Na přípravě Istanbulské úmluvy se aktivně podílela ILGA – největší mezinárodní organizace LGTB v Evropě.

Z textu petice, kde CHORVATSKO prosí o pomoc, proti ratifikaci istanbulské úmluvy se dočteme:

 

Istanbulská úmluva je první mezinárodní dokument, který odlišuje rod / gender jako „sociální konstrukt“ od biologického pohlaví (článek 4 odstavec 3 ID) a předpokládá, že pohlaví a rod jsou dvě samostatné a nesouvisející reality.

 

 pod záminkou boje za ochranu žen a dětí ukládá rovnost ideologii státem, které ji ratifikovaly.

 

Na přípravě IÚ se aktivně podílela i největší mezinárodní organizace LGBT v Evropě – ILGA (Mezinárodní aliance leseb a gayů). Jeden ze čtyř příspěvků při tvorbě IÚ pochází právě od organizace ILGA, která prosazovala, aby dokument obsahoval gender terminologii.

 

Zde: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680594272

 

Po ratifikaci úmluvy nemá vláda pravomoc ovlivňovat nezávislý orgán odpovědný za sledování provádění Istanbulské úmluvy (jinak známý jako GREVIO – skupina expertů na boj proti násilí na ženách a domácímu násilí).

 

GREVIO je nad zákonem a státní ústavou. Je financován státními penězi, ale stát na něj nemá žádný dohled ani vliv. GREVIO sleduje a ovlivňuje vládní a vzdělávací politiku. GREVIO také určuje, které nevládní organizace pomáhají při dohledu nad implementací IÚ – vláda na to nemá vliv.

 

Ratifikace IÚ omezuje roli rodičů při výchově a vzdělávání dětí a zavádí nevědeckou rovnost ideologii do vzdělávacího systému.

 

Během veřejného jednání vyhlášeného chorvatským ministerstvem pro rodinu a demografii se zjistilo, že 80% organizací občanské společnosti a zúčastněných osob bylo proti ratifikaci Istanbulské úmluvy.
Chorvatská vláda, v čele s předsedou vlády z údajně největší pravicové strany HDZ (Hrvatska Demokratska zajednica – Chorvatská demokratická komunita), se rozhodla pokračovat v ratifikaci IÚ, přesto, že je to bylo v rozporu s vůlí jejich vlastních občanů.

 

Diskuse IÚ v největší chorvatské straně odhalila, že strana je opravdu nedemokratická.
Předseda vlády varoval ty, kteří se postaví proti ratifikaci, že přijdou o své posty. Například poté, co tajemník strany prohlásil, že je proti ratifikaci IÚ, byl požádán, aby odstoupil z funkce.
Premiér zároveň veřejně prohlásil, že lidé, kteří kritizují IÚ, neumí číst!

 

Zároveň se na hlavním náměstí chorvatského hlavního města Záhřeb dostalo více než 50 000 Chorvatů, aby prokázaly svou nespokojenost s ratifikací Istanbulské úmluvy. Více než 33 000 z nich podepsalo petici CitizenGO, která usiluje efektivněji prosazovat zákony na ochranu žen a dětí před násilím než na ratifikaci IÚ.

 

 

Chorvatský premiér Andrej Plenkovice se pokusil ujistit chorvatské občany, že vláda interpretací IÚ bude bránit zavedení rovnosti ideologie do vzdělávacího systému nebo financování sdružení občanské společnosti. Pravdou je, že vysvětlující prohlášení nemá žádný právní účinek, ani nemůže zabránit svévolnému dohledu nad komisí GREVIO.

https://citizengo.org/sk/fm/159549-stop-istanbulskemu-dohovoru-Chorvatsko

Posted in EU Tagged

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *