DAVIA upozorňuje poslance Evropského parlamentu: Istanbulská úmluva porušuje Základní listinu práv EU!

Vážený pane/paní,

my v DAVIA (více níže) se na Vás obracíme v souvislosti se směrnicí týkající se Istanbulské úmluvy, kterou v současné době projednává Parlament EU. Od jejího zveřejnění se objevilo mnoho dalších důkazů o domácím násilí, které zpochybňují předpoklady úmluvy.

Listina základních práv EU je základem politik Evropské unie i samotné evropské společnosti. Z přezkumu však vyplývá, že Úmluva EU o prevenci a potírání násilí na ženách, známá jako Istanbulská úmluva nebo IC, představuje historickou hrozbu pro lidská práva Evropanů. Devět let poté, co úmluva v roce 2014 vstoupila v platnost, Bulharsko, Česko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Slovensko smlouvu neratifikovaly, Turecko od ní v roce 2021 odstoupilo a Polsko má o smlouvě pochybnosti. Bulharský ústavní soud rozhodl, že smlouva je protiústavní.

Istanbulská úmluva připisuje domácí násilí nerovnováze moci mezi muži a ženami, která vyplývá z patriarchálního přesvědčení. Tato myšlenka je věcně nesprávná, a to z několika důvodů:

– Výzkumy prováděné v Evropě i ve světě ukazují, že muži a ženy se dopouštějí domácího násilí v podobné míře.

– Ženy v lesbických vztazích stejného pohlaví zažívají obzvláště vysokou míru zneužívání ve srovnání s ženami v heterosexuálních vztazích. Je těžké pochopit, jak lze domácí násilí mezi ženami svádět na „patriarchát“.

– Muži a ženy se dopouštějí partnerské agrese z různých důvodů, včetně hněvu a žárlivosti. Tvrzení, že jediným důvodem je „nerovnováha sil“, je zjednodušující představa, která ignoruje mnoho příčin domácího násilí.

Tento model domácího násilí byl „silně kritizován jako teorie, která je spíše ideologicky založená než empiricky podložená. Podle výzkumnice Nicoly Graham-Kevanové totiž existují stovky výzkumných zjištění, která zpochybňují výlučnost genderové perspektivy“.

 

Několik studií ukazuje, že přibližně polovina případů domácího násilí zahrnuje vzájemné násilí. To je nesmírně důležité pro přístup policistů k incidentům, pro rozhodování soudců a pro zacházení s pachateli.

Ironií je, že Istanbulská úmluva se o vzájemném domácím násilí nezmiňuje.

 

OBAVY O LIDSKÁ PRÁVA

Istanbulská úmluva má řadu závažných nedostatků v oblasti lidských práv:

Právo na spravedlivý proces a presumpce neviny

1. Listina základních práv zdůrazňuje právo na spravedlivý proces před nezávislým a nestranným soudem (článek 47) a dodržování presumpce neviny (článek 48). Istanbulská úmluva se však nevysvětlitelně vyhýbá všem zmínkám o klíčových opatřeních na ochranu spravedlivého procesu:

– Žádná zmínka o presumpci neviny.

– Umožňuje vydávat soudní příkazy ex parte bez přítomnosti obviněného, aby se mohl hájit.

2. Charta EU zdůrazňuje, že „rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech“ (článek 23). Přestože míra domácího násilí mezi oběma pohlavími je podobná, v textu IC je 56krát použito slovní spojení „násilí na ženách“, zatímco „násilí na mužích“ není zmíněno ani jednou.

IC rovněž trvá na tom, že diskriminační opatření by neměla být považována za diskriminaci ( čl. 4 odst. 4).

3. Listina základních práv vyzývá k „řádnému dodržování zásady subsidiarity. Istanbulská úmluva však členským státům ukládá přísný kontrolní mechanismus prostřednictvím Grevio.

 

DAVIA je sice celosvětová aliance, ale zastupuje přibližně dvacet skupin občanské společnosti z různých států EU, včetně skupin usilujících o rovnost žen a mužů, které se sjednotily ve svém odporu proti tomuto návrhu.

 Jsme dále přesvědčeni, že ratifikace úmluvy proběhla ve většině zemí EU (s výjimkou některých východoevropských zemí) s malým nebo žádným pokusem o veřejnou diskusi, a domníváme se, že to byla chyba. Proti úmluvě se již postavily další skupiny v Evropě, jako například ADF, s níž navazujeme úzké kontakty.

Jsme přesvědčeni, že tato úmluva potřebuje mnohem pečlivější kontrolu svých ustanovení, než jaké se jí dostalo doposud.

Celý článek o domácím násilí v Evropě naleznete zde.

 

DAVIA právě zveřejnila průzkum DV v 19 zemích EU, který potvrzuje podobnou míru výskytu mezi muži a ženami.

 

S pozdravem

David Walsh předseda

Pracovní skupina DAVIA pro IC

DAVIA právě zveřejnila průzkum DV v 19 zemích EU, který potvrzuje podobnou míru výskytu mezi muži a ženami

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf1zRYHNDJjvunWWeoOl33VTVmPADtijzMniAmxBPRE/edit#gid=0

 

 

2 Replies to “DAVIA upozorňuje poslance Evropského parlamentu: Istanbulská úmluva porušuje Základní listinu práv EU!”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *