Agresivní lživá kampaň pro ratifikaci Istanbulské úmluvy se opět rozjíždí

Zdroj: Photo by Nadine Shaabana on Unsplash

S nástupem nové vlády složené z koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) si politické neziskové organizace opět brousí zuby na ratifikaci Istanbulské úmluvy v domnění, že u nové vlády najdou dostatečnou podporu. Pomalu se rozjíždí kampaň, která svojí agresivitou nemá obdoby. Kampaň, která je doslova založená na lžích.

 

Česká televize v listopadu loňského roku přinesla článek, který ratifikaci Istanbulské úmluvy propaguje. Samozřejmě argumentuje tím, že tato úmluva „odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Státy se zavazují k uzákonění opatření proti násilným výpadům a k prevenci, ale také k vyčlenění peněz na pomoc obětem i na práci s pachateli.“

 

Odsouzení násilí na ženách v samotném textu Istanbulské úmluvy skutečně stojí, ale pouze všeobecně. K Istanbulské úmluvě se váže i Důvodová zpráva vydaná Radou Evropy, která je neoddělitelnou součástí úmluvy a teprve právě zde se lze dočíst, co je vlastně za domácí násilí považováno a jak s ním bojovat. Z této Důvodové zprávy, která není ničím jiným, než detailně rozepsanou Istanbulskou úmluvou jasně a bezpochybně vyplývá, že primárně řeší implementaci genderové ideologie do národní legislativy a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze druhotnou záminkou k dosažení tohoto záměru. Tento nezpochybnitelný fakt je nyní mediálně označován za lež, jak se lze dozvědět z únorového článku od Aktuálně.cz.

 

Istanbulská úmluva tedy primárně řeší implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace nepřijatelná.

Ratifikace Istanbulské úmluvy je dále nepřijatelná i proto, že ideologicky a politicky indoktrinuje děti již v předškolním věku, diskriminuje rodiče, a to jak ženy-matky, tak otce-muže tím, že jim omezuje právo na výchovu svého dítěte, diskriminuje muže ještě před tím, než je prokázána jejich vina ze spáchání násilí na ženě, zásadně zasahuje do azylové politiky, zavádí kontrolní mechanismus správného provádění smlouvy, tedy implementace genderového mainstreamingu do naší legislativy, kontrolním orgánem GREVIO.

 

Veřejnoprávní Česká televize zcela zmanipulovala fakt týkající se ratifikace Istanbulské úmluvy v jiných zemích, u kterách uvádí, že „Česká republika sice úmluvu podepsala v květnu 2016, ale aby dokument začal platit, musí ho ratifikovat sněmovna a Senát a podepsat prezident. Vedle Česka dokument dosud neratifikovaly Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Lotyšsko a Litva.“ Ano, zmíněné země skutečně Istanbulskou úmluvu neratifikovaly, ale ne „dosud“. Tyto země naopak ratifikaci této úmluvy zcela zamítly. A v tom je velký rozdíl! Hlavním argumentem je přitom neslučitelnost s národními Ústavami.

 

Je naprosto skandální, že dodnes nebyla do českého jazyka přeložena a zveřejněna Důvodová zpráva Rady Evropy, která je naprosto zásadní. Bez tohoto kroku nelze vést jakékoliv diskuse na odborné i občanské úrovni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *