DAVIA informuje: Falešná obvinění se stávají celosvětovým problémem!

Nevládní organizace False Accusations Observatory se sídlem v Argentině nedávno zveřejnila podrobný průzkum statistických údajů na toto téma. Údaje byly shromážděny za rok zaznamenávání případů a odhalují několik alarmujících trendů, které způsobují rozsáhlé škody nejen v Argentině, ale i v celosvětovém měřítku.

Studie zahrnuje několik důležitých aspektů, včetně nejčastějších souvislostí falešných obvinění, ničivých důsledků pro falešně obviněné a systémových problémů, které tento problém zhoršují.

Jedním z našich klíčových zjištění je naléhavá potřeba přijmout opatření na ochranu nejen skutečných obětí trestných činů, ale také nevinných osob, které se staly obětí falešných obvinění. Tento problém je obzvláště naléhavý, protože má potenciální dopady na transparentnost a účinnost našich právních systémů.

Průzkum zjistil, že 7 % osob v Argentině uvedlo, že bylo falešně obviněno z domácího násilí, sexuálního útoku nebo zneužívání dětí:

Když vynásobíte toto 7% číslo celkovou dospělou populací Argentiny, dostaneme se na 2,4 milionu falešně obviněných osob!

Vzhledem k mezinárodní povaze tohoto problému a významu společného úsilí při jeho řešení se domníváme, že sdílení těchto údajů by mohlo pomoci při vytváření účinnějších strategií, veřejných politik a iniciativ na podporu obhajoby.

Děkujeme, že můžeme být součástí organizace DAVIA a máme tyto informace.

Istanbulská úmluva je krutým nástrojem k podávání křivých obvinění, neboť:

Článek 27 – Ohlašování

Strany učiní nezbytná opatření k vybídnutí kohokoli, kdo se stal svědkem aktu násilí

spadajícího do působnosti této úmluvy, anebo kdo má rozumný důvod se domnívat, že

takovýto akt byl spáchán anebo lze očekávat, že bude spáchán v budoucnu, aby tuto skutečnost ohlásil kompetentním organizacím či úřadům.

 

Tam kde byla Úmluva ratifikována násilí na ženách se nesnížilo, ale přibylo udání.

https://endtodv.org/survey-false-allegations-of-abuse-are-a-global-problem-women-most-often-the-accusers/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *