Vynucovaná propaganda LGBT u společností v USA i Evropě?

Korporační morálka sabotuje demokracii. Prachsprostým vydíráním jakéhosi pochybného indexu!

Také se vám zdá, že svět se zbláznil? Reklamu na dámské plavky předvádí muž.

Pivo prezentuje trans. Všude duha!

Proč mnoho společností v USA lobuje za LGBT propagandu, přestože menšina ve světě tvoří méně než 1 %, to znamená, že zboží je neprodejné a firmy přicházejí o miliardy?

Odpověď je jednoduchá, souvisí to s kritériem informovanosti a tolerance stanoveným lobbistickou skupinou Human Rights Campaign, kterou sponzoruje George Soros.

Tito lidé mají moc ovlivnit, které firmy, města, a dokonce i školy získají finance.

 

Pouze asi 1,5 % celkové světové populace se identifikuje jako transgender. Přesto každý řetězec v USA nyní prodává nepotřebné plavky. Je jasné, že se je nechystají prodávat. Prostě na takové zboží není dostatečný trh.

Proč to dělají?

Proč je tolik společností WOKE*?

*Probuzený kapitalizmus je forma marketingu, které se týkají sociopolitických stanovisek, včetně sociální spravedlnosti a aktivistických kauz.

 

Zlepšuje „probuzený kapitalismus“ image kapitalismu nebo ohrožuje budoucnost demokracie?

Posuďme sami:

 

Musí to mít nějaký důvod.

CEI – korporátní rovnoprávní index, totiž úvěrový rating woke.

Je to smyšlený odhad založený na tom. Jak daleko společnost tlačí problémy WOKE. A kdo jej vymyslel a udává odhad?

Organizace s názvem HRC, hlavní politická lobbistická skupina.

HRC vysílá do korporací zástupce, kteří jim říkají, jaké věci potřebují ve firmě zviditelnit.

Firmě se seznam požadavků a pokud je nesplní, hrozí, že si neudrží bonitu CEI.

Nadace HRC vytváří vliv prostřednictvím 11 programů a iniciativ, ve spolupráci s jednotlivci a organizacemi, aby došlo k transformační změně v každodenním životě LGBTQ+ lidí.

ICE = index Corporate Equality Index nadace HRC Foundation, se stal plánem a nástrojem srovnávání pro americké podniky v rozvíjejícím se poli rovnosti lesbiček, gayů, bisexuálů, transsexuálů a queerů na pracovišti. Nadace HRC se zavázala udržovat kritéria pro CEI přísná, spravedlivá a transparentní tím, že identifikuje nové osvědčené postupy, které zlepšují zkušenosti LGBTQ zaměstnanců zúčastněných podniků

Hodnotící kritéria pro CEI 2023

 1. Ochrana pracovníků (5 možných bodů)
 • Zásady zahrnují sexuální orientaci a genderovou identitu/genderovou identitu nebo vyjádření pro všechny operace (5)
 1. Inkluzivní výhody (možné 50 bodů)

Pro zajištění plného uznání kritérií výhod, musí být každá výhoda dostupná všem zaměstnancům v USA, kteří mají nárok na dávky. V oblastech, kde je k dispozici více než jeden plán zdravotního pojištění, musí být k dispozici alespoň jeden komplexní plán.

 • Ekvivalence ve zdravotních a měkkých výhodách pro manžele stejného a jiného pohlaví (neudělují se žádné body)
 • Ekvivalence ve zdravotních a měkkých výhodách domácích partnerů stejného a odlišného pohlaví (10)
 • Rovnocennost manželských a domácích partnerských rodinných dávek bez ohledu na pohlaví. (10)
 • Rovné zdravotní pojištění pro transgender jedince bez vyloučení z lékařského hlediska nezbytné péče (25)
 • Průvodce výhodami LGBTQ+ (5)
 1. Podpora inkluzivní kultury (25 možných bodů)

 A Čtyři LGBTQ+ ​snahy o interní školení a odpovědnost (5)
Podniky musí prokázat celofiremní, trvalý a odpovědný závazek k diverzitě a kulturní způsobilosti, včetně alespoň čtyř z následujících bodů:

 • Nové školení o náboru jasně uvádí, že politika nediskriminace zahrnuje genderovou identitu a sexuální orientaci a poskytuje definice nebo scénáře ilustrující politiku pro každou z nich.
 • Supervizoři procházejí školením, které zahrnuje genderovou identitu a sexuální orientaci jako samostatná témata (může být součástí širšího školení) a poskytuje definice nebo scénáře ilustrující politiku pro každou z nich.
 • Začlenění genderové identity a sexuální orientace do profesního rozvoje, školení založeného na dovednostech nebo jiného vedení, které zahrnuje prvky diverzity a/nebo kulturní kompetence
 • Integrace intersekcionality (mnohonásobná diskriminace, útlak a dominance – například gender, etnicitu, třídu, vzdělání a další do profesního rozvoje
 • Výkonnostní měřítka vrcholového managementu/výkonných pracovníků zahrnují metriky diverzity LGBTQ

       b. Jedno LGBTQ+ shromažďování dat (5)

 • Anonymní průzkumy zapojení zaměstnanců nebo klimatické průzkumy prováděné na roční nebo dvouleté bázi umožňují zaměstnancům možnost identifikovat se jako LGBTQ+
 • Formuláře pro shromažďování údajů, které zahrnují rasu, etnický původ, pohlaví, vojenský a invalidní status zaměstnance – obvykle zaznamenávané jako součást záznamů zaměstnanců – zahrnují volitelné otázky týkající se sexuální orientace a genderové identity.
 • Shromažďování demografických údajů členů správní rady (nebo jiného řídícího orgánu) zahrnuje možnost jednotlivců nahlásit svou sexuální orientaci a genderovou identitu nebo vlastní identitu jako LGBTQ+

C. Doporučené postupy pro transgenderovou inkluzi (5)

 • Pokyny pro změnu pohlaví s podpůrnou toaletou, kódem oblékání a dokumentací
 • Implementace alespoň jedné (1) z následujících zásad nebo postupů
 • Trans-inclusive zásady toalety/zařízení
 • Genderově neutrální dress code
 • Zásady/postupy, které umožňují volitelné sdílení rodových zájmen

d. Skupina zaměstnanců –NEBO– Rada pro rozmanitost (10)

4. Společenská odpovědnost společnosti (20 možných bodů)

A. Pět odlišných snah o dosah nebo zapojení do širší komunity LGBTQ+ (15)
Firmy musí prokázat pokračující konkrétní angažmá LGBTQ+, které se vztahuje na celou firmu, včetně alespoň pěti z následujících:

 • Úsilí o nábor zaměstnanců LGBTQ s prokázaným dosahem LGBTQ+ žadatelů (požadovaná dokumentace může zahrnovat krátké shrnutí události nebo odhad počtu oslovených kandidátů)
 • Program diverzity dodavatelů s prokázanou snahou zahrnout certifikované LGBTQ+ dodavatele
 • Filantropická podpora alespoň jedné LGBTQ+ organizace nebo akce (např.: finanční, věcná nebo pro bono podpora)
 • Prokázaná veřejná podpora rovnosti LGBTQ+ podle zákona prostřednictvím místní, státní nebo federální legislativy nebo iniciativ

b. LGBTQ+ společenská odpovědnost firem

Nediskriminační standardy dodavatele/dodavatele A Pokyny pro filantropické dary (5)

 1. Odpovědné občanství (-25)
  Zaměstnavatelům bude z jejich skóre odečteno 25 bodů za rozsáhlou úřední nebo veřejnou vadu proti LGBTQ v jejich nedávných záznamech. Skóre v tomto kritériu je založeno na informacích, které se dostaly do pozornosti HRC v souvislosti s tématy, mezi které patří mimo jiné: nepatřičný vliv významného akcionáře, jehož výsledkem je podkopání podnikových zaměstnaneckých politik nebo praktik souvisejících s LGBTQ zaměstnanci; směřování firemních charitativních příspěvků organizacím, jejichž primárním posláním je obhajovat LGBTQ rovnost; postavit se proti usnesením akcionářů přiměřeně zaměřeným na podporu přijetí inkluzivních politik na pracovišti; zrušení všeobecných zásad nebo postupů LGBTQ; nebo používání osvědčených postupů, které jsou v rozporu s firemními písemnými zásadami LGBTQ zaměstnanosti.

Přidělování bodů

Podniky jsou hodnoceny na stupnici od 0 do 100, přičemž za splnění každého kritéria je udělen určitý počet bodů. Nadace HRC bude i nadále udělovat částečný kredit zaměstnavatelům, kteří splnili část určitého kritéria.

 

Firmy dostávají seznam požadavků a pokud je nesplní, hrozí, že si neudrží bonitu CEI.

A proč se společnosti o toto fiktivní kreditní skóre společnosti vůbec zajímají?

Pokud dostanou špatný rating, WOKE investoři začnou vyvíjet tlak na správní rady. Aktivisté z WOKE se mobilizují do ulic. Reklamní kampaně budou zastaveny. Pokutu dostane i ten, kdo s nimi bude nadále obchodovat.

To je fašismus.

Nehrajte jejich hru.

Kdo financuje HRC?

Je to Open Society Foundations George Sorose.

Opět bod do snížení populace lidstva. Trans a LGTB nevyužijí přirozené produkce. Čím více trans, LGTB+, tím více se snižuje porodnost.

 

Nyní jsou už korporáty opatrnější, protože díky podpoře trans ideologie ztrácí miliardy dolarů.

Efekt bojkotů značek jako Bud Light, Target a dalších probudil v nich snad zdravý rozum?

 

LGBTQ+ lidé, i ti agresivní aktivisté za rovnost, jsou zneužiti, dělají jen elitám užitečné i***.

Žádný  – ismus dlouho nevydržel, i tento zajde na úbytě.

Až se karta obrátí, budou za ….

 

https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-adidas-predstavil-novou-kolekci-damskych-plavek-predvadi-je-osoby-s-bouli-v-rozkroku-40432070?

 

https://www-amazon-com.translate.goog/Woke-Capitalism-Corporate-Sabotaging-Democracy/dp/1529211662?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc

https://www-hrc-org.translate.goog/resources/corporate-equality-index-criteria?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc

https://www.hrc.org/resources/corporate-equality-index-criteria

https://www-thehrcfoundation-org.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc

 

 

Posted in EU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *