Mezinárodní spolupráce prorodinných organizací

V březnu 2023 bylo spolku Tradiční rodina nabídnuto, aby se stal součástí organizace DAVIA, která sdružuje přes 85 prorodinných organizací z 32 zemí světa z Afriky, Asie, Austrálie, Evropy, Latinské Ameriky a Severní Ameriky.

DAVIA usiluje o to, aby politika v oblasti domácího násilí a zneužívání byla vědecky podložená, podporovala rodinu a respektovala pohlaví.

Rodina je základem společnosti. Rodina poskytuje svým členům širokou škálu sociálních, psychologických a finančních výhod. Například u párů žijících ve stabilním manželském vztahu je mnohem nižší míra domácího násilí.

Někteří lidé však věří v opak a tvrdí, že rodiny jsou „utlačovatelské“. Snaží se oslabit rodinu tím, že propagují mýty a stereotypy o domácím násilí. Gloria Steinemová například kdysi prohlásila, že „patriarchát vyžaduje násilí nebo podprahovou hrozbu násilí, aby se udržel“. Taková divoká tvrzení nejenže popírají vědu, ale mají také za následek oslabení rodinné struktury tím, že muže a otce odsouvají na okraj společnosti.

Mezinárodní aliance pro domácí násilí a zneužívání je nezisková organizace zabývající se lidskými právy a usilující o ochranu rodiny. Členové organizace DAVIA se hlásí k zásadám politiky domácího násilí a zneužívání, která podporuje rodinu, je vědecky podložená a zahrnuje pohlaví.

Domácí násilí spočívá v násilných činech nebo hrozbách násilí namířených proti intimnímu partnerovi. Domácí násilí zahrnuje používání nátlaku, falešných obvinění a odcizujícího chování vůči rodičům.

Stovky výzkumných studií provedených po celém světě ukazují, že domácího násilí se stejně často dopouštějí muži i ženy.

DAVIA odmítá plošné přijetí Istanbulské úmluvy pro všechny státy Evropské unie. Píše politikům národních parlamentů, předkládá důkazy.

Naše spolupráce spočívá v setkáních na Zoomu, sdílení zpráv ze světa. Nejnovější tisková zpráva:

V Evropě roste odpor proti genderové ideologii

 května 2023 – Nedávné události napříč Evropou odhalují rostoucí odpor proti novému vymezení slova „gender“ v Istanbulské úmluvě. Článek 3 úmluvy definuje „gender“ jako „sociálně vytvořené role, chování, činnosti a vlastnosti, které daná společnost považuje za vhodné pro ženy a muže“. Tím se „pohlaví“ mění z biologického faktu na proměnlivý sociologický konstrukt.

V minulosti se proti genderové ideologii stavěly především konzervativní skupiny. V posledních měsících se však odpor vůči tomuto konceptu rozšířil i na zákonodárce, lékaře a členy široké veřejnosti, kteří se považují za politicky umírněné nebo liberální:

  1. prosince, Bern, Švýcarsko: Švýcarská vláda odmítla myšlenku zavedení možnosti třetího pohlaví nebo bezpohlavnosti pro úřední záznamy. Vládnoucí Spolková rada vysvětlila, že „binární genderový model je ve švýcarské společnosti stále silně zakotven“. (1)
  1. prosince, Amsterdam, Nizozemsko: Článek Jana Kuitenbrouwera a Petera Vastermana odhalil mnoho nedostatků týkajících se experimentální lékařské léčby dětí s pohlavní poruchou (2).
  1. ledna, Londýn, Anglie: Vláda Rishiho Sunaka oznámila, že zablokuje schválení zákona o reformě uznávání pohlaví (Skotsko) (3).
  1. února, Glasgow, Skotsko: V projevu před stovkami příznivců se Kellie-Jay Keenová vyslovila proti tomu, aby si osoby měnily pohlaví z rozmaru (4).
  1. února, Stockholm, Švédsko: Lékařští úředníci oznámili, že začínají omezovat hormonální léčbu nezletilých osob pro změnu pohlaví (5).
  1. března, Madrid, Španělsko: Po schválení nového transsexuálního zákona, který umožňuje osobám změnit pohlaví bez lékařské dokumentace, se objevila zpráva, že „lavina“ mužů, kteří protestovali proti sexistickému uplatňování španělských zákonů o domácím násilí, požádala o změnu pohlaví na ženské (6).
  1. dubna, Derby, Anglie: Úředníci oznámili, že transgender cyklistce Emily Bridgesové nebude umožněno startovat na britském národním mistrovství v omniu (7).
  1. dubna, Belfast, Severní Irsko: Na bouřlivé demonstraci Let Women Speak se moderátorky vyslovily proti změně pohlaví (8).
  1. dubna, New York: Během debaty o nové smlouvě o zločinech proti lidskosti se Polsko a Maďarsko vyslovily proti změně definice pojmu „pohlaví“, který je v současnosti v OSN definován jako „muži a ženy v kontextu společnosti“. (9)

Vzhledem k těmto rozšířeným vědeckým a veřejně politickým obavám vyzývá DAVIA zákonodárce, aby se vyslovili proti článku 3 Istanbulské úmluvy.

https://endtodv.org/pr/across-europe-growing-opposition-to-gender-ideology/

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *