krokem k porušování našich ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD a mnoho našich občanů ani neví, co tento dokument znamená a bude znamenat, když se celý RATIFIKUJE do naší PRÁVNÍ SOUSTAVY. Každý náš občan má právo se seznámit s tímto dokumentem, který velmi zasáhne do našeho běžného i soukromého života. Bohužel se , i když zatím v malé míře, části Istanbulské úmluvy potichu implementují do naší právní soustavy.
   Michal Sandr – občan České republiky V Praze dne 19.9.2019

   1. Souhlasím s překladem a zveřejněním důvodové zprávy. Veřejnost se musí dozvědět, co se chystá a o jaký zásah do budoucnosti každého z nas jde. Osobně jsem proti ratifikací Istambulské Úmluvy.

    1. Jsem pro aby Eu s Usa nechali ostatni staty dychat a ne je tyrat a vyhrozovat jim a jakkoliv je dehonestovat,jsme Slovane kteri chteji byt sami sebou,a jsou inteligencne na vyssi urovni nez podelanej zapad,proto pokud na Slovany chystaji ty jejich zapadni krivarny musime se proti nim mit moznost branit,

     1. Souhlasím aby byl zveřejněn přesný překlad důvodové zprávy IU. Po včerejším slyšení výroků paní Válkové jsem získala opět pocit, že něco se děje za zády nás všech , i když se to nás všech týká. Je to tanec s ďáblem ale nejde přece o ní ale o všechny. Proč o tak závažných věcech má rozhodovat několik jedinců, když jde o budoucnost života národa a ne jen o jejich úzké zájmy ⁉️

      1. Proč? Protože naši demokratičtí(???) poslanci a politici zjistili, že právě to, co tak vehementně kritizují na vládnutí komunistů za socialismu, je i pro ně velice výhodné! A navíc – mají za to neporovnatelně vyšší platy a lepší život, než měli ti komunisté!

      2. Celonárodní referendum.Máme právo vědět vše o istanbulské úmluvě.Politici nemají právo za nás rozhodovat!!!!!!

    1. Drvotová, máš to v hlavě v popřádku, když si z Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy nic nečetla, a jak má být úmluva prováděna??

   2. Nejsme povinni souhlasit s jakousi Istambulskou smlouvou , kterou napsali ti , kteří bo nás nic neví. Všichni víme jak se slimáci chovají k ženám. A proč smlouvu , máme svoje zákony..

   3. SOUHLASÍM S DŮVODY NUTNOSTI ZVEŘEJNĚNÍ ISTAMBULSKÉ ŮMLUVY , A ZÁROVEŇ ZÁDÂM O CELONÁRODNÍ REFERENDUM NA TOTO TÉMA !!!

   1. Souhlasím, děje se s obměnou to co v 39. Teď je to pravda přes spolek do kterého jsme vlezli díky hlouposti jedněch a zlým záměrům druhých….už není třeba Hitlera, ochočit a zlikvidovat si národy jde tiše…..

    1. Důrazně nesouhlasím s podpisem Istambulské smlouvy bez jejího kompletního překladu a předchozí široké diskuze s veřejností. Tato smlouva je zaměřena na gender a zavádí netradiční prvky, které budou muset být implementovány do našeho právního systému. Nejedná se o násilí na ženách, které je již dostatečně ošetřené našimi zákony. Z tohoto důvodu již po získání částečných nformací odmítám podpis tohoto dalšího protirodinného paskvilu. Jana Chrudimská

     1. Souhlasím s překladem a zveřejněním důvodové zprávy. Veřejnost se musí dozvědět, co se chystá a o jaký zásah do budoucnosti každého z nas jde. Osobně jsem proti ratifikací Istambulské Úmluvy.

     2. Mám tentýž názor paní Jano, a z toho důvodu již po získání částečných informací odmítám podpis tohoto dalšího protirodinného zákeřného paskvilu. Ivanka Trávníčková

  2. Důrazně žádám, vládu České republiky, aby se nejen postarali o překlad DŮVODOVÉ ZPRÁVY ISTANBULSKÉ ÚMLUVY! Ale, aby se jednotliví poslanci a poslankyně a to včetně vlády samotné, laskavě s tímto překladem do podrob-na seznámili! Je totiž naprosto neakceptovatelné, aby kdokoliv dnes v 21 století, jakkoliv zpochybňoval nezpochybnitelné!
   A to, že základem jakékoliv společnosti, státu, národa a jeho fungování, je jen a pouze rodina! Tradiční rodina! Kdy otec, táta je MUŽ! Kdy matka, máma je ŽENA! Jen žena a muž a JEJICH dítě, děti, jsou jedinou správnou a nezpochybnitelnou rodinou! Tradiční rodinou která jakožto jediná dokáže zabezpečit, zajistit správný vývoj dětí, tedy dalších a dalších a dalších generací!

   Žádný jiný „hybrid“ složený, z naprosto stupidně, ba přímo imbecilně vytvořených genderových pohlaví, není schopen zajistit správný, přirozený vývoj dítě a příklad dítěti pro fungování rodiny a tradičního a také jediného modelu rodiny! Jenž se skládá ze ženy a muže, jenž jako jediní mohou zajistit s plození nového života! Istanbulská úmluva je nebezpečný paskvil zavádějí genderovou ideologii do všech lidských činností dnešního života! Istanbulská úmluva nejenže ničí a to doslova hodnoty rodiny, ale ničí společnost jako takovou!
   Zavádí takové stupidní a nebezpečné pojmy, jako je „PODMÍNĚNÉ GENDEROVÉ NÁSILÍ „, které jde ruku v ruce z další stupiditou a to „PŘEDSUDEČNOU NENÁVISTÍ“! Istanbulská úmluva, manželství pro všechny, jsou jen a jen hrůzným konstruktem, iracionálních nesmyslů, které jen a jen, již dnes vnášejí do společnosti zlobu a nenávist. A proto je nutné nejen překlad DŮVODOVÉ ZPRÁVY Istanbulské úmluvy, ale i sáhodlouhá veřejná diskuze, aby veřejnost pochopila, oč tu vlastně jde. A co by pro tradiční společnost mohlo přijetí, tedy ratifikace – implementace této naprosté šílenosti do společnosti znamenat! A protože, se tomuto tématu s přáteli již přes rok věnuji, tak za mne se musí Istanbulská úmluva a s tím vše spojené, jako je samotná GENDEROVÁ IDEOLOGIE, nejen striktně odmítnout, ale postavit MIMO ZÁKON!

   Jiří Černohorský – občan – České a Slovenské federativní republiky ( podle LZPS )

   1. Pane Černohorský, plně s vámi souhlasím, moc pěkně a výstižně jste to napsal! VE VŚEM MÁTE PRAVDU!!! Modlím se o moudrost pro naše politiky a zákonodárce a vyprošuji Boží požehnání vám a všem, kdo bojují jakýmkoli způsobem za vítězství ZDRAVÉHO ROZUMU!

   2. Souhlasím s žádostí o překlad Důvodové zprávy. Je podrobnější a vic z ni jsou jasné změny v postaveni rodiny a nebezpečí, ktere pro dobrou rodinu a výchovu deti v rodině vyplývá z Istanbulske úmluvy.

    Marie Johnova Olomouc

   3. Umyslem bylo schvaleni ratifikace teto silenosti a je nutne rychle jednat a seznamit s duvodovou zpravou politiky i verejnost.

   4. Souhlasím s překladem a zveřejněním důvodové zprávy. Veřejnost se musí dozvědět, co se chystá a o jaký zásah do budoucnosti každého z nas jde. Osobně jsem proti ratifikací Istambulské Úmluvy.

    1. Souhlasím aby byl zveřejněn přesný překlad důvodové zprávy IU. Po včerejším slyšení výroků paní Válkové jsem získala opět pocit, že něco se děje za zády nás všech , i když se to nás všech týká. Je to tanec s ďáblem ale nejde přece o ní ale o všechny. Proč o tak závažných věcech má rozhodovat několik jedinců, když jde o budoucnost života národa a ne jen o jejich úzké zájmy ⁉️

   5. škoda, že „žádáš sám“ , jinak bych já přidal rád a možná mnoho jiných přidali k tomuto svůj podpis
    Václav Hubáček

    1. Výva na webu začíná větou „Žádáme tímto Ministerstvo zahraničních věcí a Úřad vlády o zveřejnění Důvodové zprávy Rady Evropy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí…“. V momentě, kdy jednotlivec vyplní formulář na stránce, výzva je automaticky přímo zaslána uvedeným příjemcům. Text výzvy je naprosto totožný s textem uvedeným zde na webu s jednou malou vyjímkou, kdy slovo „žádáme“ je vyměněno za slovo „žádám“. V emailu se totiž automaticky objeví na konci jméno toho, kdo tu výzvu podepsal. (S přátelským pozdravem Zdeněk Chytra např.). Proto je v emailu tvar čísla jednotného, nikoliv množného. Rozhodně nežádám já sám ani nesbírám podpisy pro sebe, pokud jde o tohle. Jde o automatizovaný systém.

   6. Pane Černohorský, úplně s vámi souhlasím ve všech bodech a dodávám, že paskvilní Istanbuls. úmluvu považuji za zákeřnou snahu o likvidaci tradiční Evropy. Naše vlastní zákony jsou naprosto dostačující na ochranu proti násilí. Ivanka Trávníčková

  3. Taky jsem o tom přemýšlela. Tato smlouva se omlouvám ale nějak nepobirám kdo ten hnůj vůbec podepsal.

    1. A měl pan Ruffer k dispozici český překlad? Nebo podepisoval anglický (či jaký) text? A jak perfektně ovládá angličtinu? Jak to že podepsal, když evidentně česká vláda a poslanci nevěděli, co pan velvyslanec kde ve světě podepisuje? Co to je za způsoby??

     Zde zjevně platí poznatek klasika (K. Marxe): „Vlády plní požadavky vládnoucí třídy!“
     A u nás vládne kdo? „Pracující lid“ to určitě není!

   1. Jak mouhou za občany Československé federativní republiky jednat v této věci a zavazovat nás případnou ratifikaci této Istambulské úmluvy vydané Radou Evropy absolutně nelegitimní zákonodárná, výkonná a justiční moc protiústavních Republik dobrých vojáků Švejků – Václava Havla a Klause st. včetně Vladimíra Mečiara? Mimo toho ČSFR není a nikdy nebylo de facto i de iure členským státem EU a NATO. To si snad někdo neznámý dělá z nás srandičky? Děkuji a očekávám od rozumové a právně dospělého občana ČSFR odpověď.

  4. Je nutné ,aby se tyto informace dostaly do podvědomí lidi,mám dojem,ze ještě málo lidi ví , o jaké svinstvo se tu jedna a ani se o politiku nezajímají.bohuzel.

  5. Souhlasím s českým překladem a my občané máme právo vědět co vše je v istanbulské úmluvě.

   1. Těsně nad obrázky je čtvereček, který musíte zaškrtnout. Potom půjde hlas odeslat….

  6. I kdybychom úplně eliminovali z pohledu na rodinu a tradiní manželství náboženský prvek,tak i čistě z biologického pohledu musíme konstatovat,že smyslem svazku muže a ženy a tedy manželství, je reprodukce lidského rodu jako živočišného druhu.Nic víc a nic méně.Bez tohoto principu a funkce by přece ani zastánci zcestného genderového přístupu neexistovali (polopatě- nebyli na světě) a nemohli by vyprodukovat své teorie a nesmysly.. Jde o vysloveně morbidní zmatečnou a zmatenou,společensky nesmírně škodlivou záležitost,proti které je třeba bojovat všemi legálními prostředky a nedopustit její realizaci.

  7. Klímová Jarmila napsala 20.9.2019 ( 21:10 )
   Souhlasím a nikdo nemá právo mi přikazovat,, že musím mít příjmení, jako chlap. 45.let se jmenuji Jarmila Klímová a odmítám se jmenovat Jarmila Klíma. Je to zhovadilost nejvyššího ražení. Kromě jiných co vymýšlíte, místo práce pro nás, kteří pro naši zemi pracujeme. Jarmila Klímová

   odpovědět

   1. No, jiné ženy se zase cítí být dehonestované tím, že u jména mají to „-ová“. Jako ženy se cítí být méněcenější a proto alespoň tím maskulinem (ve jméně i zaměstnání) si dodávají pocit vyšší hodnoty!
    (To jsem si nevymyslel, to jsem si přečetl od jedné psycholožky).

  8. Jedna z mála věcí co jde udělat proti nastupujícímu genderově multikulturnímu šílenství.

  9. Plně souhlasím a podporuji Vaši aktivitu, jen mě poněkud mrzí, že Vám více nemohu pomoci. Žasnu, co vše se u nás po roce 1990 mohlo udělat, co se udělalo a jak jsme, jako obyčejní lidé, bylo zneužiti

  10. V žádném případě nepodepisovat. Je to proti lidské přirozenosti. V případě podpisu smlouvy ji nebudu respektovat.

  11. Plně se ztotožňuji s návrhem zveřejnění Důvodové zprávy a vyvolání veřejné diskuze

  12. Istambulská úmluva je podezřelá od samého začátku už jen tím, jak se tváří jako vysoce humánní , ale utajovaný dokument. Genderové šílenosti nám mají být vnuceny zákonem, skryty za humanitu ??? Kdo na tom má takový zájem a proč??? Je na pováženou, že dokument nebyl ještě veřejnosti předložen v českém překladu k veřejné diskuzi a už se hovoří o její blízké ratifikaci! Nedílnou součástí veřejné diskuze by měla být i přeložená důvodová zpráva.

  13. Překlad Istambulské smlouvy do českého jazyka považuji za nutnost!!! A to dostatečný čas před její ratifikací. Věřím, že by tato smlouva mohla vážně poškodit českou republiku a její občany. Co nejvíce lidí by mělo mít možnost se s ní seznámit a vyjádřit svůj názor. Rozhodnutí ratifikovat tuto smlouvu nelze nechat na pár lidech, které ani neznáme.

  14. Důrazně a zásadně nesouhlasím s ratifikací Istambulské úmluvy a žádám o jednoznačné odmítnutí tohoto dokumentu. Úmluva je na první pohled proti násilí, ovšem Důvodová zpráva je plná šílené ideologie. Je to jednoznačně nebezpečný a škodlivý dokument pro tuto zemí!

  15. Plne souhlasim s tim aby bylo prelozeno a kazdy obcan CR si to mohl cele precist a prostudovat. V zadnem pripade nesouhlasim s ratifikaci IU. Dale jsem pro okamzite zruseni implementace IU do nasich instituci, skolstvi atd coz se uz delsi dobu deje

  16. Není možné, aby o takto závažných skutečnostech pro občany naší země rozhodovalo několik zaprodaných gaunerů, po kterých po příštích volbách ani pes neštěkne. Zveřejnit kvalitně přeložené. Zatajování a uspěchanost je výmluvné. Další posílení již tak obludné moci všech těch neziskovek, které sice mají obrovskou moc, leč nezodpovídají se nikomu, a „politici“, kteří z nich mají strach, jim jdou na ruku a pumpují do nich peníze daňových poplatníků. Smrtící začarovaný kruh, ze kterého není úniku. Rakovina společnosti.

   1. Parazitující politické neziskovky suplují veřejné mínění , sympatizující nechytří „novináři a novinářky“ to nafouknou a politici se pak domnívají, že to chce většina společnosti (a přitom je to jen pár stovek lidí).
    Chodíme do práce a přes daně živíme politické neziskovky, a pak ještě musíme protestovat proti jejich úspěšné práci….
    Obávám se, že smeteme ( a nebo ne) IU a oni si vymyslí něco dalšího.

  17. Souhlasím s výzvou, Již v úmluvě se ustavuje orgán, který je nedotknutelný zákony naší země, může si tu dělat co chce, vymýšlet zprávy a dovážet, či odvážet cokoli ve svých zavazadlech, která jsou také nedotknutelná, i kdyby v nich byly kila drog. Podobně jako nevolená Evropská komise budou i orgány EU, potažmo Rady Evropy moci zasahovat k nám navzdory naší suverenitě.

  18. Nesouhlasím s ratifikací Istambulské úmluvy, protože to snad žádný rozumný člověk ani nemůže . Marně přemýšlím, kdo, nebo jací lidé, mohli napsat takovou snůšku nesmyslů a hloupostí, která více méně popírají, život.
   Nechce se mi věřit, že takto smýšlející lidé jsou ve vedení naší planety a lidstva. Je mi líto budoucích pokolení, které budou žít pod touto „Elitou lidstva“ a nepodaří se jim od těchto zrůdných vládců osvobodit, což si celou duší i srdcem pro budoucnost přeji …..

   1. Vždycky když něčemu nerozumím, tak se podívám na tok peněz. Kdo co získá „rozbitím“ rodiny. Rozbitím národů. Svázáním společnosti tisíci předpisů… Ano, genderismus je hloupost ale ti co jej protlačují hloupí rozhodně nejsou. Občas mě znejistí tím množstvím pohlaví. Právě jsem to znova kontroloval a mám stále jedno ….
    Genderismus nefunguje sám. Kulturní neomarxisté na nás sypou ještě feminismus, korektnost, ekologismus, globalizaci, cenzůru, masovou migraci… je toho víc. V komplexnějším pohledu to dává smysl. Bránit se musíme už teď, dokud ještě můžeme

  19. Divíme se Němcům, že si ve 30.letech nevšimli nástupu totality. Stát nesmí překračovat hranice rodiny (to si nedovolili ani komunisti). Nesmyslný boj s blahodárným CO2 ještě vytrpím ale tohle už přehnali. Ne IU!

  20. …..vše podivuhodně ´bezbožné´….. Kristus řekl: „…ale když přijde Syn člověka, zdaliž nalezne víru na Zemi?“

  21. Souhlasím a jsem proti jakékoli „Úmluvě o nás bez nás“ od 1938 IX 30 po = 2009 XI 3 tzv. Lisabonská smlouva bez referenda v ČR přijatá brutálním přinucením prezidenta republiky násilím ji ratifikovat = mnichovsko~lisabonská zrada. Referendum bylo mnohem významnější, než 2003 VI 13~14. V Lisabonské smlouvě (20 let svobody+10 otroky Makrel z BerLisabonu) jsme (BEZ PRÁVA VETA !!!) antiprávně – bylo by dobré vystoupit z politické struktury tzv. E.U. – evropské čUnie islámských sovětských socialistických republik EUiSSR; Univerzity Merklismu-leyenismu, Karl-Marx-Stadt, 2019. Přečtěte si, prosím, KAŽDÝ gramotný, knihu: NĚMECKO MÝTUS A REALITA, Aleš Valenta, 2018.

  22. Mám obavu že poseroutka p. Petříček podepíše. A pak bude milion výmluv jak je to dobré. Pryč z EU.

  23. Velmi děkuji za vaše aktivity a souhlasím s veřejnou diskuzí nejenom o samotném znění IU, ale i důvodové zprávě.

  24. Vážená Vládo. Vážení demokraticky zvolení, ODPOVĚDNÍ členové poslanecké sněmovny.

   Rád bych vám připomněl toto – „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

   Žádám vás, aby jste podle tohoto vašeho slibu, začali jednat! Protože doposud a to v naprosté většině to co Vy, „naši zástupci“ vytváříte poslední roky, naprosto odporuje tomu, co jste slíbili lidu, když jste tento slib skládali ! Chcete důkaz! Mám jich desítky! Tím největším a nejpádnějším důkazem, že nejednáte podle slov vámi složeného a daného slibu lidem České republiky. Kterýžto je důkazem neoddiskutovatelným! Je, že NEEXISTUJE skutečně proveditelný – PROVÁDĚCÍ ZÁKON O REFERENDU!

   Ten naprostý PASKVIL – prováděcího zákona co jste odhlasovali, je v přímém rozporu s tím co je ve slibu poslance napsáno! Co JSTE SLÍBILI! Podle mne je naprosto nezbytné, slovo slib nahradit slovem PŘÍSAHÁM! Protože pořekadlo „SLIBY – CHYBY“ je mezi vámi, rádoby „našimi“ zákonnými zástupci více než rozšířené!

   Další důkaz není potřeba, protože tímto vámi odhlasovaným PASKVILEM rádoby provádějícího zákona o referendu, jste zamezili, jakékoliv možnosti NÁM LIDEM, VAŠÍM ZAMĚSTNAVATELŮM, vám vystavit „vysvědčení“ o vaší práci!

   Takže vás žádám, aby jste s okamžitou platností, začali pracovat V ZÁJMU VŠEHO LIDU! A můžete začít právě tím, než opravíte již výše zmíněný „prováděcí zákon o referendu“, že uděláte to, oč vás v této internetové výzvě mi lidé České republiky – VAŠI ZAMĚSTNAVATELÉ, po dobrém žádáme!

   S pozdravem, předseda z.s. Čest,Svoboda,Respekt – Jiří ČERNOHORSKÝ.

  25. Babiš všem jen slibuje, jako manažér chce být se všemi zadobře, ale nic neudělá. Neřídí ani to svoje ANO, k istanbulské smlouvě se postavil , jako kdyby nevěděl o čem to je a podepsal něco jako by nevěděl co. Asi už zapomněl na letitou pravdu, že rodina je základem státu a manželství je svazek dvou lidí opačného pohlaví s posláním vychovat řádně svoje děti. Není a ani nemůže to být svazek stejnopohlavních jedinců. U nich to může být spolužití, partnerství, ale nikoliv manželství. Babiš a celá politická ,,reprezentace“ klidně přihlíží genderové klimatické a dalším debilitám propagovanými ,,ziskovkami“, Piráty a kdo ví kým dalším. Je nepochopitelné, jak může mít ve vládě ministra vnitra, člena protinárodní americké ,,ziskovky Aspen dovezenou zlodějem Bakalou? Jak je možné, že údajně nepřijmeme africké a arabské krimigranty když jich sem vozí z německých letišť denně plné autobusy a v Brně jsou arabská ghetta naprosto nezávislá na komkoliv s vlastní ekonomikou školstvím a zdravotnictvím a s rozdělením zájmových sfér. V Praze to bude nejspíš podobné, ale nikde se o tom nemluví ani nepíše.

  26. Nesouhlasím s tím, aby pár otrapů, co si hrají na bohy, podepsalo nějaký pamflet, který řeší pitomosti, jaké vymysleli přeplacené kreatury v EP.

  27. Vše už bylo řečeno a napsáno, je zbytečné se znovu pokoušet cokoliv vysvětlovat, odporovat a zdůrazňovat. Kdo chce rozumět a konečně pracovat pro lidi,
   ten pochopí, ti ostatní ne. Chci přece jenom ještě jednou zopakovat, že se plně ztotožňuji s návrhem zveřejnění Důvodové zprávy,
   nejlépe ve „Veřejnoprávní České Televizi“a následné vyvolání veřejné diskuze….

  28. Je to jako v Mnichovė,o nás bez nás.Problém je, že většina lidí Všechno vzdala, nechtějí o politice nic slyšet a myslí si,že nic nemá smysl, nechodí k volbám a dávají tak všemu co se děje volný prostor. Téměř nikdo, s kým jsem o tom mluvila, NEZNAJÍ OBSAH ISTANBUL.SMLOUVY.A TO JSOU I INTELIGENTNÍ LIDÉ,KTEŘÍ SE DOCELA ZAJÍMAJÍ O DĖNI V POLITICE.SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY JEŠTĚ NIKDY PODROBNOSTI NEZVEŘEJNILY.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *