Ordo Iuris-obrana lidské důstojnosti.

Drazí přátelé, jako každý rok během velkého půstu provedla centra nepřátelská křesťanství útok na víru a mravní autority. Znovu se připojil vydavatel předních novin a největší zahraniční televizní stanice, kteří za použití skandálních manipulací podnikli bezprecedentní útok na pověst a autoritu svatého papeže Jana Pavla II. Útok na občanské svobody, svobodu svědomí, lidský život a důstojnost i suverenitu našich států, která je na jedné straně omezována nadnárodními organizacemi a na druhé straně nezákonnou politikou některých místních samospráv, se stupňuje. Při odrážení tohoto útoku však máme určité úspěchy.

Během prvních 3 měsíců roku různá média více než 500krát citovala naše materiály a prohlášení. Připravili jsme 11 analýz a 14 právních stanovisek a stanovisek institutu. Zveřejnili jsme 3 návrhy zákonů a předběžné předpoklady pro další 3 zákony. Během této doby jsme obdrželi 139 žádostí o právní pomoc. Představujeme některé z nejdůležitějších kauz, kterými jsme se zabývali v tomto konkrétním čtvrtletí. Postavili jsme se za pravdu a dobré jméno sv. Jana Pavla II. s výzvou, kterou v Polsku podepsalo již přes 65 000 lidí. Své stanovisko k tomuto tématu vydala naše vysoká škola Collegium Intermarium. Podporovali jsme organizátory pochodů a demonstrací na obranu papeže pořádaných po celém Polsku. Důsledně jsme odhalovali manipulace v publikacích hanobící Jana Pavla II. Pokračujeme v dříve zahájených procesech na obranu dobrého jména sv. Jana Pavla II. mimo jiné proti europoslanci Robertu Biedrońovi, který nyní vyzývá k „zákazu zpovědi nezletilých“.

Zveřejnili jsme právní komentář, že by se jednalo o flagrantní porušení ústavní svobody vyznání a práv rodičů. Z důvodu porušování svobody během epidemie covidu 19 jsme připravili návrh zákona implementující garanci svobody svědomí obsaženou v ústavě. Obsahuje návrhy na zajištění realizace práva na pastoraci nemocničního kaplana a řešení, která by do budoucna zabránila unáhlenému zavírání kostelů. Rozhodli jsme se poskytnout všem věřícím nástroj na obranu jejich práv. Připravili jsme „Vademecum katolíka“, internetový portál s právními radami pro každého věřícího, jehož práva jsou porušována. Obsahuje mimo jiné rady pro svědky útoků na náboženské symboly a místa uctívání, rady ohledně svobody svědomí a náboženského vyznání na pracovišti i rady pro rodiče a učitele ohledně jejich práv ve vzdělávacím systému.

V březnu naši právníci pomohli vynést první rozsudek za nelegální pomoc při potratu celebrity z Aborčního Dream Teamu, která se veřejně chlubí nelegální distribucí potratových pilulek v Polsku. Soud ve Varšavě odsoudil potratovou aktivistku k osmi měsícům omezování svobody.

V lednu jsme získali další, již pátý rozsudek Nejvyššího soudu, který potvrdil, že obránci života mají právo ukázat pravou tvář potratů v rámci svých protestů a demonstrací. V důsledku toho další soudy nižších stupňů osvobozují pro-life aktivisty s odvoláním na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu.

Pokračujeme v boji proti ofenzívě genderové ideologie. V reakci na projekt Vzdělávací politiky města Poznaně 2030, který se při stanovování strategických priorit poznaňského vzdělávacího systému odvolává na předpoklady genderové teorie, jsme pro poznaňské radní a vojvodu připravili právní analýzu s požadavkem zablokovat tuto iniciativu. Odhalili jsme také závěry vzdělávacího summitu OSN o konceptu „gender transformative education” – tedy sexuální výchovy, zcela odmítající dělení na ženy a muže, s jehož zaváděním se má začít u dětí ve věku …2 let. Istanbulská úmluva je jediným aktem mezinárodního práva, který je pro Polsko závazný a obsahuje odkazy na pojem „gender“ popírající zjevné biologické skutečnosti. Nadále vyvíjíme tlak na polské úřady, aby ji vypověděly. Ústavní soud má projednat žádost o přezkum souladu Istanbulské úmluvy s polskou ústavou. Díky našemu nasazení mu posudek „přítele soudu“ zaslal prof. Eugene Kontorovich – americko-izraelský právník specializující se na ústavní a mezinárodní právo, jehož právní argumenty přispěly k odmítnutí Istanbulské úmluvy Izraelem. Již dříve jsme ústavnímu soudu předložili také stanovisko Ordo Iuris.

Zároveň sledujeme kroky Evropské unie, jejíž úředníci chtějí jménem celé Unie shora přijmout Istanbulskou úmluvu a vnutit ji tak všem členským státům. Naše memorandum v této věci bylo zasláno poslancům Evropského parlamentu. Evropská komise vypracovala návrh nařízení, které zavádí povinnost zemí EU vzájemně uznávat rozhodnutí o určení rodičovství. Pokud bude nařízení přijato, členské státy budou povinny uznat, že rodiče dítěte mohou být stejného pohlaví. Připravili jsme analýzu návrhu pro Evropskou komisi a polskou vládu obsahující názor, že návrh nařízení je porušením smluv EU a překračováním pravomocí udělených komisi, a zdůrazňujeme, že tento nebezpečný návrh je velkým krokem k vnucení státům přijetí jak „stejnopohlavních manželství“, tak adopcí páry stejného pohlaví.

Světová zdravotnická organizace nadále pracuje na tzv. pandemické smlouvě. V březnu se Ordo Iuris zúčastnilo jednání parlamentního týmu, kde jsme prezentovali analýzu návrhu pandemické smlouvy WHO přijaté v únoru a poukázali na rizika a pochybnosti související s její implementací. Připravili jsme také analýzu globální zdravotní strategie přijaté Evropskou komisí. I v tomto dokumentu se objevují slova o nutnosti zavést „globální vedení“ v oblasti zdraví, poukazující na Světovou zdravotnickou organizaci jako globálního lídra v této oblasti.

Strategie se rovněž zmiňuje o potřebě zajistit přístup k potratům v celé Evropské unii a o zavádění „gender transformative education”. Velký senát Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v lednu oznámil svůj verdikt ve slavné kauze Fedotova vs. Rusko, ve kterém soudci ESLP konstatovali, že státy Rady Evropy mají povinnost „právně uznávat a chránit svazky osob stejného pohlaví“. V naší analýze rozsudku ESLP upozorňujeme, že verdikt se může dotknout všech evropských států, že žádné ustanovení Evropské úmluvy o lidských právech neobsahuje ani slovo o povinnosti institucionalizovat vztahy mezi osobami stejného pohlaví, a čl. 12 EÚLP hovoří o „právu mužů a žen uzavřít manželství“.

Připravili jsme právní rozbor, ve kterém jsme ukázali, jak orgány Rady Evropy, Evropské unie a Organizace spojených národů vytvářejí nová „lidská práva“, která nikdy nebyla napsána a se kterými státy nikdy výslovně nesouhlasily. V analýze uvádíme, co mohou orgány členských států udělat, aby si nenechaly vnucovat nový výklad „lidských práv“. Naší efektivity na mezinárodní scéně si již všímají takoví světoví giganti, jako je ILGA (Mezinárodní asociace lesbiček a gayů) sdružující přes 600 organizací z 90 zemí světa, Planned Parenthood, které provozuje stovky potratových klinik, či nadace Center for Reproductive Rights, která již 30 let stojí za globálním potratovým hnutím.

Zástupci těchto organizací se sjednotili v boji proti Institutu Ordo Iuris a zaslali členům Evropské komise dopis, ve kterém vyzvali k zablokování Ordo Iuris z jednání výborů monitorujících čerpání fondů EU v Polsku s tím, že naše obrana života a rodiny je „přímo proti hodnotám EU“. Útok jsme odrazili. Začátkem roku jsme museli intervenovat v záležitosti, která se ještě nedávno zdála jako čisté sci-fi.

Poté, co média po celém světě obletěla vizualizace továrny produkující lidi v umělých dělohách, byl ukrajinskému parlamentu předložen návrh zákona, který předpokládal realizaci této děsivé futuristické vize. O případu nás informovali naši přátelé z Ukrajiny. Jak se ukázalo, politici vládnoucí strany na Ukrajině, kteří návrh zákona předložili parlamentu, argumentovali tím, že přijetí zákona bylo podmínkou pro vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Na žádost našich partnerů jsme proto zpracovali právní stanovisko, ve kterém jsme prokázali, že žádné ustanovení práva EU neukládá povinnost uzákonit náhradní mateřství či ektogenezi. Neexistují ani právní důvody pro vyvození povinnosti členských států legalizovat náhradní mateřství nebo ektogenezi v jakékoli formě.

Boj za obranu lidské důstojnosti, života, rodiny a svobody pokračuje. Vyzýváme všechny, aby se k němu připojili. Pokud můžete, podpořte nás finančně kliknutím na tlačítko níže: Podporuji! Předejte prosím tento newsletter svým přátelům. Chcete-li se připojit k mailing listu newsletteru, klikněte prosím níže a vyberte jeden z dostupných jazyků („Jazyk newsletteru“): Newsletter S pozdravem, Prezident Jerzy Kwaśniewski, Institut pro právní kulturu Ordo Iuris

Obrana lidské důstojnosti, života, rodiny a svobody pokračuje

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *