Proč je nutné zamítnout Istanbulskou úmluvu?

V roce 2011 byla poprvé v Istanbulu podepsána Úmluva o prevenci násilí páchaného na ženách a domácího násilí vydaná Radou Evropy, zkráceně nazývaná Istanbulská úmluva. 2.května 2016 ji Česká republika podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy pana Emila Ruffera. Skutečnost, že Amnesty International vytvořila petici na přijeté této úmluvy bylo podezřelé, protože o ní nikdo z veřejnosti nevěděl. Více ZDE:

 

 

Když se do úmluvy začtete, ze začátku si říkáte, to je výborné, že je taková úmluva proti násilí páchaném na ženách. Při pročítání dalších stránek a dokumentů navazujících na IStanbulskou úmluvu už tento názor ztrácíte a závěrem lze konstatovat, že tato úmluva je nebezpečná a svou vágností zneužitelná. Samotná úmluva má 28 stran, váže se k ní ale ještě „Důvodová zpráva Rady Evropy“, která jasně uvádí, jak bude úmluva aplikovaná v praxi. Tato Důvodová zpráva – v podstatě manuál k provádění Istanbulské úmluvy po její ratifikaci – nebyla dodnes oficiálně přeložena do českého jazyka.

 

Chtěli jsme vyvolat diskuzi, odbornou diskuzi, aby odborníci posoudili, zda ji potřebujeme či ne. A ne, aby ji prosazovaly neziskové organizace, jejichž počet a vliv by rapidně narostl.
Na těchto stránkách shromažďujeme vše co se týká této úmluvy, vše co se týká pojmu „GENDER“, co to vlastně je, jak se vyvíjí situace v okolních a státech a ve světě. Zda by nám ratifikace přinesla dobro nebo je to vlk v rouše beránčím či Trojský kůň?

 

Proč TRADIČNÍ? Slovem TRADIČNÍ myslíme ,,normální rodinu“, tak, jak ji popisují slovníky od nepaměti – žena + muž + děti

 

RODINA je základní kámen každého fungujícího státu. Jen harmonicky fungující rodiny vytvoří fungující národ. Správně fungující národy vytváří harmonii lidstva, kde každá nota má své místo a nelze ji smíchat s jinou, nebo násilně ji přemístit. Kdo začne rozbíjet základní kameny, ten zničí celou stavbu a sám pod ní zahyne. A je jedno, jestli to myslel ,,dobře“, nebo skutečně chtěl škodit.

 

RODINA – NÁROD – MÍR – to tvoří trio pro lidstvo a svět. Necháme-li zahynout rodiny, zahyne lidstvo. Nedopusťme to!!!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *