V Německu i přes ratifikovanou Istanbulskou úmluvu prudce narostly případy mrzačení ženských genitálií, zato LGBT lobby dostala 400 milionů Eur

Zdroj – Fotka od Pexels z Pixabay

Německo ratifikovalo Istanabulskou úmluvu 12. října 2017. Přestože tato úmluva výslovně zavazuje signatářský stát k potírání mrzačení ženských genitálií, v Německu počet případů této formy násilí páchané na ženách za poslední tři roky rapidně vzrostl. Německo podle oficiálních informací spolkového Ministerstva pro rodinné záležitosti eviduje kolem 68 000 takových případů v současné době. Genderová agenda povinně vyplývající z Istanbulské úmluvy přitom dostala nyní ze státního rozpočtu 400 milionů EUR.

 

Počet mrzačení ženských pohlavních orgánů se v posledních letech v Německu výrazně zvýšil. 67 975 žen v této zemi muselo být vystaveno takovémuto porušování lidských práv. Poukazuje na to průzkum, jehož výsledky 25. června představila spolková ministryně pro rodinné záležitosti Dr. Franziska Giffey.

 

Oběti pocházejí ze zemí, kde je mrzačení ženských genitálií spojené s tamní kulturou

 

Průzkum byl zadán Spolkovým ministerstvem pro rodinné záležitosti pomocí metodiky vyvinuté Evropským institutem pro rovnost žen a mužů. Ve srovnání s údaji zveřejněnými spolkovým ministerstvem pro rodinné záležitosti v únoru 2017 se jedná o nárůst o 44 procent. Většina postižených žen pochází z Eritrei, Somálska, Indonésie, Egypta a Nigérie. Výrazný nárůst počtu postižených a ohrožených žen a dívek je způsoben skutečností, že do Německa přišlo více lidí ze zemí původu, kde se praktikuje mrzačení ženských pohlavních orgánů.

 

Čísla jsou také znepokojivě vysoká u nezletilých

 

Dívkám v počtu mezi 2 810 a 14 880 v Německu hrozí zmrzačení ženských pohlavních orgánů. Ve srovnání s rokem 2017 jde o nárůst až o 162 procent. Z hlediska počtu jsou zvláště ohroženy dívky ze zemí původu Somálsko, Eritrea, Egypt, Nigérie a Irák. Tato dvě velmi odlišná čísla jsou způsobena skutečností, že byly vypočteny dva různé scénáře: V minimálním scénáři se předpokládá, že mrzačení ženských pohlavních orgánů se již nebude vyskytovat ve druhé generaci. Maximální scénář předpokládal, že k mrzačení ženských pohlavních orgánů dojde také ve druhé generaci. Záleží tedy na úspěšnosti integrace imigrantů přicházejících z naprosto rozdílných kultur.

 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo více než 200 milionů žen a dívek po celém světě podrobeno zmrzačování ženských pohlavních orgánů, přičemž podle odhadů jsou ohroženy tři miliony dívek. Tento trend se přesunul s přijímaním ilegálních imigrantů i do Evropy.

 

Istanbulská úmluva je v tomto ohledu naprosto neúčinná

 

Bez úspěšné integrace – kulturní a sociální – se evidentně a nepochybně žádná evropská země při přijetí velkého množství imigrantů ze zemí s odlišnou kulturou nevyhne nárůstu takovéto trestné činnosti. Istanbulská úmluva sice slovy svých podporovatelů tento problém má řešit, ale evidentně, ač se jedná o mezinárodně závazný zákon, je pro tvůrce a politický orgán GREVIO důležitější dohlížet na implementaci genderového mainstreamingu než na mrzačení žen. Německo Istanbulskou úmluvu ratifikovalo přitom již v roce 2017.

 

Zdroj – Fotka od gagnonm1993 z Pixabay

 

LGBT lobby se v Německu těší vyšším dotacím, může se radovat ze 440 milionů EUR

 

Queere Bildung e.V. a další neziskové organizace ze spektra homosexuálních a transsexuálních lobby se těší z vyššího příjmu peněz ze státní pokladny. Za udělení grantu odpovídá Spolkové ministerstvo pro rodinné záležitosti. Podle informací ministerstva (Spolkový tištěný dokument 19/7050) je celkem devět modelových projektů v oblasti „nepřátelství vůči trans a homosexuálům“ financováno v rámci spolkového programu „Živá demokracie“ ve výši 400 milionů EUR, které mají „vyvíjet a testovat inovativní preventivně-pedagogické přístupy s různými zaměřeními“.

One Reply to “V Německu i přes ratifikovanou Istanbulskou úmluvu prudce narostly případy mrzačení ženských genitálií, zato LGBT lobby dostala 400 milionů Eur”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *