Aktivisté LGTBQ se rojí hojně už i u nás.

My o vlku a vlk ne za humny, ale přímo v komoře!

  • V Brně četl feministické pohádky drag queen. Nevíte, jak vypadá čtení pro děti s knihami o queer tematice či feminismu? Pro odpor veřejnosti byla akce přemístěna do kina.

Záznam z akce:

Záznam z protestu:

 

  • Na skautský tábor chtějí pozvat externistu*ku, který*á dokáže komunikovat s dětmi na téma genderová identita/LGTB.

  • Otázky pro studenty střední školy o rizikovém chování pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol.

Jak bys sám/sama sebe popsal/a?

Chlapec/muž

Dívka/žena

Trans chlapec / muž

Trans / dívka /žena

Nebinární / genderqueer / agender / genderfluid / polygender

Neidentifikuji se jako muž, žena, trans nebo nebinární.

 

Tak bude dobrý přehled, který žák či student pochybuje o svém pohlaví a „pachatelé dobra“ mohou nastoupit mu pomoci. Vždyť máme na tyto případy už tu správnou neziskovku.

Podle reakcí rodičů, kteří nám píší, ve školách již nyní probíhají besedy, které vedou trans lidé a hustí do dětí nesmysly.

  • V opavském divadle bylo uvedeno představení pro žáky základních škol „edukační“ aktivita o Boženě Němcové: „Němcová není babička“. Na začátku představení na pódium vyšel mladý muž s červenou kabelkou a sdělí dětem, že není ani babička ani dědeček, a proto si bude říkat TO!

 

Toto jsou nechutné podprahové informace, které znejišťují děti v otázce pohlaví. Stále jsou jen dvě pohlaví muž a žena. TO prostě neexistuje a pokud se někdo tak cítí, je to jeho osobní věc a měl by navštívit odborníka. V Německu bylo uzákoněno třetí pohlaví, takže máme velký důvod se domnívat, že tato podprahová manipulace dětí vede tímto směrem. Vzhledem k uvedeným informacím, že dnes několik desítek sexuálních identit, je zvýšený počet dětí uvažující o tranzici, což je přeměna na druhé pohlaví je toto nebezpečná indoktrinace a hazard s dětmi!

Rodiče stále mají odpovědnost za své děti. Zajímejte se o organizátory, o program na táboře, komunikujte se školskými radami. Chtějte vědět co se tam děje, chtějte znát obsah učiva. Vyjadřujte své názory, pište senátorům, poslancům.

Jak souvisí Istanbulská úmluva Úmluvě Rady Evropy o prevenci boje proti domácímu násilí na ženách a domácímu násilí s tímto tématem?

V Istanbulské úmluvě je gender zmíněno 154 x, podle této úmluva je pohlaví sociální konstrukt, nezávislý na biologické podstatě a každý má „právo“ na svou sexuální integritu“.

Neakceptovatelný je ve vztahu k právu rodičů na výchovu svých dětí článek Důvodové zprávy (DZ Odstavec 53), který hovoří o pohlaví jako společenském konstruktu – podle genderové ideologie může být ženou i muž a muž i ženou podle toho, kým se cítí být.

Takové osoby nesmějí být diskriminovány a nesmí na nich být pácháno násilí. Istanbulská úmluva považuje za genderově podmíněné násilí i psychické násilí, přičemž význam vážné poruchy sama úmluva nedefinuje (IU Článek 33, DZ odstavec 180).

Istanbulská úmluva přiřazuje domácí násilí dospělým osobám v rámci rodiny (IU Článek 3, odstavec b), Důvodová zpráva ale jasně hovoří i o dětech a násilí mezi generacemi, které se obvykle vyskytuje mezi rodiči a dětmi (DZ Odstavec 41).

Přijde-li tedy nezletilé dítě za svým rodičem s požadavkem o změnu pohlaví z důvodu, kdy se neztotožňuje s pohlavím biologickým (DZ Odstavec 53), nebude mít rodič (nebo rodiče) možnost do takového rozhodnutí jakkoliv zasahovat, protože by se podle Istanbulské úmluvy a Důvodové zprávy dopustili diskriminace a trestného činu genderově podmíněného násilí (IU Článek 33, DZ odstavec 180). V konečném důsledku budou mít rodiče strach z možného právního postihu v případech, kdy budou chtít se svými dětmi řešit jejich pohlavní a genderovou identitu.

V tomto případě budou moci děti i udávat své rodiče za genderově podmíněné násilí, pokud rodiče vyjádří své negativní stanovisko ke změně jejich vlastní integrity, tedy ke změně pohlaví. Rodiče pozbydou tímto drastickým právním zásahem práva vychovávat své dítě podle tradičních hodnot.

Chrání tedy tato Úmluva ženy před násilím, nebo je to indoktrinace našich dětí, indoktrinace celé společnosti genderovou ideologií???

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *