Ordo Iuris-obrana lidské důstojnosti.

Drazí přátelé, jako každý rok během velkého půstu provedla centra nepřátelská křesťanství útok na víru a mravní autority. Znovu se připojil vydavatel předních novin a největší zahraniční televizní stanice, kteří za použití skandálních manipulací podnikli bezprecedentní útok na pověst a autoritu svatého

Téma genderu v radě OSN. Ve kterých státech už brzdí?

V březnu se konalo 52. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC). Rada OSN pro lidská práva je důležitým mezinárodním fórem, kde se setkávají velvyslanci ze všech členských států OSN, aby diskutovali, chránili a podporovali lidská práva na celém světě. CitizenGO jako