Jak nadnárodní LGBT organizace obcházejí přes české aktivisty parlament

Zdroj Pixabay

V červnu 2016 rozhodl Ústavní soud o zrušení § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství, který zamezoval jednotlivým registrovaným gayům a lesbám osvojení dítěte. Od té doby může jednotlivec v registrovaném partnerství dítě adoptovat. Prvním párem s takto adoptovaným dítětem jsou mediálně známá dvojice Petr Laně a Jan Rous. Média o jejich případu intenzivně informovala, protože se jim podařilo uspět u Ústavního soudu. Žádná média ale neuvedla, že Petr Laně „svůj boj“ začal až po vstupu do vlivné LGBT politické neziskové organizace PROUD (kterou financuje i americký multimiliardář George Soros), kde působil na vysokém postu. Po úspěšném soudním sporu poté pan Petr Laně s partnerem a adoptovaným chlapcem opustil Českou republiku a odstěhoval se do Holandska (Nizozemí), odkud ve svém aktivismu pokračuje.

Autor: Zdeněk Chytra

Zdroj: Screenshot Facebook Petr Laně-Rous

Když to nejde přes parlament, vezmeme to přes Ústavní soud

Jiří Hromada, který stál před třinácti lety za uzákoněním Registrovaného partnerství sám přiznal, že do zákona o Registrovaném partnerství záměrně adopce dětí nedají. S PROUDem poté po jeho vzniku konzultoval jako variantu protlačení možnosti adopcí dětí právě přes Ústavní soud. Lepší tedy cesta byla ta, kdy dva homosexuálové požádají o adopci, kterou si vymůžou cestou přes všechny stupně soudu až u Ústavního soudu, který paradoxně zrušil znění zákona, který si sami aktivisté připravili.

Jednou z hlavních činností politických neziskových organizací je lobbying. Pokud se jim jejich snahy o změnou legislativy nepodaří prosadit u politiků, obracejí se na Ústavní soud. V případě Laně – Rous se PROUDu podařilo obejít přes svého advokáta Petra Kally (ten zastupoval i pana Laněho) parlamentTento postup byl podle vyjádření Jiřiho Hromady dlouho dopředu naplánován. Petr Laně ve sporu s českým státem  soudní spor vedený advokátem Petrem Kallou vyhrál. Politická nezisková LGBT organizace PROUD průběh tohoto sporu ve svých Výročních zprávách sice zmiňuje, skutečnost, že se v tomto sporu jednalo o jednatele politické neziskové LGBT organizace PROUD pana Laněho ale nikde nezmiňuje.

U pana Laněho se tedy nejedná o „řadového“ homosexuála, ale o politického aktivistu a lobbystu s velkým politickým, mediálním a finančním vlivem.

Screenshot Výroční zpráva PROUDu 2016 – Litigace

V roce 2016 měla nezisková organizace PROUD dva zaměstnance – Petra Laněho, který se věnoval PR a mediálním aktivitám a koordinátorku aktivit této organizace Rút Dvořákovou. Celkem byly v roce 2016 mzdové náklady PROUDu  402 000 Kč, osobní náklady potom 523 000 Kč, jak uvádí Výroční zpráva.

Screenshot Výroční zpráva PROUDu 2016 – Slovo úvodem – Petr Laně

Být „neziskovým aktivistou“ má ohromnou výhodu – granty a dotace se jen hrnou

Nezisková politická LGBT organizace PROUD je financována převážně mezinárodními organizacemi, mezi nimiž se vyskytují hlavně organizace z USA. Patří mezi ně Open Society Foundations multimiliardáře George Sorose, největší Evropská LGBT organizace ILGA Europe, americká ambasáda (US embassy), soukromá nadace PlanetRomeo Fundation, americká organizace FOSI a americká organizace OSI.

Mediální prostor poskytuje PROUDu nepříklad veřejnoprávní Česká televize, Český rozhlas, DVTV, Aktuálně.cz nebo iDnes. Tato média nejvíce o sporu „Laně-Rous a stát“ informovala. Petr Laně poskytl mnoho rozhovorů, kde si stěžoval na postupy českých úřadů a nevlídný (nebo nepřejícný) přístup nejen úřadů, ale i české společnosti, čímž obhajuje mimo jiné jeho odchod do Holandska (Nizozemí).  Odsud přes média a sociální sítě v rámci politického aktivismu bojuje za uzákonění Manželství pro všechny v České republice, aby dítě mělo právně dva tatínky nebo dvě maminky. Podle informací uvedených na jeho facebookovém profilu je stále jednatelem ve společnosti PROUD. Poslední výroční zpráva ale této silné LGBT politické neziskové organizace končí rokem 2016, tudíž tuto informaci lze považovat za spíše spekulativní.

Kdo další stojí za PROUDem?

Mezi kolektivní členy a členky patří zástupci dalších nejen LGBT, ale i genderových politických neziskových organizací, z nichž lze jmenovat Gender Studies, o.p.s., Prague Pride, z.s., Charlie z.s., STUD Brno, OLLOVE. V roce 2016 vznikla také „neformální koalice“ neziskových organizací nazvaná „Koalice za manželství“, která vede kampaň Jsme fér!

Nezisková organizace Jsme fér! pokračuje v lobbyingu za Manželství pro všechny

Tuto koalici tvoří kromě PROUDu další neziskové organizace: Amnesty International, Logos z.s., Mezipatra z.s., Queer Geography a Prague Pride. Jsme fér! je financována mimo dotací Evropské Unie dotacemi Open Society Foundations multimiliardáře George Sorose (jako většina LGBT, feministických a genderových politických neziskových organizací u nás) a z dalších zdrojů.

Screenshot Výroční zpráva PROUDu 2016 – Kampaň za férové manželství

Nezisková organizace Jsme Fér! využila ve svém příspěvku dalšího politického aktivistu a lobbystu, kterého představuje jako „oběť nespravedlivého právního systému“ rumuna Adriana Comana, který vstoupil do Manželství pro všechny s jeho partnerem původem z USA Claibournem Hamiltonem. Adrian Coman poslal dotaz na uznání manželství v Rumunsku s ohledem na právo volného pohybu v EU, protože se chtěl se svým partnerem (údajně) přestěhovat do Rumunska. Jeho partner Claibourn Hamilton je grafický designer z New Yorku. Jejich žádost na uznání manželství byla samozřejmě v Rumunsku zamítnuta, protože Rumunsko Manželství pro všechny neuzákonilo.

 

Nicméně status manželství nemá na pobyt Claibourna Hamiltona žádný vliv, protože Evropský soud pro lidská práva rozhodnul, že termín „manžel“ zahrnuje i stejnopohlavní manželství pro účely volného pohybu. Ústavní soud Rumunska konstatoval, že stejnopohlavní páry mají stejné právo na soukromý a rodinný život, které vychází z Evropského práva. To ale neukládá členským státům povinnost uzákonit manželství pro stejnopohlavní páry, zato ukládá povinnost uznat stejnopohlavní svazky například formou registrovaného partnerství. V Rumunsku je partnerství považováno za řádně doložený trvalý vztah, kdy má Rumunsko povinnost usnadnit vstup Comanovo partnera do země a pobyt na jeho území. Tudíž k tomu, aby Claibourn Hamilton mohl pobývat s Adrianem Comanem v Rumunsku není statusu manželství zapotřebí.

Zdroj: Screenshot Europa.eu

Adrian Coman koordinuje Mezinárodní program sociální spravedlnosti v Arcus Foundation v New Yorku, kde prosazuje lidská práva pro LGBT menšinu. Předtím působil Adrian Coman jako výkonný ředitel skupiny LGBT ACCEPT v Rumunsku (1997-2002).

Prosazování požadavků LGBT lobby je výhodnější a rychlejší přes Ústavní soudy

Video Jsme fér! slouží jako návod a výzva obracet se s požadavky LGBT osob nikoliv na zákonně volené zástupce, ale přímo na Ústavní soudy. Je to rychlejší a jednodušší, protože politické neziskové organizace v tomto směru rády vyjdou „žadatelům“ vstříc. Jak ukazují případy z Rakouska, případ „Laně-Rous“ a nebo případ „Coman“ stačí, aby se našli dva homosexuálové, vstoupili do politického neziskového sektoru a za finanční podpory ze zahraničí poté změnám legislativy přes Ústavní soudy nestojí nic v cestě. Otázkou zůstává, jestli by i obyčejní homosexuálové zašli až k Ústavnímu soudu, a nebo jestli je to motivace pouze několika aktivistů.

Časová galerie PROUD – screenshoty z Výročních zpráv PROUDu od roku 2012:

Zdroj: Výroční zpráva PROUDu 2012 – Slovo úvodem
Screenshot Výroční zpráva PROUDu 2012 – Statutární orgán v roce 2012
Zdroj: Výroční zpráva PROUDu 2012 – Dlouhodobé cíle
Výroční zpráva PROUDu 2012 – Strategic plan for succesful litigation

Výroční zpráva PROUDu 2013 – Slovo úvodem
Výroční zpráva PROUDu 2013 – Orgány sdružení v roce 2013
Výroční zpráva PROUDu 2013 – Projekty
Výroční zpráva PROUDu 2013 – Debata k LG rodičovství
Výroční zpráva PROUDu 2014 – Slovo úvodem – Petr Laně
Výroční zpráva PROUDu 2014 – Grantové projekty
Výroční zpráva PROUDu 2015 – Slovo úvodem – Petr Laně
Výroční zpráva PROUDu 2015 – Orgány spolku a členové – Petr Laně
Výroční zpráva PROUDu 2015 – Grantové projekty
Výroční zpráva PROUDu 2015 – Lobbying a advokacie
Výroční zpráva PROUDu 2016 – Slovo úvodem – Petr Laně
Výroční zpráva PROUDu 2016 – Orgány spolku a členové – Petr Laně
Výroční zpráva PROUDu 2016 – Zaměstnanci a zaměstnankyně
Výroční zpráva PROUDu 2016 – Kampaň za férové manželství
Screenshot Výroční zpráva PROUDu 2016 – Litigace

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *