Reakce poslanců a ministrů na „Original Play„

Německem a Rakouskem otřásl koncem roku 2019 skandál týkající se sexuálního a fyzického zneužívání dětí v mateřských školách. Nadace „Original Play“ zde čelí těžkým obviněním z poskytování služeb pedofilům a následnému přístupu do mateřských škol, kde v rámci her mělo podle výpovědí dětí a jejich rodičů a psychologů docházet ke zneužívání. Závažnosti na případu dodává skutečnost, že německá veřejnoprávní televize ARD ve spolupráci s rakouskou veřejnoprávní ORF natočily společně reportáž, ve které odkryly praktiky odehrávající se za zdmi mateřských škol. Česká televize, přestože stejná nadace působí i v českých školních zařízeních, nepřinesla do dnešního dne jako veřejnoprávní médium jedinou zprávu. Narozdíl od médií ale na tuto kauzu zareagovalo několik poslanců a ministr školství.

 

 

Spolek Tradiční rodina dne 05.11.2019 zaslal všem poslancům a poslankyním následující e-mail:

 

„…připojujeme se tímto k německým a rakouským rodičům dětí znepokojených mediálně zveřejněným skandálem sexuálního zneužívání dětí v mateřských školách a vyzýváme Ministerstvo školství, aby neprodleně prošetřilo dosavadní činnost nadace „Original Play“ a další působení této organizace v dětských školních zařízeních zakázalo.

 

Německem a Rakouskem poslední dny otřásá skandál týkající se sexuálního a fyzického zneužívání dětí v mateřských školách. Nadace „Original Play“ zde čelí těžkým obviněním z poskytování služeb pedofilům a jejich následnému přístupu do mateřských škol, kde v rámci her mělo podle výpovědí dětí, jejich rodičů, psychologů a expertů docházet k sexuálnímu a fyzickému zneužívání dětí.

 

Závažnosti na případu dodává skutečnost, že německá veřejnoprávní televize ARD ve spolupráci s rakouskou veřejnoprávní ORF natočily společně reportáž, ve které odkryly praktiky odehrávající se za zdmi mateřských škol. Česká televize, přestože stejná nadace působí i v českých školních zařízeních, nepřinesla jako veřejnoprávní médium jedinou zprávu. Po zveřejnění tohoto skandálu zavedly spolkové země Berlín a Braniborsko zákaz provozování „Original Play“ ve všech mateřských školách. Braniborsko zákaz zdůvodnilo tím, že při metodě „není zachována vhodná vzdálenost s dětmi“. Úřady v Hamburku jasně „Original Play“ odsoudily a zakázaly. Celoplošně platí i zákaz her „Original Play“ v Dolním Rakousku, také vídeňská radnice doporučuje ukončit s touto organizací spolupráci.

 

Pevně věříme, že se tímto skandálem budete zabývat a vynaložíte veškeré úsilí o to, aby rodiče mohli dále bezstarostně posílat své děti do našich mateřských škol.

 

Vaši případnou odpověď rádi zveřejníme na našich webových stránkách.„

 

Dne 29.11.2019 proběhla v této souvislosti v Poslanecké sněmovně interpelace poslance Pavla Jelínka (SPD) k ministru školství Ing. Robertu Plagovi PhD.

 

„Vážený pane ministře,

 

tato interpelace vznikla vzhledem ke znepokojeným reakcím občanů a spolků k působení nadace „Original Play“ v našich dětských školních zařízeních. Vše se začalo ve veřejném prostoru řešit na základě reportáže německé veřejnoprávní televize ARD o škodlivém působení této neziskové organizace v Německu a Rakousku. Byť se na některých dezinformačních webech tvrdí, že tato nadace u nás nepůsobí, lze například na odkazech: inovativnivzdelavani.cz, skoladavinci.cz či hraprozivot.cz nalézt odkazy na proběhlé akce uvedené neziskové organizace s účastí pana Freda Donaldsona, člena dozorčí rady neziskové organizace.

 

Ve vyjádření tiskové mluvčí MŠMT Mgr. Anety Lednové se říká:

 

„V mateřských školách zapsaných v rejstříku škol musí garantovat kvalitu výuky včetně bezpečnosti dětí ředitelka MŠ. Na kvalitu a dodržování všech uvedených předpisů a zásad dohlíží Česká školní inspekce. Je naprosto v souladu se zákonem, že školní vzdělávací program musí být v souladu s RVP PV(rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání). Je také pravdou, že kontrolu dodržování vybraných ustanovení školského zákona a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání provádí Česká školní inspekce.

 

Avšak Národní ústav pro vzdělávání vytvořil metodické materiály, podle kterých lze RVP PV(rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání) lépe zavádět do praxe. Jelikož Národní ústav pro vzdělávání je přímo řízená příspěvková organizace MŠMT, žádám o odpověď, zda se v těchto metodických materiálech objevuje doporučení spolupráce s neziskovými organizacemi tohoto typu a zda je tato spolupráce dostatečně ohraničena pravidly, které zajistí bezpečnost našich dětí v těchto zařízeních. Pokud metodika nic takového neobsahuje, žádám MŠMT o prošetření dodržování metodiky.„

 

18. prosince obdržel pan poslanec Jelínek od pana ministra školství Plagy odpověd na jeho interpelaci

 

Vážený pane poslanče,

 

Dovolte mi, abych se vyjádřil k Vaší interpelaci ve věci působení Original Play v předškolských zařízeních.

 

Úvodem mi dovolte opětovně uvést, že v souvislosti s vaší interpelací musíme považovat za rozhodující § 164 školského zákona, jenž stanovuje, že ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb rozhoduje ředitel školy a školského zařízení, který zodpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy. Kontrolou dodržování právních předpisů a hodnocením naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem je pak dle § 174 školského zákona pověřena Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“).

 

S ohledem na výše uvedené Vám sděluji, že po dodatečném přezkoumání možného působení nadace Original Play na českých školách nadále platí, že se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchova s činností tohoto projektu nesetkalo a dále, že ČŠI neobdržela žádný konkrétní podnět k prověření jejích aktivit.

 

Pokud jde o Vámi zmiňovanou metodiku, postupy v ní uváděné mají pouze doporučující charakter. Pro ředitele škol je z hlediska organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit závazný rámcový vzdělávací program. Pakliže jsou vzdělávací projekty či doplňující vzdělávací akce nestátních neziskových organizací v souladu se školními vzdělávacími programy, vycházejícími z rámcového vzdělávacího programu, rozhoduje o jejich zapojení do vzdělávacího procesu výlučně ředitel školy.

 

S pozdravem
Ing. Robert Plaga PhD.

 

K prorůstání nevládních neziskových organizací do školství se 28. listopadu 2019 na Facebooku vyjádřila i paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolora)

 

 

„Prorůstání nevládních neziskových organizací do politiky a médií je z principu špatně. Děje se tak ale přesto už dlouhá léta. Někdy se zdá, že by o budoucnosti ČR chtěli rozhodovat nikým nevolení aktivisté z neziskovek. Vzhledem ke své profesi učitelky mě samozřejmě nejvíc zajímá oblast školství. A právě zde hraje v posledních měsících jednoznačně prim neziskovka EDUin.

 

Předpokládala bych, že ji založili odborníci na slovo vzatí, kteří dlouhá léta vyučovali a nyní chtějí své poznatky a zkušenost využít pro blaho školství. Dva hlavní představitelé EDUin Tomáš Feřtek a Bohumil Kartous dostávají nadstandardní prostor v médiích, byť prvně jmenovaný je vyučený elektromechanik s maturitou a zkušenosti z výuky nemá ani pan Kartous, známý to lovec trollů.

 

Pan Kartous je mimochodem členem pracovní skupiny, která připravuje strategii na další desetiletí. Oba pánové se potom čile pohybují v politice a spolupracují s některými (nejenom) opozičním stranami, v poslední době i s ministerstvem školství. Propojení médií s politikou se vyplácí, takže EDUin hospodaří s miliony korun. Pokud hodlá vláda svěřit budoucnost českého školství takovým „odborníkům“, čeká nás v Trikolóra práce ještě víc než dost!“

 

České pedagogy školí přímo i nevládní nezisková organizace Člověk v tísni. Mezi rozsáhlou škálu témat patří body Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

 

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj – cíle

 

Jako jednyný o případu informoval iDnes.

 

 

Jak z odpovědi pana ministra Plagy na interpelaci pana poslance Jelínka vyplývá, nejdůležitější roli v tom, co se děti budou učit na školách v rámci vzdělávacích projektů a doplňujícícho vzdělávání hrají hlavně jejich rodiče. Právě oni se mohou obrátit na ředitele školního zařízení, které jejich děti navštěvují, případně na Českou školní inspekci nebo na svého poslance či poslankyni.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *