Žádost o schůzku s panem Babišem ve věci ratifikace Istanbulské úmluvy a Globálních paktů

Žádost o schůzku ve věci ratifikace Istanbulské úmluvy a Globálních paktů

Vážený pane premiére Babiši,

obracíme se na Vás se žádostí o osobní schůzku, na které bychom s Vámi chtěli probrat mezinárodní smlouvy – Istanbulskou úmluvu a Globální pakty, u kterých se blíží jejich schvalování a ratifikace. My tyto smlouvy považujeme pro Českou republiku za vysoce rizikové a nevýhodné.

Na schůzce Vám taktéž chceme předat zpracované materiály související s těmito smlouvami. Jsme rádi, že jste na Evropské radě V4 prosadili zamítnutí povinných kvót, nicméně Dublin IV není jediným mezinárodním dokumentem, který takové přerozdělování migrantů podmiňuje.

V červenci dostanete na stůl první z Globálních paktů – Globální pakt o uprchlících, který společně s Globálním paktem o bezpečné, řádné a pravidelné migraci omezí naší migrační politiku, protože soudy po jeho ratifikaci budou muset podle Ústavy čl. 10 rozhodovat v případných žalobách na základě těchto mezinárodních paktů.

Od Newyorské deklarace, která je stavebním základem Globálních paktů, v minulosti odstoupilo Maďarsko a Spojené státy americké a oba státy se stáhly z příprav Globálního paktu o migraci, neboť je neslučitelná s jejich migrační politikou! My Vás chceme požádat, aby jste za Českou republiku přijal stejná stanoviska, jako USA a Maďarsko.

Dne 21. a 22. června jsme pořádali veřejnou akci na pražském Klárově, kde jsme na tyto smlouvy upozorňovali. V průběhu příprav se na nás obrátili i lidé, kteří organizují demonstrace proti Vám a proti panu prezidentovi Zemanovi s příslibem, že nám „naženou“ na tuto akci velký počet lidí.

Akce nebyla zaměřená proti Vaší osobě a jejím účelem nebylo demonstrovat za Vaše odstoupení nebo odstoupení Vaší vlády. Proto jsme takovouto „velkorysou“ nabídku samozřejmě zamítli.

Vážený pane premiére, v médiích a na veřejnosti jasně a zřetelně zaujímáte nesouhlasné stanovisko s přijímáním imigrantů na území České republiky na základě povinných kvót nebo nařízení či požadavky mezinárodních společenství a organizací.

My Vás žádáme ,aby jste zaujal jasné stanovisko v otázce ratifikace Globálních paktů a zabránil jejich ratifikacím. Dále Vás žádáme , aby vláda po vzoru Maďarska a USA odstoupila od všech pro-imigračních deklarací. Chceme a trváme na tom, aby migrační a azylová politika nadále zůstala jen a pouze v pravomoci státu, nesouhlasíme se změnou azylové a migrační politiky České republiky.

V příloze emailu naleznete podrobnější informace a vysvětlení, čím jsou pro Českou republiku zmíněné mezinárodní smlouvy rizikové.

Dále Vás prosíme o zmíněnou schůzku, za kterou dopředu děkujeme.


S přátelským pozdravem a přáním pěkného dne

Zdeněk Chytra
Chudenická 1059/30
PSČ 102 00 Praha – Hostivař

zdenek.chyra@mojehrdost.cz
+420 731 457 985
+491 152 3883 5002

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *