Po uzákonění Manželství pro všechny lze očekávat jeho další progresi

Zdroj: Pixabay

Uzákoněním „manželství pro všechny“ rozhodně liberální progrese v otázce manželství neskončí. Jak již sám název napovídá, tato forma manželství má být „pro všechny“, nejen například pro páry stejného pohlaví nebo stejné sexuální orientace. Jaké skupiny dalších osob by pojem „pro všechny“ měl zahrnovat, poodkryly v sousedním Německu těsně po uzákonění tohoto manželství v roce 2017 dvě politické strany – Svobodná demokratická strana FDP a Die Grünen – Zelení.

 

Zelení požadují manželství pro více než dvě osoby, a to zejména v případech, kdy homosexuální páry adoptují dítě, kde jsou známi jejich biologičtí rodiče. Biologický rodič, nebo rodiče, by s homosexuálním párem tedy měli mít možnost vstoupit do manželství.

 

Svobodná demokratická strana navíc požaduje, aby do manželství mohly vstoupit celé skupiny lidí, které nejsou mezi sebou propojeni citově – nespojuje je tedy láska. Jako příklad uvádějí seniory, kteří žijí v jedné domácnosti a vzájemně se o sebe starají, nebo o osoby v přátelském vztahu. Další skupinou jsou zmíněny matky samoživitelky, které by měly mít možnost vstoupit do manželství s chůvou, která vypomáhá s dítětem.

 

To naprosto odporuje tvrzení navrhovatelů novely zákona o Manželství, kteří v Důvodové zprávě k této novele uvádějí, že „Uzavření svazku je přitom zásadní životní krok, kterým dva lidé dávají najevo svůj vzájemný cit před svými blízkými i celým světem, a proto má pro ně obrovský význam symbolický. V tom není rozdíl mezi párem stejnopohlavním a různopohlavním.“

 

Takové požadavky samozřejmě naprosto odporují hlavnímu argumentu „Jedna láska, jedno manželství – Láska je jen jedna – není hetero a homo verze“ neziskové organizace Jsme fér, která opírá svoji snahu o uzákonění této formy manželství právě o citový vztah dvou lidí.

 

Nutno ještě dodat, že pojem „manželství pro všechny“ nepochází z České republiky, ale ze zahraničí. Pod stejným názvem „Ehe für alle“ byl uzákoněn v dalších zemích, například v Německu byl uzákoněn 30. června 2017. Kritici „Manželství pro všechny“ se oprávněně této progrese obávají, a to díky zkušenostem s přijetím zákona o registrovaném partnerství, kdy aktivisté před uzákoněním registrovaného partnerství před 13 lety slíbili, že další změny již požadovat nebudou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *